Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif

Top  Next

Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif

Drs. Muslih Fathoni, M.A.

Sumber : http://media.isnet.org

Simbol 05

Edisi 1 Cetakan 1 (1994)

PT. Raja Grafindo Persada

Jln. Pelepah Hijau IV TN.I No.14-15

Telp. (021) 4520951 Kelapa Gading Permai

Jakarta Utara 14240