Nama Anak-Anak Putri

 

 

ALIF ()

 

1.  Atiah         :      : yang datang

2.  Azifah       :     : yang mendekat ; nama lain dari hari Kiamat

3.  Asiah                    :                : nama isteri Firaun yang beriman kepada Allah; ahli dalam pengobatan

4.  Aminah                :                 : Nama ibu Rasulullah; yang aman

5.  Abiyyah               :                   : yang menolak kehinaan; punya kepribadian yang kokoh

6.  Atsilah                  :                 : yang berakar; mempunyai keturunan yang baik

7.  Ahlam                   :                : jamak dari hulm ; mimpi

8.  Adibah                 :                  : sastrawati

9.  Arja                       :                : lebih diharapkan

10. Aribah                 :                  : yang berakal; pandai

11. Aridhah               :                : yang bersih, terang ; mengesankan

12. Arij                       :                  :  bau yang sedap

13. Arikah                 :                : permadani yang dihias

14. Azka                    :                 : lebih suci, bersih

15. Azaliyyah           :                 : yang bersifat azaly, dari sejak dulu

16. Asma                  :               : jamak dari ism ; nama

17. Asma                   :                : lebih mulia, tinggi

18. Asywaq              :              : jamak dari syauq ; kerinduan

19. Ashilah               :               : yang asli, orisinil

20. Adhwa               :               : jamak dari dha-u ; cahaya

21. Agharid               :               : jamak dari ughrudah : kicauan burung

22. Afanin                 :                : daun yang lembut; jenis perkataan yang khas

23. Afrah                   :               : jamak dari farhah : kegembiraan; pesta

24. Afkar                    :                : jamak dari fikr : pemikiran

25. Afnan                  :                  : Cabang pohon

26. Alfiyyah              :                 : dinisbatkan kepada kata alf : ribuan

27. Althaf                   :               : taufik, lembut

28. Amany                :                : jamak dari umniyah : cita-cita

29. Amjad                  :                : Maruwah; kedermawanan; keagungan

30. Amirah                :                : pemimpin

31. Anisah                :                : yang lembut; jinak

32. Aniqah                :                 : indah menawan

33. Ibtisamah           :              : senyuman

34. Ibtihaj                  :               : keceriaan, kegembiraan

35. Ibtihal                  :                : memohon/berdoa (kepada Allah)

36. Ihtisyam              :              : malu

37. Ihtifa                   :                : sambutan penu

38. Ihtima                 :               : berlindung, bertahan

39. Ihtiwa                 :               : mencakup, mengandung (sesuatu)

40. Irtiqa                   :                : meningkat

41. Irtiyah                  :               : puas, senang

42. Izdihar                 :               : maju, berkembang

43. Istifadah             :              : mengambil faedah, memanfaatkan

44. Isytihar                :               : terkenal, masyhur

45. Iftikhar                 :                : bangga

46. Imtitsal                :               : menjalankan perintah

47. Imtidah                :              : memuji

48. Imtinan                :                : Rasa syukur dan penghargaan; menyebut keutamaan diri

49. Intishar               :                : kemenangan

50. Intima                 :                : berafiliasi (kepada)

51. Inam                   :                 : penganugerahan

52. Inas                      :                : penjinakan; melembutkan hati; Yakin

53. Umamah             :                : nama anak tiri Rasulullah (anak Ummu Salamah); onta yang berjumlah tiga ratus

54. Umaimah            :                 : Diminutif (tashgir) dari kata Umm (ibu)

55. Unsyudah          :              : syair yang dilantunkan.

 

BA ( )

 

1. Bahitsah               :                 : Yang mencari; mengkaji/meneliti

2. Badirah                 :                 : Yang bersegera

3.  Badiyah               :                 : yang tampak; perkampungan di pelosok

4.  Bazilah                 :                 : yang membanting tulang, berupaya keras

5.  Barrah                  :                  : yang berbakti (kepada kedua orangtuanya, dll); yang berbuat baik

6.  Bariah                 :                : yang menonjol, unggul, cemerlang

7.  Bariqah                :                 : yang berkilau; awan yang berkilat

8.  Bazigha               :                : yang muncul

9.  Basilah                 :                : yang berani

10.  Basimah            :               : yang tersenyum

11. Balighah             :                 : yang sudah mencapai usia baligh

12. Bahirah               :                 : Yang bercahaya

13.  Bahiyah             :                 : wajah yang ceria

14.  Bahriyyah         :               : yang dinisbatkan kepada bahr : laut

15. Badriyyah          :                : yang dinisbatkan kepada badr : bulan purnama

16. Badiah               :                : yang cantik, indah

17. Badilah               :                : pengganti

18. Badinah              :                : yang gemuk

19. Bari`ah                :                 : yang selamat, terbebas dari ikatan, polos tidak berdosa

20. Barokah             :                : keberkahan; pertumbuhan; pertambahan

21. Basmah              :                : senyuman

22. Basyirah             :               : yang menyampaikan kabar gembira

23. Balqis                  :               : nama Ratu negeri Saba pada masa Nabi Sulaiman 'alaihissalaam

24. Balighah             :                 : yang fashih, amat sangat mengena

25. Bahjah                :                : kegembiraan, keceriaan

26. Bahirah               :                : wanita yang terhormat

27. Bahiyyah            :                 : yang cantik; bersinar; berkilau

28. Baydla`               :                : yang putih

29. Butsainah          :                 : (diminutif dari Batsnah) ; wanita yang cantik

30. Buraidah            :                : (diminutif dari bard); dingin ; nama sebuah tempat/propinsi di Arab Saudi

 

 

TA  ()

 

1.  Tiqah                  :                  : yang merindu, sangat menginginkan sesuatu

2.  Tbiah                 :                 : yang mengikuti

3.  Tsiah                 :                : yang kesembilan

4.  Tliyah                 :                 : yang membaca (al-Quran); yang berikutnya, yang mengikuti

5.  Tabrz                   :                : yang lebih unggul; penampakan

6.  Tahiyyah             :                 : ucapan selamat

7.  Tarbiyah              :                 : mendidik, pendidikan

8.  Tarqiyah              :                : meningkatkan, peningkatan

9.  Tazkiyah              :                : menyucikan (diri); penyucian (diri); rekomendasi

10. Tasliyah              :                : menghibur, hiburan

11. Taghrd               :                : kicau burung

12. Taqiyyah            :                  : yang taqwa

13. Taldah                :                : klasik

14. Tammah            :                : penciptaan yang sempurna; perlindungan

15. Tawaddud         :                : cinta kasih

16. Tahni                 :                : jamak dari kata tahni-ah ; ucapan selamat

17. Taima                 :                 : padang sahara; nama lembah di bagian utara jazirah Arab

 

TSA ()

 

 

1.  Tsbitah              :                 : yang kokoh; teguh hati; lurus

2.  Tsariyyah            :                 : yang kaya

3.  Tsurayya             :                  : kumpulan bintang

4.  Tsuaibah             :                 : nama wanita penyusu Nabi Shallallhu 'alaihi wasallam ; diminutif dari tsawb (pahala)

 

 

JÎM ()

 

1. Jizah                   :                : hadiah, orang yang membolehkan

2. Jasmah                :              : yang besar badannya, gemuk

3. Jamlah                 :               : yang cantik

4. Jallah                    :                : yang tinggi, mulia, agung

5. Jauharah              :              : mutiara

6. Jahra                    :               : yang bersuara lantang, jelas

7. Jaida                     :               : leher yang jenjang

8. Jinn                     :                : (kata jamak dari jannah) taman, kebun, surga

9. Jumnah              :               : butir mutiara yang besar

10. Juwairiyyah       :              : nama salah seorang Isteri Rasulullah

 

AL-HA  ()

 

1. Habibah                :                  : Kekasih; tersayang

2. Hasanah               :                   : Perkataan atau perbuatan yang baik

3. Hasibah                :                 : Yang memiliki keturunan terpandang

4. Hasna`                  :                : Cantik; indah; molek

5. Hakimah               :                 : yang bijaksana

6. Halwa                    :              : manisan

7. Halimah                :                  : Yang sabar, lembut; wanita yang menyusui Nabi shallallhu 'alaihi wa sallam

8. Hamdunah           :               : Yang memiji; yang bersyukur

9. Hamidah               :                 : Yang tingkah lakunya terpuji

10. Hannan               :                    : Yang banyak mengasihi; kelembutan hati

11. Hanin                  :               : Yang penuh kasih sayang

12. Hawwa`              :                   : yang mengandung sesuatu; isteri Nabi Adam

13. Haura`                 :                  : Wanita berkulit putih yang memiliki mata yang sangat  hitam

14. Husna                 :                 : Kesudahan yang menyenangkan

15. Hamnah              :                   : Kemudahan

16. Hishshah           :                   : Bagian; jenis mutiara

17. Husniyah           :                 : Yang bersifat baik

18. Hulwah               :                   : Mata atau mulut yang indah; manis

19. Humaira`            :                : Diminutif (tashghir) dari kata Hamra` (yang kemerah-merahan)

20. Huriyah               :                  : Bidadari surga; wanita cantik

21. Hazimah             :                  : Yang memiliki keteguhan hati dan keyakinan diri; bersikap tegas

22. Hafizhah             :                 : Yang memelihara, menjaga diri  

23. Hamidah             :                 : Yang bersyukur; yang memuji

 

 

AL-KHÂ ()

 

1. Khatimah              :               : Kesudahan atau penghabisan sesuatu

2. Khathirah             :               : Pikiran atau rasa yang melintas didalam hati

3. Khalidah               :               : Abadi

4. Khalidiyah            :              : Yang menisbatkan kepada khalidah

5. Khalishah             :              : Murni, bening

6. Khashibah           :              : Banyak kebaikan; subur

7. Khadhra`              :              : Hijau; langit.

8. Khulashah           :              : Kesimpulan; ringkasan

9. Khamilah              :                : Beludru; hutan belukar

10. Khansa               :               : Yang memiliki hidung mancung; wanita yang baik

11. Khaulah              :                : Rusa betina

12. Khairiyah           :               : Yang memiliki sifat baik

13. Khizanah           :               : Harta yang disimpan; lemari

 

 

AD-DÂL ()

 

1. Daliyah                  :                 : Pohon anggur

2. Danah                   :                 : Batu mulia

3. Daniyah                :                 : Dekat

4. Dalilah                   :                : Bukti; jalan yang terang

5. Dauhah                 :               : Hujan yang turun terus-menerus dan tidak lebat

6. Daulah                  :                 : Negara; pemerintahan

7. Daumah                :                : Pohon yang lebat; kelangsungan

8. Dayyinah              :                 : Taat beragama

9. Diyanah                :                 : Agama

10. Dimah                 :                 : Hujan yang turun terus-menerus

11. Durrah                :                  : Mutiara yang besar

12. Durriyah             :                 : Dinisbahkan kepada Durrah

 

 

 

ADZ-DZÂL ()

 

1. Dzakirah               :               : Yang berzikir; yang selalu ingat

2. Dzakiyyah            :                : Cerdas

3. Dzahabiyyah       :                : Yang memiliki sifat emas

4. Dzikra                    :               : Ingatan; ketenangan

5. Dzihniyyah          :                : Menurut akal

6. Dzu`abah             :                : Rambut yang dikepang; jambul

 

AR-RÂ ()

 

1. Ra`idah                    :             : Pemandu; penunjuk jalan

2. Rabihah                   :            : Yang beruntung

3. Rabi`ah                    :             : Subur; keempat

4. Rabiyah                   :              : Permukaan tanah yang menonjol

5. Rajihah                    :            : Yang utama; yang diprioritaskan

6. Rajiyah                     :              : Yang mengharapkan

7. Rasikhah                 :            : Yang tegar; yang kuat; yang tetap

8. Rasiyah                   :             : Yang tegar; yang kuat

9. Rasyidah                 :            :  Yang matang pikirannya

10. Radhiyah              :             : Yang rela; yang merasa puas

11. Raghibah              :             : Yang menyayangi

12. Raghidah              :            : Yang hidupnya enak

13. Raqiyah                 :              : Yang tinggi

14. Raniyah                 :              : Yang memandang dengan terpesona

15. Rabwah                 :              : Tanah yang mendaki

16. Rajwa                     :            : Permohonan

17. Rajiyyah                :             : Yang diharapkan

18. Rahimah                :             : Penyayang; pengasih

19. Rasmiyyah           :            : Menurut resmi; dinisbatkan kepada rasm (tulisan)

20. Rasyidah               :            : Yang dibimbing; diberi petunjuk

21. Rashafah              :             : Taman disekitar kota

22. Rashanah             :            :  Kewibawaan; ketenangan

23. Radhwa                 :           : Keridhaan; nama bukit yang terletak diantara Madinah Dan Yanbu`

24. Radhiyyah            :             : Yang puas

25. Raghdah               :             : Kehidupan yang damai

26. Raghibah              :             : Anugerah yang banyak; yang disenangi

27. Raghidah              :            : Air susu; buih

28. Rafidah                  :             : Yang diberi pertolongan

29. Rafi`ah                   :             : Yang tinggi

30. Rafiqah                  :             : Istri; pendamping

31. Ramziyyah           :             : Simbolik

32. Rana                       :                : Sesuatu yang indah dan enak dipandang

33. Rawdhah              :            : Taman yang banyak pepohonannya

34. Raihanah              :            : Wanita yang baik jiwanya

35. Rifqah                    :              : Perkumpulan; himpunan; nama istri Ishaq atau ibu Yaqub

36. Riqqah                   :               : Kasih sayang; rasa malu; kelembutan

37. Ridah                     :              : Angin semilir

 

Az-Zy ()

 

1. Zahirah                     :             : Cemerlang; Bercahaya

2. Zakiyyah                  :              : Yang beruntung

3. Zahra`                       :            : bentuk muannats (gender) dari kata Azhar; wajah yang cemerlang; bulan; julukan Fathimah, putri Rasulullah

4. Zahrah                      :             : Bunga; keindahan

5. Zahidah                    :             : Yang utama; yang diprioritaskan

6. Zahiyyah                  :               : Yang bersinar; cemerlang

7. Zainab                      :             : Nama putri dan isteri Rasulullah

8. Zubaidah                 :             : diminutif dari kata Zubdah ; intisari dari sesuatu

9. Zulfa                          :              : Kedudukan, derajat;dekat;taman

9. Zuhdiyyah               :            : Dinisbahkan kepada kata Zuhd

10. Zuhrah                   :             : Putih mengkilat; warna yang bening

 

 

As-Sn (   )

 

1. Sabikah                   :             : Batang emas yang dilebur

2. Sa`danah                 :            : Burung dara; bahagia

3. Sa`diyah                  :             : Yang menisbatkan kepada kata-kata sa`ad (kebahagiaan)

4. Sa`adah                   :             : Kebahagiaan; Kesenangan

5. Sa`idah                    :             : Yang berbahagia; yang hidupnya enak

6. Sakinah                   :             : Tenang; berwibawa; lembut

7. Salsabil                    :           : Nama mata air di surga; air yang sedap

8. Salma                       :             : Selamat; sehat; nama pohon

9. Salwa                       :             : Madu; burung berwarna putih mirip seperti burung layang-layang

10. Samahah               :            : Kelapangan dada; kehormatan; kemudahan; gelar bagi seorang mufti

11. Samihah                :            : Yang tolerans; yang mulia

12. Samirah                 :             : Yang Mengobrol di waktu malam

13. Saniyyah               :               : Berkedudukan tinggi; yang bersinar

14. Saudah                  :              : Harta melimpah; nama istri Nabi Muhammad saw

15. Sausan                  :            : Tumbuhan yang harum baunya dan banyak jenisnya

16. Sulthanah             :            : Pemimpin wanita

17. Sumayyah            :              : Berkedudukan tinggi; yang bersinar

18. Suha                       :               : Bintang kecil yang cahayanya tersembunyi

19. Suhailah                :             : (Diminutif sahlah) Mudah.

20. Sabiqah                 :              : Yang terlebih dahulu

21. Satirah                   :              : Yang menutupi (seperti aib suaminya)

22. Sajidah                  :            : Yang bersujud

23. Sarrah                    :               : nama istri Ibrahim; yang bergembira

24. Salimah                 :             : Yang terhindar dari cacat; yang sehat

25. Samiyah                :              : Tinggi; terhormat.

26. Sahirah                  :             : Tanah lapang yang mudah dijejaki; tanah lurus dan putih; mata air; bulan; yang berjaga malam

 

ASY-SYÎN ()

 

1. Syarifah                   :             : Yang mulia; yang terhormat

2. Syafi`ah                   :             : Perantara; yang memberi syafat

3. Syafiqah                  :             : Yang menaruh belas kasihan; iba hati; yang lemah lembut

4. Syamma`                 :              : Yang berhidung mancung

5. Syahba`                   :             : Pasukan yang bersenjata lengkap

6. Syahla`                     :             : Yang memiliki mata kebiru-biruan

7. Syahidah                 :            : Wanita yang mati syahid

8. Syahirah                  :             : Yang termashur

9. Syaima`                    :            : Yang bertahi lalat; putrid halimah Sa`diyah, saudara sesusuan Nabi saw

10. Syukriyyah           :            : Yang memiliki sifat syukur

 

 

ASH-SHÂD ()

 

 

1. Shabirah                  :             : Yang bersabar

2. Shahibah                 :            : Istri; pendamping

3. Shadiqah                 :            : Benar; jujur

4. Sha`idah                  :            : Yang meninggi; yang mulai menonjol

5. Shalihah                  :            : Yang memiliki keahlihan; kelayakan atau keutamaan

6. Shabihah                 :            : Wajah yang berseri-seri; waktu pagi hari raya

7. Shadiqah                 :           : Teman; sahabat

8. Sha`dah                   :             : Sungai yang lurus; tanjakan

9. Shafiyyah                :              : Yang bersih; jernih; murni; nama salah seorang istrI Nabi saw

10. Shiddiqah             :            : Yang banyak kebenarannya

 

 

ADL-DLÂD ()

 

1. Dhari`ah                      :         : Yang kecil mungil; yang masih muda; yang merendahkan diri (arti positif)

2. Dhafiyah                     :          : Yang lebat (rambutnya)

3. Dhamrah                    :          : Yang halus kulitnya

4. Dhaminah                  :          : Yang menjamin; komitmen

5. Dhawiyah                   :          :  Yang bercahaya; kurus

6. Dhahwah                    :         : Waktu Dhuha

7. Dhaifah                       :           : Tamu wanita

8. Dhifaf                           :         : (Jama` dari Dlaffah) Pinggiran sungai; tebing lembah; suatu kelompok

 

ATH-THÂ` ()

 

1. Thalibah                     :           : Yang menuntut ilmu; yang menyenangi sesuatu

2. Thamihah                   :         : Yang ambisi untuk mencapai puncak

3. Thahirah                     :          : Suci; bersih; mulia; terlindungi dari maksiat dan kehinaan

4. Thahiyah                    :           : Tukang masak yang pandai

5. Tharfa`                        :          : Yang baik, yang langka

6. Tharifah                      :          : Yang jarang ada; aneh, lucu

7. Thariyyah                   :          : Yang empuk; lunak; lembab

8. Thalawah                   :          : Yang baik, ceria

9. Thalihah                     :          : Yang cantik dan mengagumkan

10. Thali`ah                    :           : Pelopor; perintis

11. Thaibah                    :            : Negeri yang subur dan tentram.

 

 

AZH-ZHÂ` ()

 

1. Zhafirah                      :           : Yang beruntung; yang menang

2. Zhainah                      :           : Yang bepergian

3. Zhahirah                     :          : Jelas; unggul; menang

4. Zhabyah                     :            : Kijang betina

5. Zharifah                      :          : Yang lembut dan halus

6. Zhafrah                       :           : Kemenangan

7. Zhalilah                       :           : Taman yang banyak pepohonannya

8. Zhufairah                    :          : Yang banyak mendapatkan kemenangan

 

AL-AIN ()

 

 

1. A`idah                          :           : Yang datang; anugerah; keuntungan; manfaat

2. Abidah                        :           : Yang taat; yang beribadah; kepada Allah

3. Abirah                        :           : Pelalu lalang; yang sedih (berlinang air mata)

4. Atikah                         :          : Yang jernih; mulia

5. Adilah                         :           : Yang berbuat adil

6. Arifah                          :           : Yang mengetahui; anugerah

7. Asilah                         :          : Yang mengambil madu dari tempatnya; yang berbuat baik

8. Ashimah                    :         : Ibu kota suatu negara; yang menjaga suami dan dirinya dari dosa

9. Athifah                       :          : Perasaan; rasa kasih saying

10. Aqila                         :           : Yang berakal; pandai

11. Akifah                       :          : Yang menetap; beritikaf

12. Alimah                      :           : Pandai; berilmu

13. Amirah                     :          : Penghuni; lembah; yang dipenuhi oleh keimanan dan pekerti yang mulia

14. Ahidah                     :          : Yang menjaga janji atau urusan

15. Ablah                        :            : Wanita yang sempuran fisiknya

16. Adzbah                    :           : Sedab; baik; enak; lezat

17. Adzra`                      :          : Perawan; julukan bagi Maryam

18. Azbah                      :           : Yang manis dan nikmat

18. Azzah                       :             : Anak kijang/rusa

19. Azizah                      :          : mulia; terhormat; kuat

20. Azmah                     :           : Kekuatan; keinginan

21. Asjad                        :         : Emas; mutiara

22. Asla`                         :         : campuran dengan madu

23. Asyirah                    :          : Kabilah

24. Ashma`                    :         : Yang terlindungi; yang terpelihara

25. Athfah                      :           : Yang penuh welas dan kasih sayang

26. Afifah                        :           : Yang mensucikan diri; yang baik

27. Afra`                          :          : Jenis kijang/rusa yang amat putih

28. Aliyyah                     :            : Tinggi

29. Alya`                         :           : Tempat yang tinggi; puncak gunung; langit; kemuliaan

30. Anbarah                  :           : Minyak wangi;zafaran

31. Awathif                    :        : Jamak dari kata Athifah ; yang penyayang; baik akhlaqnya

32. Itrah                          :            : Kerabat dekat

33. Ithaf                          :          : Pedang; pakaian

34. Iffat                            :           : Yang suci, menjaga diri

35. Inayah                      :            : Perhatian; pertolongan; tuntunan

36. Urubah                    :          : Yang cantik dan berhijab; Yang tertawa

37. Ulayya                      :             : Diminutif dari kata Alya` ; Puncak; langit; kemuliaan

 

ALGHAIN ()

 

1. Ghadah                       :            : Wanita yang lembut

2. Ghaziyah                    :           : Yang mampu menaklukkan hati karena kecantikannya

3. Ghaliyah                     :            : Mahal harganya; campuran minyak wangi

4. Ghazalah                    :          : Saat matahari terbit; kijang; pertama dari sesuatu

5. Ghaniyyah                 :            : Yang memiliki harta berlimpah

6. Ghaitsanah                :           : Awan yang menurunkan hujan

7. Ghaina`                       :            : Pohon yang dahan-dahannya rimbun

8. Ghaida`                       :           : Wanita yang anggun dan lembut

9. Ghurrah                      :             : Awal munculnya bulan sabit; pemuka kaum; wajah

10. Ghulwa`                    :           : Yang berlebihan; kematangan masa muda

 

AL-FÂ` ()

 

1. Fa`izah                        :            : Yang beruntung; yang menang

2. Fa`iqah                        :            : Yang paling menonjol kecantikannya dan kebaikannya

3. Fatihah                        :          : Permulaan sesuatu; surat fatihah

4. Fakhirah                     :          : Yang bagus sekali

5. Fadiyah                       :           : Yang mengorbankan diri untuk orang lain dan menyelematkannya

6. Fariah                         :           : Yang panjang dan tinggi

7. Fadhilah                     :         : Yang utama; yang menonjol

20. Falihah                      :          : Yang sukses meraih apa yang diinginkan

21. Fathiyyah                 :           : Dari kata Fath ; pangkal kebaikan, kemenangan dan keberuntungan

22. Fatiyyah                   :             : Yang muda dan penuh vitalitas

23. Fakhiriyyah             :          : Yang bersifat kebanggaan

24. Farhah                      :           : Kesenangan; kegemberiaan

25. Faridah                     :           : Mutiara yang berharga; yang tiada saingannya; sendirian

26. Farizah                     :           : Yang sudah diundi dan diseleksi

27. Fashihah                  :         : Fasih; lancar dan baik bicaranya

28. Fathinah                   :           : Cerdas        

29. Fakihah                    :          : Yang baik jiwanya

30. Fahimah                   :           : Yang banyak paham

31. Fauziyyah                :           : Yang bersifat keberuntungan

32. Faiha`                        :           : Rumah yang luas; julukan bagi kota Damaskus, Bashrah dan Tripoli, Libanon; kuah yang ada rempah-rempahnya

33. Fairuz                        :           : Batu permata yang berwarna biru agak kehijau-hijauan

34. Fidhdhah                 :            : Perak

35. Fikriyyah                  :          : Yang bersifat pemikiran

 

AL-QÂF ()

 

1. Qabilah                       :            : Dukun beranak

2. Qanitah                       :            : Wanita yang berdiri lama saat shalat dan berdoa

3. Qaniah                       :            : Yang merasa puas; sederhana

4. Qarirah                        :           : Wanita yang lapang hatinya

5. Qathifah                      :           : Nama tumbuhan; Pakain yang dilemparkan seseorang ke arah dirinya sendiri

6. Qamariyyah               :           : Jenis burung dara yang berkicau

7. Qismiyyah                  :         : Wajah yang cantik penampilannya

8. Qiladah                       :           : Kalung

9. Qudsiyyah                 :          : Kesucian dan keberkahan

10. Qudwah                    :           : Panutan; suriteladan

 

AL-KÂF ()

 

1. Katibah                       :           : Sekretaris

2. Katimah                      :           : Yang menyembunyikan rahasia, pemegang amanah di dalam beramal

3. Kadziyah                    :           : Nama jenis bunga yang harum baunya.

4. Kasibah                      :          : Yang beruntung.

5. Kazhimah                   :          : Dapat menahan diri dari amarah

6. Kafiah                          :           : Yang mencukupkan sehingga tidak perlu yang lain

5. Kamilah                      :           : Yang sempurna; yang komplit

6. Kahilah                       :         : Wanita yang bercelak

7. Karimah                      :          : Yang mulia;anak; saudara perempun

8. Kawakib                     :        : Bintang-gemintang

9. Kayyisah                    :           : Wanita yang berakal jernih dan cerdik

10. Kinanah                    :           : Penjagaan; perlindungan

AL-LÂM ()

 

 

1. Labibah                      :           : Wanita yang cerdas; pandai

2. Lahzhah                     :           : Sekilas pandang

3. Lathifah                      :           : Wanita yang lembut; baik

4. Lamya`                        :            : Yang keabu-abuan; agak kurus (sedikit daging)

5. Lahfah                         :            : Kerinduan

6. Lawahizh                   :         : Mata yang awas

7. Laila                             :            : Malam yang gelap

8. Lu`lu`ah                      :           : Mutiara

9. Lubabah                     :            : Inti sesuatu; pilihan; nama istri Abbas bin Abdul-Muthalib.

10. Lubanah                   :            : Hajat kebutuhan

11. Lubna                       :           : Sejenis pohon yang mempunyai air seperti madu dan terkadang dijadikan sebagai wewangian dengan membakarnya; madu

12. Luwazah                  :            : Pohon yang berbuah dan amat masyhur; buah badam

 

 

AL-MÎM ()

 

1. Ma`munah                  :          : Yang dapat dipercayai

2. Matsilah                      :            : Yang menyerupai; tampil

2. Majidah                       :          : Yang mulia; yang agung; yang baik budinya

3. Mariyah                       :           : Wanita yang wajahnya berseri-seri; nama salah seorang istri nabi saw berasal dari Mesir Mariyah al-Qibthiyyah

4. Mazinah                      :           : Yang bercahaya wajahnya

5. Maziyah                      :          : Awan yang membawa air hujan berseri-seri

7. Mahirah                       :           : Pandai

8. Mabrukah                   :         : Yang pendapat barakah

9. Mahabbah                  :           : Kecintaan; kasih saying yang tulus

10. Mahasin                    :         : Keindahan

11. Mahbubah               :         : Yang dicintai; yang disayang; terkasih

12. Mahrusah                 :       : Yang terlindungi; yang terpelihara; julukan bagi kota Cairo, ibukota Mesir

13. Mahfuzhoh              :       : Sesuatu yang dihafal/dijaga dengan penuh perhatian

14. Madihah                   :         : Yang terpuji; Yang banyak memuji

15. Marjanah                  :         : Satu biji mutiara

16. Marjuwwah              :         : Orang yang diharapkan

17. Marzaqah                 :         : Yang memperoleh rizki yang banyak

18. Marwah                     :           : tumbuhan medis dan beraroma; nama bukit di Mekkah (Yaitu tempat sai)

19. Maryam                     :           : Nama ibu Isa as

20. Mazaya                     :            : Kelebihan; keunggulan

21. Masarrah                  :           : Kegembiraan

22. Musrurah                 :        : Yang bergembira

23. Mas`udah                 :        : Yang berbahagia

24. Masya`il                    :         : Sesuatu yang dinyalakan untuk penerangan;obor

25. Masykurah               :       : Yang diterima kasihi

26. Masyhurah              :        : Terkenal; termasyhur

27. Mashunah                :         : Yang terjaga

28. Maazzah                  :            : Tempat yang dimuliakan

29. Mazuzah                 :         : Yang memiliki kedudukan di kalangan kaumnya

30. Maunah                   :           : Yang tidak kikir untuk membantu kaumnya

31. Mafakhir                   :          : Sesuatu yang dibangga-banggakan

32. Maqbulah                 :          : Yang diterima

33. Maqshudah             :        : Yang dituju

34. Makkiyyah               :           : Dinisbahkan kepada kota Mekkah

35. Malihah                     :          : Cantik; indah penampilannya

36. Mamduhah              :       : Yang dipuji

37. Manal                        :            : Anugerah dan nikmat Allah

38. Manahil                     :          : Sumber ilmu dan akhlaq

39. Mantsurah               :          : Ucapan yang baik

40. Mansyudah             :        : Yang dituntut untuk memenuhi kepentingan manusia; yang diidam-idamkan

41. Manshurah              :        : Yang ditolong

42. Mani`ah                     :           : Kuat perkasa

43. Mawaddah               :           : Kasih saying; kecintaan

44. Mauhibah                 :          : Anugrah; hadiah; pemberian

45. Mahdiyyah               :          : Yang mendapat hidayah Allah

46. Mahibah                   :           : Yang disegani; penuh wibawa

47. Mayyasah                :           : Bintang yang berkilau

48. Mayyadah                :           : Yang bergoyang-goyang

49. Maitsa`                      :            : Pepasir yang ringan dan tanah datar yang baik

50. Maysurah                 :         : Yang dimudahkan

51. Maimunah                :          : Yang diberi kebaikan; yang diberi taufik

52. Maila                          :           : Pohon yang banyak cabangnya; yang condong

53. Miskah                      :          : Kasturi

54. Misykah                    :         : Lentera

55. Mibarrah                   :            : Makanan untuk bepergian yang ringan

56. Muminah                 :           : Wanita yang beriman

57. Munisah                  :          : Wanita yang menghibur

58. Mubinah                   :            : Yang menjelaskan apa yang diinginkannya

59. Mujahidah                :        : Yang berjihad

60. Muhsinah                 :         : Yang berbuat baik

61. Mukhlishoh             :        : Yang ikhlas

62. Mudrikah                  :         : Yang memiliki pemahaman yang baik

63. Muradah                   :           : Yang dicintai

64. Murtaja                      :         : Tempat menumpukan cita-cita

65. Muznah                    :            : Awan yang membawa air

66. Mustainah               :        : Yang minta pertolongan Allah

67. Muslimah                 :         : Wanita muslimah

68. Musyirah                  :          : Yang memberikan masukan

69. Mudhi`ah                  :          : Bercahaya; wajah yang berseri-seri

70. Muthi`ah                   :          : Taat; lembut; mudah

71. Mu`adzah                 :           : Yang terpelihara; yang terlindungi

72. Muinah                     :           : Yang membantu hajat orang

73. Mufidah                    :           : Yang berguna bagi orang lain

74. Multazimah              :          : Yang komitmen

75. Mumtazah                :          : Yang unggul dan memiliki  kelebihan; istimewa

76. Muna                         :             : Harapan; cita-cita

77. Munibah                   :            : Yang kembali kepada Tuhannya

78. Munirah                    :           : Bercahaya; terang

79. Munifah                    :          : Tinggi; serasi

80. Muhjah                      :          : Darah jantung dan roh

81. Muwaffaqah            :          : Yang mendapatkan ilham; mendapat petunjuk/taufiq

 

AN-NÛN ()

 

 

1. Na`ilah                         :            : Yang mendapatkan nugerah apa yang diinginkan insya Allah-

2. Na`ibah                       :            : Yang mewakili

4. Natsirah                      :            : Yang pandai merangkai prosa

5. Najilah                         :           : Yang memiliki keturunan yang terhormat

6. Najihah                       :          : Yang sukses

7. Najiyah                        :           : Selamat

8. Nadiyah                      :            : Yang memanggil

9. Nasyidah                    :          : Yang mencita-citakan kesempurnaan dan dapat meraih cita-cita

10. Nashiah                   :          : Yang polos, suci dan terang

11. Nasihah                    :         : Wanita penasihat

12. Nazhimah                :           : Ahli membuat syair; kumpulan mutiara

13. Na`imah                    :           : Yang halus, lembut

14. Nafi`ah                      :            : Yang  memberi manfaat kepada orang lain

15. Namiah                     :            : Yang sempurna tubuh, akal dan akhlaqnya

16. Nahidhah                 :          : Yang bangkit dengan tekad bulat

17. Nahilah                     :           : Yang menyumbangkan ilmu dan adab

18. Nabilah                     :            : Mulia; terhormat; pandai

19. Nabihah                    :            : Yang cerdas dan unggul

20. Najdah                      :          : Cepat menolong

21. Najla`                         :          : Yang memiliki mata yang hitam, indah dan lebar

22. Najmah                     :           : Bintang; kata-kata

23. Najwa                        :          : Pembicaraan antara dua orang; bisikan

24. Najibah                     :           : Yang cerdas, berakal lagi cerdik

25. Nakhwah                  :           : Harga diri; maruwah

26. Nadidah                    :           : Yang semisal, sepadan; yang sama

27. Narjis                         :         : Tumbuhan yang enak aromanya

28. Nazihah                    :           : Yang jauh dari hal-hal yang buruk

29. Nasibah                    :           : Yang nasabnya terhormat

30. Nasywah                  :           : Kebahagiaan dan kegembiraan

31. Nasyithah                :          : Yang gesit dan enerjik

32. Nasyamah               :          : Yang kuat, suci dan punya kepribadian kokoh

33. Nadhirah                  :           : Yang penuh vitalitas dan menawan

34. Nazhirah                  :           : Yang setara, sepadan; menjadi pusat perhatian

35. Naamah                   :           : Nama burung yang terkenal

36. Nafhah                      :           : Aroma yang melegakan hati

37. Nafisah                     :          : Yang amat berharga; berkedudukan tinggi

38. Naqiyyah                  :             : Yang bersih

39. Nawal                        :           : Bagian; pemberian

40. Nawwarah               :           : Yang amat bercahaya

41. Nibras                       :          : Lentera yang bercahaya

42. Nirdin                        :          : Tumbuhan yang enak aromanya

43. Nisrin                        :          : Bunga ros putih semerbak dan amat menyengat

44. Nismah                     :           : Angin semilir

45. Nimah                      :            : Nikmat; karunia

46. Nuzhah                     :            : Rileks; tamasya

47. Nuwairah                 :           : Api kecil yang bercahaya dan membakar

48. Nufah (Nova)           :            : Yang sempurna tinggi dan kecantikannya

49. Nuha                         :            : Akal

 

AL-HÂ` ()

 

1. Hasyimah                   :          : Yang pintar membuat susu

2. Hasyimiyyah             :         : Dinisbahkan kepada Bani Hasyim

3. Hajar                            :           : Waktu tengah hari tepat saat udara panas

4. Halah                           :            : Lingkaran cahaya

5. Hazar                           :            : sejenis burung yang merdu suaranya

6. Hallabah                     :           : Angin dingin disertai hujan

7. Halilah                         :           : Tanah yang terkena hujan

8. Hamsa`                       :         : Yang membisikkan

9. Hamsah                      :          : Bisikan

9. Hana`                           :            : Kegembiraan; kebahagiaan

10. Hanadi                      :          : Dinisbahkan kepada India

11. Haniyyah                  :            : Yang senang dan gembira

12. Hawadah                  :          : Kelembutan, ketenangan

13. Haya                          :              : Yang bagus gerakan dan penampilannya

14. Hayaf                         :           : Yang sangat haus

15. Haibah                      :            : Kewibawaan

16. Haifa`                         :           : Yang ramping pinggangnya

17. Hibah                        :             : Pemberian; anugerah

18. Hidayah                    :           : Hadiyah; petunjuk

19. Hilalah                       :           : Bulan penuh

20. Himmah                    :            : Kemauan

21. Hindun                      :             : Nama isteri Abu Sufyan; segerombolan onta

22. Hila                            :           : Pasir

23. Hubairah                  :           : Binatang buas sejenis anjing hutan

24. Huda                         :           : Pentunjuk; menunjukkan dengan kelembutan

25. Huwaidah                :          : Yang menyatukan dan tidak mencerai-beraikan dengan cara lembut

 

 

AL-WÂW ()

 

1. Wa`ilah                        :           : Yang kembali kepada Allah

2. Watsiqah                    :           : Yang memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri

3. Wajidah                       :          : Yang merasa cukup dengan dirinya dan tidak terlalu memerlukan bantuan orang

4. Wahah                         :           : Tanah subur terletak di gerun pasir

5. Wadiah                       :          : Yang tenang dan mantap

6. Warifah                       :           : Yang panjang

7. Washilah                    :          : Yang menyambut hubungan dengan sanak kerabatnya

8. Wadlihah                    :        : Yang jelas; yang istiqamah

9. Waizhah                    :          : Wanita yang memberikan wejangan, nasehat

10. Wafirah                     :           : Yang sempurna, banyak baiknya dan merata manfaatnya

11. Wajnah                     :           : Yang diatas kedua pipi

12. Wajizah                     :          : Yang bicaranya ringkas

13. Wajihah                    :          : Yang memiliki urusan dan kehormatan

14. Wahidah                   :          : Yang satu-satunya; sendirian

15. Wada                        :           : Ketenangan; perpisahan

16. Wardah                     :           : Bunga ros

17. Wazirah                    :           : Menteri wanita

18. Wasma`                    :          : Bekas keindahan dan kecantikan

19. Wasithah                  :         : Wanita Perantara; Yang menjadi pemutus perkara/wasit

20. Wasimah                  :          : Wajah yang cantik

21. Washifah                  :         : Pendamping ratu; dayang

22. Wadli`ah                   :          : Yang cantik sekali

23. Wathfa`                     :          : Yang bulu alisnya lebat

24. Wafa`                         :            : Ketulusan; Kesetiaan

25. Wafidah                    :           : Yang datang

26. Wafiqah                    :           : Yang mendapatkan taufiq

27.  Wafiyyah                 :            : Yang setia

28. Wala`                         :            : Loyalitas

29. Walladah                  :           : Yang banyak anak

30. Waliyyah                  :            : Wali (wanita); penanggung jawab (wn)

31. Widad                        :           : Yang mencintai orang-orang di sekitarnya

32. Wisyah                      :          : Sulaman dari mutiara

33. Wifaq                         :           : Yang sesuai dengan dikehendaki

34. Wihad                        :           : Dataran rendah

 

AL-YÂ` ()

 

1. Yasminah                   :         : Bunga yasmin

2. Yafi`ah                         :            : Yang menginjak baligh

3. Yaqutah                      :           : Salah satu jenis batu mulia; yaqut

4. Yaniah                        :            : Buah sudah boleh dipetik

5. Yasra`                          :          : Wanita kidal

6. Yaqzhanah                :          : Yang tanggap/sigap; jaga

7. Yamamah                   :           : Sejenis burung dara

7. Yamaniyyah               :           : Yang bersifat keberkahan

8. Yusra                           :          : Yang paling mudah

5. Yusriyyah                   :          : Yang bersifat mudah

6. Yumna                         :            : Tangan kanan