Nama Anak-Anak Putri

 

 

ALIF ()

 

1. Atiah : : yang datang

2. Azifah : : yang mendekat ; nama lain dari hari Kiamat

3. Asiah : : nama isteri Firaun yang beriman kepada Allah; ahli dalam pengobatan

4. Aminah : : Nama ibu Rasulullah; yang aman

5. Abiyyah : : yang menolak kehinaan; punya kepribadian yang kokoh

6. Atsilah : : yang berakar; mempunyai keturunan yang baik

7. Ahlam : : jamak dari hulm ; mimpi

8. Adibah : : sastrawati

9. Arja : : lebih diharapkan

10. Aribah : : yang berakal; pandai

11. Aridhah : : yang bersih, terang ; mengesankan

12. Arij : : bau yang sedap

13. Arikah : : permadani yang dihias

14. Azka : : lebih suci, bersih

15. Azaliyyah : : yang bersifat azaly, dari sejak dulu

16. Asma : : jamak dari ism ; nama

17. Asma : : lebih mulia, tinggi

18. Asywaq : : jamak dari syauq ; kerinduan

19. Ashilah : : yang asli, orisinil

20. Adhwa : : jamak dari dha-u ; cahaya

21. Agharid : : jamak dari ughrudah : kicauan burung

22. Afanin : : daun yang lembut; jenis perkataan yang khas

23. Afrah : : jamak dari farhah : kegembiraan; pesta

24. Afkar : : jamak dari fikr : pemikiran

25. Afnan : : Cabang pohon

26. Alfiyyah : : dinisbatkan kepada kata alf : ribuan

27. Althaf : : taufik, lembut

28. Amany : : jamak dari umniyah : cita-cita

29. Amjad : : Maruwah; kedermawanan; keagungan

30. Amirah : : pemimpin

31. Anisah : : yang lembut; jinak

32. Aniqah : : indah menawan

33. Ibtisamah : : senyuman

34. Ibtihaj : : keceriaan, kegembiraan

35. Ibtihal : : memohon/berdoa (kepada Allah)

36. Ihtisyam : : malu

37. Ihtifa : : sambutan penu

38. Ihtima : : berlindung, bertahan

39. Ihtiwa : : mencakup, mengandung (sesuatu)

40. Irtiqa : : meningkat

41. Irtiyah : : puas, senang

42. Izdihar : : maju, berkembang

43. Istifadah : : mengambil faedah, memanfaatkan

44. Isytihar : : terkenal, masyhur

45. Iftikhar : : bangga

46. Imtitsal : : menjalankan perintah

47. Imtidah : : memuji

48. Imtinan : : Rasa syukur dan penghargaan; menyebut keutamaan diri

49. Intishar : : kemenangan

50. Intima : : berafiliasi (kepada)

51. Inam : : penganugerahan

52. Inas : : penjinakan; melembutkan hati; Yakin

53. Umamah : : nama anak tiri Rasulullah (anak Ummu Salamah); onta yang berjumlah tiga ratus

54. Umaimah : : Diminutif (tashgir) dari kata Umm (ibu)

55. Unsyudah : : syair yang dilantunkan.

 

BA ( )

 

1. Bahitsah : : Yang mencari; mengkaji/meneliti

2. Badirah : : Yang bersegera

3. Badiyah : : yang tampak; perkampungan di pelosok

4. Bazilah : : yang membanting tulang, berupaya keras

5. Barrah : : yang berbakti (kepada kedua orangtuanya, dll); yang berbuat baik

6. Bariah : : yang menonjol, unggul, cemerlang

7. Bariqah : : yang berkilau; awan yang berkilat

8. Bazigha : : yang muncul

9. Basilah : : yang berani

10. Basimah : : yang tersenyum

11. Balighah : : yang sudah mencapai usia baligh

12. Bahirah : : Yang bercahaya

13. Bahiyah : : wajah yang ceria

14. Bahriyyah : : yang dinisbatkan kepada bahr : laut

15. Badriyyah : : yang dinisbatkan kepada badr : bulan purnama

16. Badiah : : yang cantik, indah

17. Badilah : : pengganti

18. Badinah : : yang gemuk

19. Bari`ah : : yang selamat, terbebas dari ikatan, polos tidak berdosa

20. Barokah : : keberkahan; pertumbuhan; pertambahan

21. Basmah : : senyuman

22. Basyirah : : yang menyampaikan kabar gembira

23. Balqis : : nama Ratu negeri Saba pada masa Nabi Sulaiman 'alaihissalaam

24. Balighah : : yang fashih, amat sangat mengena

25. Bahjah : : kegembiraan, keceriaan

26. Bahirah : : wanita yang terhormat

27. Bahiyyah : : yang cantik; bersinar; berkilau

28. Baydla` : : yang putih

29. Butsainah : : (diminutif dari Batsnah) ; wanita yang cantik

30. Buraidah : : (diminutif dari bard); dingin ; nama sebuah tempat/propinsi di Arab Saudi

 

 

TA ()

 

1. Tiqah : : yang merindu, sangat menginginkan sesuatu

2. Tbiah : : yang mengikuti

3. Tsiah : : yang kesembilan

4. Tliyah : : yang membaca (al-Quran); yang berikutnya, yang mengikuti

5. Tabrz : : yang lebih unggul; penampakan

6. Tahiyyah : : ucapan selamat

7. Tarbiyah : : mendidik, pendidikan

8. Tarqiyah : : meningkatkan, peningkatan

9. Tazkiyah : : menyucikan (diri); penyucian (diri); rekomendasi

10. Tasliyah : : menghibur, hiburan

11. Taghrd : : kicau burung

12. Taqiyyah : : yang taqwa

13. Taldah : : klasik

14. Tammah : : penciptaan yang sempurna; perlindungan

15. Tawaddud : : cinta kasih

16. Tahni : : jamak dari kata tahni-ah ; ucapan selamat

17. Taima : : padang sahara; nama lembah di bagian utara jazirah Arab

 

TSA ()

 

 

1. Tsbitah : : yang kokoh; teguh hati; lurus

2. Tsariyyah : : yang kaya

3. Tsurayya : : kumpulan bintang

4. Tsuaibah : : nama wanita penyusu Nabi Shallallhu 'alaihi wasallam ; diminutif dari tsawb (pahala)

 

 

JÎM ()

 

1. Jizah : : hadiah, orang yang membolehkan

2. Jasmah : : yang besar badannya, gemuk

3. Jamlah : : yang cantik

4. Jallah : : yang tinggi, mulia, agung

5. Jauharah : : mutiara

6. Jahra : : yang bersuara lantang, jelas

7. Jaida : : leher yang jenjang

8. Jinn : : (kata jamak dari jannah) taman, kebun, surga

9. Jumnah : : butir mutiara yang besar

10. Juwairiyyah : : nama salah seorang Isteri Rasulullah

 

AL-HA ()

 

1. Habibah : : Kekasih; tersayang

2. Hasanah : : Perkataan atau perbuatan yang baik

3. Hasibah : : Yang memiliki keturunan terpandang

4. Hasna` : : Cantik; indah; molek

5. Hakimah : : yang bijaksana

6. Halwa : : manisan

7. Halimah : : Yang sabar, lembut; wanita yang menyusui Nabi shallallhu 'alaihi wa sallam

8. Hamdunah : : Yang memiji; yang bersyukur

9. Hamidah : : Yang tingkah lakunya terpuji

10. Hannan : : Yang banyak mengasihi; kelembutan hati

11. Hanin : : Yang penuh kasih sayang

12. Hawwa` : : yang mengandung sesuatu; isteri Nabi Adam

13. Haura` : : Wanita berkulit putih yang memiliki mata yang sangat hitam

14. Husna : : Kesudahan yang menyenangkan

15. Hamnah : : Kemudahan

16. Hishshah : : Bagian; jenis mutiara

17. Husniyah : : Yang bersifat baik

18. Hulwah : : Mata atau mulut yang indah; manis

19. Humaira` : : Diminutif (tashghir) dari kata Hamra` (yang kemerah-merahan)

20. Huriyah : : Bidadari surga; wanita cantik

21. Hazimah : : Yang memiliki keteguhan hati dan keyakinan diri; bersikap tegas

22. Hafizhah : : Yang memelihara, menjaga diri

23. Hamidah : : Yang bersyukur; yang memuji

 

 

AL-KHÂ ()

 

1. Khatimah : : Kesudahan atau penghabisan sesuatu

2. Khathirah : : Pikiran atau rasa yang melintas didalam hati

3. Khalidah : : Abadi

4. Khalidiyah : : Yang menisbatkan kepada khalidah

5. Khalishah : : Murni, bening

6. Khashibah : : Banyak kebaikan; subur

7. Khadhra` : : Hijau; langit.

8. Khulashah : : Kesimpulan; ringkasan

9. Khamilah : : Beludru; hutan belukar

10. Khansa : : Yang memiliki hidung mancung; wanita yang baik

11. Khaulah : : Rusa betina

12. Khairiyah : : Yang memiliki sifat baik

13. Khizanah : : Harta yang disimpan; lemari

 

 

AD-DÂL ()

 

1. Daliyah : : Pohon anggur

2. Danah : : Batu mulia

3. Daniyah : : Dekat

4. Dalilah : : Bukti; jalan yang terang

5. Dauhah : : Hujan yang turun terus-menerus dan tidak lebat

6. Daulah : : Negara; pemerintahan

7. Daumah : : Pohon yang lebat; kelangsungan

8. Dayyinah : : Taat beragama

9. Diyanah : : Agama

10. Dimah : : Hujan yang turun terus-menerus

11. Durrah : : Mutiara yang besar

12. Durriyah : : Dinisbahkan kepada Durrah

 

 

 

ADZ-DZÂL ()

 

1. Dzakirah : : Yang berzikir; yang selalu ingat

2. Dzakiyyah : : Cerdas

3. Dzahabiyyah : : Yang memiliki sifat emas

4. Dzikra : : Ingatan; ketenangan

5. Dzihniyyah : : Menurut akal

6. Dzu`abah : : Rambut yang dikepang; jambul

 

AR-RÂ ()

 

1. Ra`idah : : Pemandu; penunjuk jalan

2. Rabihah : : Yang beruntung

3. Rabi`ah : : Subur; keempat

4. Rabiyah : : Permukaan tanah yang menonjol

5. Rajihah : : Yang utama; yang diprioritaskan

6. Rajiyah : : Yang mengharapkan

7. Rasikhah : : Yang tegar; yang kuat; yang tetap

8. Rasiyah : : Yang tegar; yang kuat

9. Rasyidah : : Yang matang pikirannya

10. Radhiyah : : Yang rela; yang merasa puas

11. Raghibah : : Yang menyayangi

12. Raghidah : : Yang hidupnya enak

13. Raqiyah : : Yang tinggi

14. Raniyah : : Yang memandang dengan terpesona

15. Rabwah : : Tanah yang mendaki

16. Rajwa : : Permohonan

17. Rajiyyah : : Yang diharapkan

18. Rahimah : : Penyayang; pengasih

19. Rasmiyyah : : Menurut resmi; dinisbatkan kepada rasm (tulisan)

20. Rasyidah : : Yang dibimbing; diberi petunjuk

21. Rashafah : : Taman disekitar kota

22. Rashanah : : Kewibawaan; ketenangan

23. Radhwa : : Keridhaan; nama bukit yang terletak diantara Madinah Dan Yanbu`

24. Radhiyyah : : Yang puas

25. Raghdah : : Kehidupan yang damai

26. Raghibah : : Anugerah yang banyak; yang disenangi

27. Raghidah : : Air susu; buih

28. Rafidah : : Yang diberi pertolongan

29. Rafi`ah : : Yang tinggi

30. Rafiqah : : Istri; pendamping

31. Ramziyyah : : Simbolik

32. Rana : : Sesuatu yang indah dan enak dipandang

33. Rawdhah : : Taman yang banyak pepohonannya

34. Raihanah : : Wanita yang baik jiwanya

35. Rifqah : : Perkumpulan; himpunan; nama istri Ishaq atau ibu Yaqub

36. Riqqah : : Kasih sayang; rasa malu; kelembutan

37. Ridah : : Angin semilir

 

Az-Zy ()

 

1. Zahirah : : Cemerlang; Bercahaya

2. Zakiyyah : : Yang beruntung

3. Zahra` : : bentuk muannats (gender) dari kata Azhar; wajah yang cemerlang; bulan; julukan Fathimah, putri Rasulullah

4. Zahrah : : Bunga; keindahan

5. Zahidah : : Yang utama; yang diprioritaskan

6. Zahiyyah : : Yang bersinar; cemerlang

7. Zainab : : Nama putri dan isteri Rasulullah

8. Zubaidah : : diminutif dari kata Zubdah ; intisari dari sesuatu

9. Zulfa : : Kedudukan, derajat;dekat;taman

9. Zuhdiyyah : : Dinisbahkan kepada kata Zuhd

10. Zuhrah : : Putih mengkilat; warna yang bening

 

 

As-Sn ( )

 

1. Sabikah : : Batang emas yang dilebur

2. Sa`danah : : Burung dara; bahagia

3. Sa`diyah : : Yang menisbatkan kepada kata-kata sa`ad (kebahagiaan)

4. Sa`adah : : Kebahagiaan; Kesenangan

5. Sa`idah : : Yang berbahagia; yang hidupnya enak

6. Sakinah : : Tenang; berwibawa; lembut

7. Salsabil : : Nama mata air di surga; air yang sedap

8. Salma : : Selamat; sehat; nama pohon

9. Salwa : : Madu; burung berwarna putih mirip seperti burung layang-layang

10. Samahah : : Kelapangan dada; kehormatan; kemudahan; gelar bagi seorang mufti

11. Samihah : : Yang tolerans; yang mulia

12. Samirah : : Yang Mengobrol di waktu malam

13. Saniyyah : : Berkedudukan tinggi; yang bersinar

14. Saudah : : Harta melimpah; nama istri Nabi Muhammad saw

15. Sausan : : Tumbuhan yang harum baunya dan banyak jenisnya

16. Sulthanah : : Pemimpin wanita

17. Sumayyah : : Berkedudukan tinggi; yang bersinar

18. Suha : : Bintang kecil yang cahayanya tersembunyi

19. Suhailah : : (Diminutif sahlah) Mudah.

20. Sabiqah : : Yang terlebih dahulu

21. Satirah : : Yang menutupi (seperti aib suaminya)

22. Sajidah : : Yang bersujud

23. Sarrah : : nama istri Ibrahim; yang bergembira

24. Salimah : : Yang terhindar dari cacat; yang sehat

25. Samiyah : : Tinggi; terhormat.

26. Sahirah : : Tanah lapang yang mudah dijejaki; tanah lurus dan putih; mata air; bulan; yang berjaga malam

 

ASY-SYÎN ()

 

1. Syarifah : : Yang mulia; yang terhormat

2. Syafi`ah : : Perantara; yang memberi syafat

3. Syafiqah : : Yang menaruh belas kasihan; iba hati; yang lemah lembut

4. Syamma` : : Yang berhidung mancung

5. Syahba` : : Pasukan yang bersenjata lengkap

6. Syahla` : : Yang memiliki mata kebiru-biruan

7. Syahidah : : Wanita yang mati syahid

8. Syahirah : : Yang termashur

9. Syaima` : : Yang bertahi lalat; putrid halimah Sa`diyah, saudara sesusuan Nabi saw

10. Syukriyyah : : Yang memiliki sifat syukur

 

 

ASH-SHÂD ()

 

 

1. Shabirah : : Yang bersabar

2. Shahibah : : Istri; pendamping

3. Shadiqah : : Benar; jujur

4. Sha`idah : : Yang meninggi; yang mulai menonjol

5. Shalihah : : Yang memiliki keahlihan; kelayakan atau keutamaan

6. Shabihah : : Wajah yang berseri-seri; waktu pagi hari raya

7. Shadiqah : : Teman; sahabat

8. Sha`dah : : Sungai yang lurus; tanjakan

9. Shafiyyah : : Yang bersih; jernih; murni; nama salah seorang istrI Nabi saw

10. Shiddiqah : : Yang banyak kebenarannya

 

 

ADL-DLÂD ()

 

1. Dhari`ah : : Yang kecil mungil; yang masih muda; yang merendahkan diri (arti positif)

2. Dhafiyah : : Yang lebat (rambutnya)

3. Dhamrah : : Yang halus kulitnya

4. Dhaminah : : Yang menjamin; komitmen

5. Dhawiyah : : Yang bercahaya; kurus

6. Dhahwah : : Waktu Dhuha

7. Dhaifah : : Tamu wanita

8. Dhifaf : : (Jama` dari Dlaffah) Pinggiran sungai; tebing lembah; suatu kelompok

 

ATH-THÂ` ()

 

1. Thalibah : : Yang menuntut ilmu; yang menyenangi sesuatu

2. Thamihah : : Yang ambisi untuk mencapai puncak

3. Thahirah : : Suci; bersih; mulia; terlindungi dari maksiat dan kehinaan

4. Thahiyah : : Tukang masak yang pandai

5. Tharfa` : : Yang baik, yang langka

6. Tharifah : : Yang jarang ada; aneh, lucu

7. Thariyyah : : Yang empuk; lunak; lembab

8. Thalawah : : Yang baik, ceria

9. Thalihah : : Yang cantik dan mengagumkan

10. Thali`ah : : Pelopor; perintis

11. Thaibah : : Negeri yang subur dan tentram.

 

 

AZH-ZHÂ` ()

 

1. Zhafirah : : Yang beruntung; yang menang

2. Zhainah : : Yang bepergian

3. Zhahirah : : Jelas; unggul; menang

4. Zhabyah : : Kijang betina

5. Zharifah : : Yang lembut dan halus

6. Zhafrah : : Kemenangan

7. Zhalilah : : Taman yang banyak pepohonannya

8. Zhufairah : : Yang banyak mendapatkan kemenangan

 

AL-AIN ()

 

 

1. A`idah : : Yang datang; anugerah; keuntungan; manfaat

2. Abidah : : Yang taat; yang beribadah; kepada Allah

3. Abirah : : Pelalu lalang; yang sedih (berlinang air mata)

4. Atikah : : Yang jernih; mulia

5. Adilah : : Yang berbuat adil

6. Arifah : : Yang mengetahui; anugerah

7. Asilah : : Yang mengambil madu dari tempatnya; yang berbuat baik

8. Ashimah : : Ibu kota suatu negara; yang menjaga suami dan dirinya dari dosa

9. Athifah : : Perasaan; rasa kasih saying

10. Aqila : : Yang berakal; pandai

11. Akifah : : Yang menetap; beritikaf

12. Alimah : : Pandai; berilmu

13. Amirah : : Penghuni; lembah; yang dipenuhi oleh keimanan dan pekerti yang mulia

14. Ahidah : : Yang menjaga janji atau urusan

15. Ablah : : Wanita yang sempuran fisiknya

16. Adzbah : : Sedab; baik; enak; lezat

17. Adzra` : : Perawan; julukan bagi Maryam

18. Azbah : : Yang manis dan nikmat

18. Azzah : : Anak kijang/rusa

19. Azizah : : mulia; terhormat; kuat

20. Azmah : : Kekuatan; keinginan

21. Asjad : : Emas; mutiara

22. Asla` : : campuran dengan madu

23. Asyirah : : Kabilah

24. Ashma` : : Yang terlindungi; yang terpelihara

25. Athfah : : Yang penuh welas dan kasih sayang

26. Afifah : : Yang mensucikan diri; yang baik

27. Afra` : : Jenis kijang/rusa yang amat putih

28. Aliyyah : : Tinggi

29. Alya` : : Tempat yang tinggi; puncak gunung; langit; kemuliaan

30. Anbarah : : Minyak wangi;zafaran

31. Awathif : : Jamak dari kata Athifah ; yang penyayang; baik akhlaqnya

32. Itrah : : Kerabat dekat

33. Ithaf : : Pedang; pakaian

34. Iffat : : Yang suci, menjaga diri

35. Inayah : : Perhatian; pertolongan; tuntunan

36. Urubah : : Yang cantik dan berhijab; Yang tertawa

37. Ulayya : : Diminutif dari kata Alya` ; Puncak; langit; kemuliaan

 

ALGHAIN ()

 

1. Ghadah : : Wanita yang lembut

2. Ghaziyah : : Yang mampu menaklukkan hati karena kecantikannya

3. Ghaliyah : : Mahal harganya; campuran minyak wangi

4. Ghazalah : : Saat matahari terbit; kijang; pertama dari sesuatu

5. Ghaniyyah : : Yang memiliki harta berlimpah

6. Ghaitsanah : : Awan yang menurunkan hujan

7. Ghaina` : : Pohon yang dahan-dahannya rimbun

8. Ghaida` : : Wanita yang anggun dan lembut

9. Ghurrah : : Awal munculnya bulan sabit; pemuka kaum; wajah

10. Ghulwa` : : Yang berlebihan; kematangan masa muda

 

AL-FÂ` ()

 

1. Fa`izah : : Yang beruntung; yang menang

2. Fa`iqah : : Yang paling menonjol kecantikannya dan kebaikannya

3. Fatihah : : Permulaan sesuatu; surat fatihah

4. Fakhirah : : Yang bagus sekali

5. Fadiyah : : Yang mengorbankan diri untuk orang lain dan menyelematkannya

6. Fariah : : Yang panjang dan tinggi

7. Fadhilah : : Yang utama; yang menonjol

20. Falihah : : Yang sukses meraih apa yang diinginkan

21. Fathiyyah : : Dari kata Fath ; pangkal kebaikan, kemenangan dan keberuntungan

22. Fatiyyah : : Yang muda dan penuh vitalitas

23. Fakhiriyyah : : Yang bersifat kebanggaan

24. Farhah : : Kesenangan; kegemberiaan

25. Faridah : : Mutiara yang berharga; yang tiada saingannya; sendirian

26. Farizah : : Yang sudah diundi dan diseleksi

27. Fashihah : : Fasih; lancar dan baik bicaranya

28. Fathinah : : Cerdas

29. Fakihah : : Yang baik jiwanya

30. Fahimah : : Yang banyak paham

31. Fauziyyah : : Yang bersifat keberuntungan

32. Faiha` : : Rumah yang luas; julukan bagi kota Damaskus, Bashrah dan Tripoli, Libanon; kuah yang ada rempah-rempahnya

33. Fairuz : : Batu permata yang berwarna biru agak kehijau-hijauan

34. Fidhdhah : : Perak

35. Fikriyyah : : Yang bersifat pemikiran

 

AL-QÂF ()

 

1. Qabilah : : Dukun beranak

2. Qanitah : : Wanita yang berdiri lama saat shalat dan berdoa

3. Qaniah : : Yang merasa puas; sederhana

4. Qarirah : : Wanita yang lapang hatinya

5. Qathifah : : Nama tumbuhan; Pakain yang dilemparkan seseorang ke arah dirinya sendiri

6. Qamariyyah : : Jenis burung dara yang berkicau

7. Qismiyyah : : Wajah yang cantik penampilannya

8. Qiladah : : Kalung

9. Qudsiyyah : : Kesucian dan keberkahan

10. Qudwah : : Panutan; suriteladan

 

AL-KÂF ()

 

1. Katibah : : Sekretaris

2. Katimah : : Yang menyembunyikan rahasia, pemegang amanah di dalam beramal

3. Kadziyah : : Nama jenis bunga yang harum baunya.

4. Kasibah : : Yang beruntung.

5. Kazhimah : : Dapat menahan diri dari amarah

6. Kafiah : : Yang mencukupkan sehingga tidak perlu yang lain

5. Kamilah : : Yang sempurna; yang komplit

6. Kahilah : : Wanita yang bercelak

7. Karimah : : Yang mulia;anak; saudara perempun

8. Kawakib : : Bintang-gemintang

9. Kayyisah : : Wanita yang berakal jernih dan cerdik

10. Kinanah : : Penjagaan; perlindungan

AL-LÂM ()

 

 

1. Labibah : : Wanita yang cerdas; pandai

2. Lahzhah : : Sekilas pandang

3. Lathifah : : Wanita yang lembut; baik

4. Lamya` : : Yang keabu-abuan; agak kurus (sedikit daging)

5. Lahfah : : Kerinduan

6. Lawahizh : : Mata yang awas

7. Laila : : Malam yang gelap

8. Lu`lu`ah : : Mutiara

9. Lubabah : : Inti sesuatu; pilihan; nama istri Abbas bin Abdul-Muthalib.

10. Lubanah : : Hajat kebutuhan

11. Lubna : : Sejenis pohon yang mempunyai air seperti madu dan terkadang dijadikan sebagai wewangian dengan membakarnya; madu

12. Luwazah : : Pohon yang berbuah dan amat masyhur; buah badam

 

 

AL-MÎM ()

 

1. Ma`munah : : Yang dapat dipercayai

2. Matsilah : : Yang menyerupai; tampil

2. Majidah : : Yang mulia; yang agung; yang baik budinya

3. Mariyah : : Wanita yang wajahnya berseri-seri; nama salah seorang istri nabi saw berasal dari Mesir Mariyah al-Qibthiyyah

4. Mazinah : : Yang bercahaya wajahnya

5. Maziyah : : Awan yang membawa air hujan berseri-seri

7. Mahirah : : Pandai

8. Mabrukah : : Yang pendapat barakah

9. Mahabbah : : Kecintaan; kasih saying yang tulus

10. Mahasin : : Keindahan

11. Mahbubah : : Yang dicintai; yang disayang; terkasih

12. Mahrusah : : Yang terlindungi; yang terpelihara; julukan bagi kota Cairo, ibukota Mesir

13. Mahfuzhoh : : Sesuatu yang dihafal/dijaga dengan penuh perhatian

14. Madihah : : Yang terpuji; Yang banyak memuji

15. Marjanah : : Satu biji mutiara

16. Marjuwwah : : Orang yang diharapkan

17. Marzaqah : : Yang memperoleh rizki yang banyak

18. Marwah : : tumbuhan medis dan beraroma; nama bukit di Mekkah (Yaitu tempat sai)

19. Maryam : : Nama ibu Isa as

20. Mazaya : : Kelebihan; keunggulan

21. Masarrah : : Kegembiraan

22. Musrurah : : Yang bergembira

23. Mas`udah : : Yang berbahagia

24. Masya`il : : Sesuatu yang dinyalakan untuk penerangan;obor

25. Masykurah : : Yang diterima kasihi

26. Masyhurah : : Terkenal; termasyhur

27. Mashunah : : Yang terjaga

28. Maazzah : : Tempat yang dimuliakan

29. Mazuzah : : Yang memiliki kedudukan di kalangan kaumnya

30. Maunah : : Yang tidak kikir untuk membantu kaumnya

31. Mafakhir : : Sesuatu yang dibangga-banggakan

32. Maqbulah : : Yang diterima

33. Maqshudah : : Yang dituju

34. Makkiyyah : : Dinisbahkan kepada kota Mekkah

35. Malihah : : Cantik; indah penampilannya

36. Mamduhah : : Yang dipuji

37. Manal : : Anugerah dan nikmat Allah

38. Manahil : : Sumber ilmu dan akhlaq

39. Mantsurah : : Ucapan yang baik

40. Mansyudah : : Yang dituntut untuk memenuhi kepentingan manusia; yang diidam-idamkan

41. Manshurah : : Yang ditolong

42. Mani`ah : : Kuat perkasa

43. Mawaddah : : Kasih saying; kecintaan

44. Mauhibah : : Anugrah; hadiah; pemberian

45. Mahdiyyah : : Yang mendapat hidayah Allah

46. Mahibah : : Yang disegani; penuh wibawa

47. Mayyasah : : Bintang yang berkilau

48. Mayyadah : : Yang bergoyang-goyang

49. Maitsa` : : Pepasir yang ringan dan tanah datar yang baik

50. Maysurah : : Yang dimudahkan

51. Maimunah : : Yang diberi kebaikan; yang diberi taufik

52. Maila : : Pohon yang banyak cabangnya; yang condong

53. Miskah : : Kasturi

54. Misykah : : Lentera

55. Mibarrah : : Makanan untuk bepergian yang ringan

56. Muminah : : Wanita yang beriman

57. Munisah : : Wanita yang menghibur

58. Mubinah : : Yang menjelaskan apa yang diinginkannya

59. Mujahidah : : Yang berjihad

60. Muhsinah : : Yang berbuat baik

61. Mukhlishoh : : Yang ikhlas

62. Mudrikah : : Yang memiliki pemahaman yang baik

63. Muradah : : Yang dicintai

64. Murtaja : : Tempat menumpukan cita-cita

65. Muznah : : Awan yang membawa air

66. Mustainah : : Yang minta pertolongan Allah

67. Muslimah : : Wanita muslimah

68. Musyirah : : Yang memberikan masukan

69. Mudhi`ah : : Bercahaya; wajah yang berseri-seri

70. Muthi`ah : : Taat; lembut; mudah

71. Mu`adzah : : Yang terpelihara; yang terlindungi

72. Muinah : : Yang membantu hajat orang

73. Mufidah : : Yang berguna bagi orang lain

74. Multazimah : : Yang komitmen

75. Mumtazah : : Yang unggul dan memiliki kelebihan; istimewa

76. Muna : : Harapan; cita-cita

77. Munibah : : Yang kembali kepada Tuhannya

78. Munirah : : Bercahaya; terang

79. Munifah : : Tinggi; serasi

80. Muhjah : : Darah jantung dan roh

81. Muwaffaqah : : Yang mendapatkan ilham; mendapat petunjuk/taufiq

 

AN-NÛN ()

 

 

1. Na`ilah : : Yang mendapatkan nugerah apa yang diinginkan insya Allah-

2. Na`ibah : : Yang mewakili

4. Natsirah : : Yang pandai merangkai prosa

5. Najilah : : Yang memiliki keturunan yang terhormat

6. Najihah : : Yang sukses

7. Najiyah : : Selamat

8. Nadiyah : : Yang memanggil

9. Nasyidah : : Yang mencita-citakan kesempurnaan dan dapat meraih cita-cita

10. Nashiah : : Yang polos, suci dan terang

11. Nasihah : : Wanita penasihat

12. Nazhimah : : Ahli membuat syair; kumpulan mutiara

13. Na`imah : : Yang halus, lembut

14. Nafi`ah : : Yang memberi manfaat kepada orang lain

15. Namiah : : Yang sempurna tubuh, akal dan akhlaqnya

16. Nahidhah : : Yang bangkit dengan tekad bulat

17. Nahilah : : Yang menyumbangkan ilmu dan adab

18. Nabilah : : Mulia; terhormat; pandai

19. Nabihah : : Yang cerdas dan unggul

20. Najdah : : Cepat menolong

21. Najla` : : Yang memiliki mata yang hitam, indah dan lebar

22. Najmah : : Bintang; kata-kata

23. Najwa : : Pembicaraan antara dua orang; bisikan

24. Najibah : : Yang cerdas, berakal lagi cerdik

25. Nakhwah : : Harga diri; maruwah

26. Nadidah : : Yang semisal, sepadan; yang sama

27. Narjis : : Tumbuhan yang enak aromanya

28. Nazihah : : Yang jauh dari hal-hal yang buruk

29. Nasibah : : Yang nasabnya terhormat

30. Nasywah : : Kebahagiaan dan kegembiraan

31. Nasyithah : : Yang gesit dan enerjik

32. Nasyamah : : Yang kuat, suci dan punya kepribadian kokoh

33. Nadhirah : : Yang penuh vitalitas dan menawan

34. Nazhirah : : Yang setara, sepadan; menjadi pusat perhatian

35. Naamah : : Nama burung yang terkenal

36. Nafhah : : Aroma yang melegakan hati

37. Nafisah : : Yang amat berharga; berkedudukan tinggi

38. Naqiyyah : : Yang bersih

39. Nawal : : Bagian; pemberian

40. Nawwarah : : Yang amat bercahaya

41. Nibras : : Lentera yang bercahaya

42. Nirdin : : Tumbuhan yang enak aromanya

43. Nisrin : : Bunga ros putih semerbak dan amat menyengat

44. Nismah : : Angin semilir

45. Nimah : : Nikmat; karunia

46. Nuzhah : : Rileks; tamasya

47. Nuwairah : : Api kecil yang bercahaya dan membakar

48. Nufah (Nova) : : Yang sempurna tinggi dan kecantikannya

49. Nuha : : Akal

 

AL-HÂ` ()

 

1. Hasyimah : : Yang pintar membuat susu

2. Hasyimiyyah : : Dinisbahkan kepada Bani Hasyim

3. Hajar : : Waktu tengah hari tepat saat udara panas

4. Halah : : Lingkaran cahaya

5. Hazar : : sejenis burung yang merdu suaranya

6. Hallabah : : Angin dingin disertai hujan

7. Halilah : : Tanah yang terkena hujan

8. Hamsa` : : Yang membisikkan

9. Hamsah : : Bisikan

9. Hana` : : Kegembiraan; kebahagiaan

10. Hanadi : : Dinisbahkan kepada India

11. Haniyyah : : Yang senang dan gembira

12. Hawadah : : Kelembutan, ketenangan

13. Haya : : Yang bagus gerakan dan penampilannya

14. Hayaf : : Yang sangat haus

15. Haibah : : Kewibawaan

16. Haifa` : : Yang ramping pinggangnya

17. Hibah : : Pemberian; anugerah

18. Hidayah : : Hadiyah; petunjuk

19. Hilalah : : Bulan penuh

20. Himmah : : Kemauan

21. Hindun : : Nama isteri Abu Sufyan; segerombolan onta

22. Hila : : Pasir

23. Hubairah : : Binatang buas sejenis anjing hutan

24. Huda : : Pentunjuk; menunjukkan dengan kelembutan

25. Huwaidah : : Yang menyatukan dan tidak mencerai-beraikan dengan cara lembut

 

 

AL-WÂW ()

 

1. Wa`ilah : : Yang kembali kepada Allah

2. Watsiqah : : Yang memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri

3. Wajidah : : Yang merasa cukup dengan dirinya dan tidak terlalu memerlukan bantuan orang

4. Wahah : : Tanah subur terletak di gerun pasir

5. Wadiah : : Yang tenang dan mantap

6. Warifah : : Yang panjang

7. Washilah : : Yang menyambut hubungan dengan sanak kerabatnya

8. Wadlihah : : Yang jelas; yang istiqamah

9. Waizhah : : Wanita yang memberikan wejangan, nasehat

10. Wafirah : : Yang sempurna, banyak baiknya dan merata manfaatnya

11. Wajnah : : Yang diatas kedua pipi

12. Wajizah : : Yang bicaranya ringkas

13. Wajihah : : Yang memiliki urusan dan kehormatan

14. Wahidah : : Yang satu-satunya; sendirian

15. Wada : : Ketenangan; perpisahan

16. Wardah : : Bunga ros

17. Wazirah : : Menteri wanita

18. Wasma` : : Bekas keindahan dan kecantikan

19. Wasithah : : Wanita Perantara; Yang menjadi pemutus perkara/wasit

20. Wasimah : : Wajah yang cantik

21. Washifah : : Pendamping ratu; dayang

22. Wadli`ah : : Yang cantik sekali

23. Wathfa` : : Yang bulu alisnya lebat

24. Wafa` : : Ketulusan; Kesetiaan

25. Wafidah : : Yang datang

26. Wafiqah : : Yang mendapatkan taufiq

27. Wafiyyah : : Yang setia

28. Wala` : : Loyalitas

29. Walladah : : Yang banyak anak

30. Waliyyah : : Wali (wanita); penanggung jawab (wn)

31. Widad : : Yang mencintai orang-orang di sekitarnya

32. Wisyah : : Sulaman dari mutiara

33. Wifaq : : Yang sesuai dengan dikehendaki

34. Wihad : : Dataran rendah

 

AL-YÂ` ()

 

1. Yasminah : : Bunga yasmin

2. Yafi`ah : : Yang menginjak baligh

3. Yaqutah : : Salah satu jenis batu mulia; yaqut

4. Yaniah : : Buah sudah boleh dipetik

5. Yasra` : : Wanita kidal

6. Yaqzhanah : : Yang tanggap/sigap; jaga

7. Yamamah : : Sejenis burung dara

7. Yamaniyyah : : Yang bersifat keberkahan

8. Yusra : : Yang paling mudah

5. Yusriyyah : : Yang bersifat mudah

6. Yumna : : Tangan kanan