Islam dan Sains

 

Islam merupakan suatu agama besar dan mempunyai suatu tardisi besar pula. Dalam perkembangannya islam senantiasa memperhatikan adanya kemajuan akan ilmu dan teknologi. Dalam sejarahnya islam sangatlah maju dalam segala bidang baik dari bidang politik ataupun kedokteran bahkan pemikiran pun tergolong cemerlang. Kita mengenal adanya Ibn Sina, Ibn Rusd ataupun Ar Razi mereka semua adalah pilar islam dalam bidangnya