Nama-nama Untuk laki-laki

Huruf M

No.

Nama

 Artinya

01.

 Maajid  Mulia
02.  Ma'mun  Aman
03.  Muhyiddin  Yang menghidupkan agama
04.  Mar'ie  Terpelihara
05.  Masyhur  Kesohor
06.  Majdi  Kemuliaan
07.  Mukhtar  Terpilih
08.  Mas'ud  Bahagia
09.  Murtadho  Diridhoi
10.  Marwan  (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah
11.  Mustafa  Pilihan
12.  Maalik  Yang memiliki
13.  Mubarak  Yang diberkahi
14.  Mujahid  Pejuang
15.  Majduddin  Kemuliaan agama
16.  Mahbub  Disukai - Dicintai
17.  Muhsin  Yang berbuat kebaikan
18.  Mahmud  Terpuji
19.  Mursyid  Pemberi petunjuk jalan
20.  Muslim  Seorang Muslim
21.  Mu'min  Seorang yang beriman
22.  Muammar  Berumur panjang
23.  Mahrus  Yang dijaga
24.  Mudrik  Berakal - Memahami
25.  Ma'ruf  (1) Kebaikan (2) Yang dikenal
26.  Mundzir  Pemberi peringatan
27.  Mustajab  Terkabul do'anya
28.  Marzuq  Yang diberi rezeki
29.  Muin  Penolong
30.  Maliki  Penganut mazhab Imam Malik
31.  Mansur  Yang dimenangkan
32.  Munadi  Yang berseru
33.  Murfid  Penolong
34.  Mahir  Pandai - Cakap
35.  Miftah  Kunci
36.  Munir  Bersinar
37.  Munawir  Yang ikut latihan militer
38.  Munawwir  Pemutih dengan kapur
39.  Mufrih  Penggembira
40.  Mu'tashim  Terpelihara dari dosa
41.  Mukarrom  Yang Mulia
42.  Mus'ad  Yang dibahagiakan
43.  Mahdi  Yang mendapat Hidayah
44.  Mushoddaq  Dapat dipercaya
45.  Mushoddiq  Yang mempercayai
46.  Muhtarom  Yang terhormat (di hormati)
47.  Muhajir  Yang berhijrah
48.  Misbah  Pelita - Lampu
49.  Misbahuddin  Pelita agama
50.  Muntashir  Yang menang
51.  Muflih  Yang sukses - Jaya
52.  Mushlih  Yang memperbaiki
53.  Mu'afa  Yang selamat - sehat
54.  Mukhlis  Yang Ikhlas
55.  Mukhlas  Yang Ikhlas
56.  Munif  Tinggi Kedudukannya - Menonjol
57.  Marjan  Batu permata marjan
58.  Ma'shum  Terhindar dari dosa
59.  Maimun  Yang diberkahi
60.  Mustaqim  Lurus
61.  Marsa  Pelabuhan
62.  Musyif  Pengawas
63.  Makarim  Bersifat mulia
64.  Muthliq  Pemberi sesuatu
65.  Mamduh  Yang dipuji
66.  Mazru'i  Yang ditanami
67.  Mubasysyir  Pemberi kabar gembira
68.  Mastur  Tertutup - dirahasiakan
69.  Musyaffa'  Memperoleh syafa'at
70.  Mudhoffar  Yang dimenangkan
71.  Muthohhar  yang disucikan
72.  Masy'al  Tempat menyalakan Api
73.  Ma'lum  Yang diketahui
74.  Ma'mur  Makmur
75.  Muzakki  (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang  Membersihkan diri
76.  Murad  Kemauan
77.  Mahfudh  Terpeliharan - terjaga
78.  Mukhbit  Tunduk patuh
79.  Muqsith  Berbuat adil
80.  Mutawakkil  Yang bertawakal
81.  Mutawalli  Yang menangani jabatan atau urusan
82.  Mahasin  Kebaikan- kebaikan
83.  Muti'  yang selalu taat
84.  Mufid  Memberi manfaat
85.  Manaf  Gunung yg tinggi - Yg Mengungguli lainnya 
86.  Munib  Yang berinabah (kembali) kejalan Allah
87.  Muwaffaq  yang mendapat Taufiq (restu)
88.  Mustaghfirin  Orang-orang yang beristighfar
89.  Musaid  Pembantu - Penolong

 

A B D F G H I J K L M N Q R S T U W Y Z
[Home] [Nama dengan Asmaulhusna] [Nama Para Nabi dan Rasul] [Nama  Laki-laki dan Perempuan]