Lampiran

Top  Previous  Next

Hadis-hadis Mahdiyyah Mengenai Tempat Keluarnya Al-Mahdi

 

1.Dari Qatadah r.a., berkata: RasulullahSAW. bersabda: "Mahdi akan muncul dari Madinah ke Makkah. Kemudian ia dikeluarkan oleh orang-orang dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka berbai'at kepadanya di antara rukun dan macam, sedang ia tidak menyukainya." (HR Nu'aim ibn Hammad)

 

2.Dari Ibn 'Amr r.a., berkata: Nabi bersabda: "Al-Mahdi akan keluar dari sebuah kampung yang disebut Kar'ah." (HR. Abu Nu'aim dan Abu Bakr al-Maqri)

 

3.Nabi bersabda: "Al-Mahdi akan keluar dari suatu kampung yang disebut kampung Karimah." (HR. Abu Nu'aim)

 

4."Al-Mahdi akan muncul dari sebuah kampung yang disebut Kadi'ah." (Jawahirul-Asrar, karya Syaikh 'Ali Hamzah ibn 'Ali at-Tusi)

 

5.Rasulullah bersabda: "Akan muncul bintang berekor di sebelah timur sebelum keluarnya al-Mahdi." (HR. Nu'aim)

 

6.Dari Husain ibn 'Ali, ia meriwayatkan: "Apabila kalian melihat tanda api besar di langit di sebelah timur, yang keluar di malam hari, maka saat itu manusia akan mendapat kelapangan dan diwaktu itulah kehadiran al-Mahdi."

 

7."Jika kalian melihat nyala api di sebelah timur, tiga atau tujuh hari, maka haraplah kelapangan keluarga Muhammad insya Allah." (HR. Imam Muhammad ibn Bakir)