Lampiran

Top  Previous  Next

Hadis-Hadis Mahdiyyah Yang Mengidentikkan Antara 'Isa Al-Masih Dengan Al-Mahdi. Hadis-Hadis Inilah Yang Dipegangi Oleh Golongan Ahmadiyah

 

1.Dari Anas ibn Malik dari Nabi SAW., bahwasanya beliau bersabda: "Tidak seorang pun (sebagai) al-Mahdi, kecuali 'Isa ibn Maryam." (HR. Baihaqi dan al-Hakim)

 

2."Hampir dekat masanya, orang yang hidup di antara kalian, akan berjumpa dengan 'Isa ibn Maryam sebagai Imam Mahdi."

 

3.Dari Anas r.a., Nabi SAW. bersabda: "Keadaan (manusia) tidak akan bertambah, kecuali hanya kesusahan, dunia tiada bertambah (damai) melainkan semakin surut ke belakang, tiada bertambah (sikap) manusia kecuali semakin loba, tidaklah hari kiamat akan terjadi, melainkan manusia semakin bertambah jahat, dan tiada Mahdi akan muncul kembali 'Isa ibn Maryam." (HR. Ibn Wajah)

 

4.Sabda Nabi SAW.: "Hampir (tiba masanya) orang yang hidup antara kalian akan berjumpa dengan 'Isa ibn Maryam sebagai Imam Mahdi dan sebagai hakim yang adil." (HR. Ahmad)

 

5.Nabi bersabda, bahwa al-Mahdi akan menyatakan: "Dan barang siapa ingin melihat 'Isa al-Masih dan Sam'un, maka aku inilah (Mahdi) orangnya." (Birhar al-Anwar, juz 13, hlm. 202)

 

6.Dari Khuzaifah ibn Yaman, berkata: "RasululIah SAW. bersabda: "Apabila telah lewat 1240 tahun, Allah akan mengutus al-Mahdi." (an-Najmus-Saqif, Juz: II, halaman 209)

 

Golongan Ahmadiyah memandang hadis tersebut sebagai ramalan Nabi yang tepat, karena menurut mereka, Mirza Ghulam Ahmad yang dipandang sebagai al-Mahdi telah lahir pada tahun 1250 H, dan mendakwahkan dirinya sebagai al-Mahdi dan al-Masih, tahun 1290. Dan kelahirannya tersebut ditandai dengan terjadi dua kali gerhana, yaitu gerhana bulan di awal Ramadan dan gerhana matahari dipertengahannya, sebagai dinyatakan dalam hadis berikut ini:

 

7.Dari Muhammad ibn 'Ali berkata: "Sesungguhnya (kelahiran) Mahdi kita, ditandai oleh dua hal yang belum pernah terjadi sejak Allah mencipta langit dan bumi. Yaitu gerhana bulan dipermulaan bulan Ramadan dan gerhana matahari dipertengahannya. Keduanya tidak pernah terjadi sejak Allah mencipta langit dan bumi." (HR. ad-Daruqutni)

 

8.Dari 'Amr ibn 'As berkata: "Tanda (akan munculnya) al-Mahdi yaitu apabila ada pasukan perang terbenam di Baida, maka dia itulah tanda keluarnya al-Mahdi."