RAHASIA SUFI
(Sirrul Assrar - Karya : Syeikh Abdul Qadir Jailani)
 

1: UCAPAN UNTUK PARA PEMBACA

2: PENGENALAN

3: PERMULAAN PENCIPTAAN

4: MANUSIA KEMBALI KE KAMPUNG HALAMAN, KEPADA ASAL USUL / PERMULAAN MEREKA

5: PENURUNAN MANUSIA KE PERINGKAT RENDAH YANG PALING BAWAH

6: TEMPAT ROH-ROH DI DALAM BADAN

7: ILMU PENGETAHUAN DAN PERKEMBANGAN KEROHANIAN

8: TAUBAT DAN PENGAJARAN MELALUI PERKATAAN

9: KEROHANIAN ISLAM DAN AHLI SUFI

10: ZIKIR

11: SYARAT YANG PERLU UNTUK MELAKUKAN ZIKIR

12: MENYAKSIKAN ALLAH: SAMPAI KEPADA MAKAM MELIHAT KENYATAAN ZAT YANG MAHA SUCI.

13: TABIR CAHAYA DAN KEGELAPAN

14: KEBAHAGIAAN KERANA BERAMAL SALIH DAN KESENGSARAAN KERANA INGKAR

15: DARWIS (SUFI)

16: PENYUCIAN DIRI

17: MAKSUD IBADAT SECARA AMALAN ZAHIR DAN IBADAT BATIN

18: PENYUCIAN INSAN SEMPURNA

19: ZAKAT

20: PUASA SYARIAT DAN PUASA KEROHANIAN

21: HAJI KE MEKAH DAN HAJJI ROHANI KE HAKIKAT HATI

22: MENYAKSIKAN YANG HAK MELALUI SUASANA KEDAMAIAN YANG DATANG DARIPADA PELEPASAN SEGALA KEDUNIAAN DAN MELALUI ZAUK

23: PENGASINGAN DIRI DARI DUNIA DENGAN MEMASUKI KHALWAT DAN SULUK

24: DOA DAN ZIKIR BERHUBUNG DENGAN JALAN SULUK

25: MIMPI-MIMPI

26: PENGIKUT-PENGIKUT JALAN KEROHANIAN

27: PENUTUP

Disempurnakan oleh Komunitas Cahaya Hati ‘Gagakmas’, dipersembahkan untuk kaum Mukmin.