Nama-nama Dengan AL ASMAULHUSNA

No.

Bahasa Arab

Artinya

01.  Arrahman  Maha Pemurah
02.  Arrahim  Maha Penyayang
03.  Almalik  Maha Raja
04.  Al Quddus  Maha Bersih dari noda dan cacat
05.  As Salam  Maha Pemberi Ketentraman
06.  Al Mu'min  Maha Pemberi Keamanan
07.  Al Muhaimin  Maha Pelindung dan Pengawas
08.  Al Aziz  Maha Perkasa
09.  Al Jabbar  Maha Agung
10.  Al Mutakabbir  Maha Angkuh
11.  Al Kholiq  Maha Pencipta
12.  Al Bari'  Maha Pencipta dari tidak ada
13.  Al Mushawir  Maha Pembentuk
14.  Al Ghaffar  Maha Pemberi Ampun
15.  Al Kahhar  Maha Menentukan
16.  Al Wahhab  Maha Pemberi
17.  Al Razzak  Maha Pemberi Rezeki
18.  Al Fattah  Maha Pembuka
19.  Al Aliim  Maha Mengetahui
20.  Al Qobidh  Maha Pemegang dan Penahan
21.  Al Baasith  Maha Pelepas
22.  Al Khofidh  Maha Merendahkan
23.  Ar Rafii'  Maha Meninggikan
24.  Al Muiz  Maha Memuliakan
25.  Al Mudzil  Maha Menghinakan
26.  As Samii'  Maha Mendengar
27.  Al Bashir  Maha Melihat
28.  Al Hakam  Maha Penghukum
29.  Al Adl  Maha Adil
30.  Al Latif  Maha Lembut
31.  Al Khobir  Maha Mengetahui
32.  Al Halim  Maha Penyantun ( Maha Tenang dan Sabar )
33.  Al Adhim  Maha Agung
34.  Al Ghafur  Maha Pengampun
35.  Asy Syakur  Maha Pembalas Jasa
36.  Al 'Aliyyu  Maha Tinggi
37.  Al Kabir  Maha Besar
38.  Al Hafiidh  Maha Pemelihara
39.  Al Muqiit  Maha Pemberi Pangan
40.  Al Hasiib  Maha Menghitung
41.  Al Jalil  Maha Sempurna
42.  Al Karim  Maha Pemurah
43.  Ar Raqiib  Maha Mengawasi
44.  Al Mujib  Maha Mengabulkan
45.  Al Waasi'  Maha Luas
46.  Al Hakiim  Maha Bijaksana
47.  Al Wadud  Maha Mengasihi 
48.  Al Majiid  Maha Mulia
49.  Al Baa'its  Maha Membangkitkan
50.  Asy Syahid  Maha Menyaksikan
51.  Al Haq  Maha Benar
52.  Al Wakil  Maha Mewakili
53.  Al Qowi  Maha Kuat
54.  Al Wali  Maha Pelindung (Penolong)
55.  Al Matiin  Maha Kokoh/Teguh
56.  Al Hamiid  Maha Terpuji
57.  Al Muhshi  Maha Menghitung
58.  Al Mubdi'  Maha Memulai
59.  Al Mu'id  Maha Mengembalikan
60.  Al Muhyi  Maha Menghidupkan
61.  Al Mumit  Maha Mematikan
62.  Al Hayyu  Maha Hidup
63.  Al Qayyum  Maha Berdiri Sendiri
64.  Al Waajid  Maha Menemukan
65.  Al Majid  Maha Memiliki Kemuliaan
66.  Al Wahid  Maha Esa (Tunggal)
67.  Al Ahad  Maha Esa (Tunggal)
68.  Ash Shomad  Tempat bergantung dan Memohon
69.  Al Qaadir  Maha Kuasa (Mampu)
70.  Al Muqtadir  Maha Berkuasa
71.  Al Muqoddim  Maha Mendahulukan
72.  Al Muakhir  Maha Mengakhirkan
73.  Al Awwal  Maha Awal
74.  Al Akhir  Maha Akhir
75.  Adh Dhahir  Maha Jelas Kekuasaannya
76.  Al Bathin  Maha Tidak tampak (kelihatan) DzatNya
77.  Al Waali  Maha Menguasai
78.  Al Mutaali  Maha Tinggi
79.  Al Barru  Maha Baik
80.  At Tawwab  Maha Penerima taubat
81.  Al Muntaqim  Maha Penyiksa
82.  Al Afuwwu   Maha Pemaaf
83.  Ar Rauf  Maha Belas Kasihan
84.  Maalikul Mulki  Maha Memiliki Kerajaan
85.  Dzuljalali Walikram  Maha Memiliki Keagungan dan Kemuliaan
86.  Al Muqsith  Maha Adil
87.  Al Jaami'  Maha Mengumpulkan (Menghimpun)
88.  Al Ghani'  Maha kaya
89.  Al Muqhni  Maha Pemberi Kekayaan
90.  Al Maani'  Maha Mencegah
91.  Adh Dhaarru  Maha Pemberi Madharat
92.  An Naafi'  Maha Pemberi Manfaat
93.  An Nur  Maha Pemberi cahaya
94.  Al Haadi  Maha Pemberi Petunjuk
95.  Al Badii'  Maha Pencipta Keindahan
96.  Al Baaqi  Maha kekal
97.  Al Waarits  Maha Mewarisi
98.  Ar Rasyid  Maha Pemberi Petunjuk
99.  Ash Shabur  Maha Penyabar
 

Nama-nama Nabi dan Rasul

No.

Nama

No.

Nama

01.  Adam  14.  Musa
02.  Idris  15.  Harun
03.  Nuh  16.  Dzulkifli
04.  Hud  17.  Dawud
05.  Shaleh  18.  Sulaiman
06.  Ibrahim  19.  Ilyas
07.  Luth  20.  Ilyasa
08.  Isma'il  21.  Yunus
09.  Ishaq  22.  Zakaria
10.  Ya'qub  23.  Yahya
11.  Yusuf  24.  Isa
12.  Ayyub  25.  Muhammad
13.  Syuaib    

 


[Home][Nama dengan Asmaulhusna][Nama Para Nabi & Rasul] [Nama untuk Laki-laki & Perempuan]