Nama-nama Untuk Perempuan

Huruf T

No.

Nama

Artinya

01.

 Taibah  Yang bertaubat
02.  Tahiyyah  Kehormatan
03.  Taqiyyah  Bertaqwa
04.  Tuhfah  Hadiah
05.  Tuffahati  Buah apelku
06.  Tamimah  (1) Kuat (2) Tangkal (3) Jimat
07.  Tuada  Ketenangan
08.  Tamamah  Pelengkap - Penyempurna
09.  Tahani  Ucapan Selamat
10.  Thoyyibah  Baik
11.  Thufailah  Lembut dan halus
12.  Thoi'ah  Taat - Patuh
13.  Thohiroh  Bersih - Suci
14.  Thowaf  Tawaf mengelilingi Ka'bah
15.  Thorfa'  Menepi
16.  Tholiqoh  Lancar (lidahnya) - Fasih
17.  Thorifah  Ucapan baru yang digemari
18.  Thifal  Lembut dan halus
19.  Tsuraya  Nama Bintang
20.  Tsumamah  Nama wanita
21.  Tsarwah  Kekayaan
22.  Tsamarah  Buah
22.  Tsana  Pujian
23.  Tsawab  Pahala

Huruf  U

No.

Nama

Artinya

01.

 Umamah  Cucu Rasulullah Saw. dari zainab
02.  Ummu Kultsum  Putri Rasulullah Saw
03.  Uzdah  Ada unsur kelebihannya
04.  Umaimah  Dari kata Umumah (keibuan)
05.  Umniati  Cita-citaku
06.  Ulfah  Persahabatan
07.  Umniah  Cita-cita
08.  'Umairah  Nama wanita dahulu
09.  'Ufairah  Pemberani
10.  'Unaizah  Kambing betina
11.  'Urwatul wutsqo  Buhul tali yang kuat
12.  Urjuwanah  Pohon yang kemerah-merahan 
 warna merah merah yang  indah

 

A B D F G H I J K L M N Q R S T U W Y Z
[Home] [Nama dengan Asmaulhusna] [Nama Para Nabi dan Rasul] [Nama  Laki-laki dan Perempuan]