Tembung pengantar

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله الذي جعل الموت ليبلونا أينا أحسن عملا،

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا المصطفى،

وعلى أله وأصحابه الذين جاهدوا لنيل سعادة الدنيا والعقبى،

وبعد :

 

Puji syukur kaaturake marang ngarsane Gusti Alloh ta’ala Dzat sing Kuoso, ngatur lan dadiaken urip lan mati, ugoh tansah maringi wero-wernone nikmat.

Kanti pengarep-ngarep, mugo-mugo kito kebeh biso nggayuh sampurnane nikmat arupo mati husnul khotimah, mati kanti netepi iman lan Islam. Podo karo sing wes didawuhne dining Sayyidina Ali karromallohu wajhah : تمام النعمة الموت على الإسلام

Sholawat-salam mugo tansah kalimpahake marang junjungan Nabi Agung, Nabi Muhammad saw, sing wis maringi tuntunan lam bimbingan sehinggo dadi gamblang antarane kabeneran lan kebatilan.

Dawuhe ulama : “Sopo wong yen ngamal tanpo didasari ilmu mongko amali ditolak ategesi ora diterimo”. Kahanan saiki akeh penggawean sing mestine kudu dilakoni dianggep sunat, penggawean sunat dianggep wajib. Malahan terkadang penggawean sing mestine ditinggal dianggap wajib lan sebalike.

Mulo songko iku, buku iki minongko usahane penulis supoyo anggepan-anggepan sing ora bener ora dadi budoyo ono ing tengah-tengah masyarakat sing akhire podo biso ngerti. Banjur gelem ngelakoni penggawean utowo amal kang cocok karo syare’at. Amin.

Buku iki minongko rangkuman songko keterangan-keterangan utowo hukum-hukum sing ono kitab-kitab kuning al mu’tabaroh. Kanti methil keterangan sing sekirane biso utowo nyedeki kasempurnan kanggo mulosoro mayit. Ugo biso dilakoni dening wong umum.

Buku iki sengojo katulis kilawan boso jowo sing tanpo aturan (pakem) supoyo luwih gampang dingerti lan dipahami, khususe dening wong sepuh sing ora pati ngerti boso Indonesia.

Senajan mengkono, kerono cekake ilmune penulis mongko kasuwun songko sopo wae supoyo gelem niti lan ngoreksi supoyo buku iki bener-bener mengku “kaweruh” sing nyukupi.

Cukup semene mugo-mugo buku iki tansah migunani lan dadi amal jariyahe wong tuwone penulis. Amin.

 

رب فانفعنا ببركتهم { واهدنا الحسنى بحرمتهم

وأمتنا في طريتهم { ومعافاة من الفتن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

Pos Kulon, Rebo Pahing, 29 Juni 2005

Penulis

Ibnu Abdul Fattah

 

&&&
Tembung Pambuko

 

Kabeh menungso bakale mesti mati. Tekone pati ora biso kasongko. Werno-werno jalarane tur ora pandang bulu.

Akeh menungso sing mati kanti ndadak, ijen-ijen utowo rombongan senajan ora loro lan durung tuwo umure.

Mulo songko iku, dianjurake marang sopo wae (luwih-luwih wong sing lagi loro) :

1.    Tansah iling mati[1];

2.    Cawis-cawis kanggo sangune mati[2], kanti ngakehake amal bagus lan ninggal kemaksiatan, sing dibarengi kelawan taubat sing bener[3];

3.    Tansah husnu-dzon[4] (nyono bagus) mareng gusti Allah ta’ala.

 

TOTO-KROMONE WONG LORO

Wong loro iku kudu merhatekake tanggungan-tanggungan sing dadi kewajibane. Podo ugo tanggungan marang Gusti Alloh (umpamane sholat, zakat, utowo zakat), utowo tanggungan marang menungso (umpamane : nayuri utang lan njaluk ngapuro).

Dene kahanan lan tingkah sing utomo, yoiku :

1.    Awak tansah suci, resik lan anteng.

2.    Lisan tansah syahadat, dzikir, moco Al Qur’an, lan dungo[5].

3.    Ati tansah sabar, husnu-dzon marang Gusti Alloh, nyuwun pengapuro, kawelasan, tur ridlo marang opo wae sing dikersaake dening Gusti Allah ta’ala.

 

TOTO-KROMONE WONG SING AREP MATI (SEKARAT)

Wong loro, yen tingkahe nyedeki sing arep mati mongko penggawean sing disunatake yoiku :

1.    Ngadepake marang arah qiblat[6].

2.    Mulangi syahadat[7].

3.    Macakake surat Yasin[8] lan surat Ar Ro’du[9], kanti rodhok banter[10] sekirane wong sing loro krungu.

4.    Bagusake husnu-dzon[11] marang Gusti Alloh, naganjurake taubat lan nulis wasiat.

5.    Sering-sering nyegoki (ngombeni)[12] banyu.

6.    Nyiwaki[13].

 

WIGATI

1.    Aturane ngedepake qiblat lan mulangi syahadat iku sing utomo ndesekake ngedepake qiblat. Yen ora biso mongko kanti bareng. (Hasyiyah Bujairimi ‘ala syarhil manhaj juz I hal. 449)

2.    Wong sing mulangi syahadat iku yen biso wong sing ditresnani dening wong sing loro utowo wong sholeh sing ora ahli waris. (Hasyiyah Al Bujairimi Juz I hal. 450)

3.    Wong sing arep mati selagi iseh nduweni kesadaran iku luweh utomo diwacakake surat Yasin tinimbang surat Ar Ro’du.

4.    Arep-arep mati selagi ora khuwatir kafitnah agamane (ateges ora sengsarane urip utowo ora betah lorone awak) iku hukume makruh[14]. (Hasyiyah Bujairimi Juz I hal. 449)

5.    Hukume mertombo iku sunat. Ananging miturut Imam Asnawi yen ora mertombo diyakini oleh madlorot (mati) mongko mertombo dadi wajib. (Qolyubi Juz I hal. 344)

&&&

 

SAMBANG WONG LORO

 

1.    HUKUME SAMBAING WONG LORO

Hukume nyambangi wong sing loro iku ono telu :

1.    Sunat, yen seng disambangi iku wong Islam (senajan mungsuhe, ora tonggo utowo kenalane), utowo wong kafir ananngeng yen iseh dulur utowo tonggone.

2.    Makruh, yen seng disambangi wong Islam ananging ahli ngelakoni ma’siat sing isih dulur utowo tonggone[15].

3.    Harom, yen seng disambangi wong Islam sing ahli ngelakoni ma’siat utowo wong kafir sing ora dulur utowo tonggone[16].

 

2.    TOTO KROMONE SAMBANG WONG LORO

Toto kromone sambang wong loro, yoiku :

1.    Ora madep lawang, naliko izin melebu omahe wong sing disambangi[17].

2.    Ndodok lawang kelawan alus.

3.    Ora nyamarake jenenge utowo awake[18].

4.    Ora sambang ing waktu sing ora patut.

5.    Tansah ngesorake peningal.

6.    Ora ngakehake omong utowo pitakon.

7.    Tansah ngetingalake roso welas.

8.    Murniake dungo, kanti ndungoake waras[19] utowo mati husnul khotimah.

9.    Njembarake atine wong sing disambangi kanti nganjurake “betahi sabar[20]” lan “tabah” sing gedhe ganjarane.

10. Nganjurake ninggal ngersulo sing nyebabake oleh duso.

11. Nganjurake ngakehake taubat lan nyuwum pengapuro. (yen sekirane wong sing disambangi ora keno diarep-arep warase).

12. Njaluk ndungo songko sing disambangi[21].

13. Ora suwi-suwi.

14. Kanti let-let (ora terus-terusan)[22]

(Bujairimi Manhaj Juz I hal. 450)

&&&

 

TONDO-TONDO WONG MATI LAN

PENGGAWEAN SING DISUNATAKE NALIKO LAGI MATI

 

1.    TONDO-TONDONE WONG MATI

Wong sing loro lan wis mati iku ono tondo-tondone ing antarane yoiku :

1.    Lemes lan kebukake tapak tangan.

2.    Ngelembrehe kulit rahi.

3.    Dekoke pilingan.

4.    Nyiute bolongan irung.

5.    Lemese delamaan sehinggo ora biso dijejekake.

 

2.    PENGGAWEAN SING DISUNATAKE NALIKO LAGI MATI

1.    Mojo istirja’, kanti ngucap : إنا لله وإنا إليه راجعون[23].

2.    Ngeremake meripat[24].

3.    Naleni uwang loro kelawan tali kain sing diubetake oleh nduwure sirah[25].

4.    Ngelemesaken ros-rosan awak lan driji kelawan alus[26].

5.    Nyepot kabeh penganggone senajan ora keno najis, diganti kain (jarit) sing tipis sing biso nutupi kabeh awake mayit[27].

6.    Ndeleh mayit ono panggonan sing rodhok duwur[28] kanti sirah ono wetan.

7.    Ndeleh bot-botan[29] ono nduwure weteng.

8.    Tansah ndungo[30] naliko ngelakoni kabeh kesunatan sing wes kasebut.

9.    Enggal-enggal ngumumake matine[31], negelunasi kabeh tanggungan[32], lan ngelestarekake wasiat.

10. Enggal-enggal mulosoro (yen wis nyoto matine)[33], kanti ndisikake ngedusi.

 

WIGATI

1.    Ndeleh tangan lorone mayit ono ing nduwure dhodho (podho karo naliko sholat) utowo njelujurake tangan ini ing kiwo tengene awake mayit iku podo baguse. Ananging minurut Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim iku sing luwe utomo sing kawitan.

(Hawasyi Asy Syarwani Juz II hal 126)

(At Taqrirot As Sadidah)

2.    Nangisi mayit iku hukume ono papat :

·      Mubah : Nangisi kerono welas utowo sayang.

- Umpamane nangisi matine bayi.

·      Sunat : Nangisi kerono kilangan ilmu utowo agomo.

- Umpamane nangisi matine wong alim utowo sholeh.

·      Makruh : Nangis kerono kilangan manfaat utowo kebagusan.

- Umpomo nangisi matine keluorgo utowo dulur.

·      Harom : Nangis sing anane ngelarane awak, sampek ngersulo, ora nerimo taqdir utowo, nganti nyuwek-nyuwek pakaian lan sepadane.

(Thoriqoh As Sadidah hal. 392)

3.    Ngenggo pakaian ireng-ireng (sing wes dadi budoyo nang tengah-tengah masyarakat, lan dienggoh naliko keno mushibah) iku hukume harom selagi dibarengi ora nerima taqdir.

(Nihayatul Muhtaj Juz III Hal. 16-17)

4.    Ngambung wajahe mayit wong sholeh iku sunat kanggo sopo wae (selagi mayit lanang sing ngambung lanang, lan sebalike, kejobo keluargane sing mayit mahrom). Yen mayit ora wong sholeh mongko sing sunat nagambung wung mahrom lan koncone.

(Hawasyi Syarwani Juz III Hal 183)

(Bujairi Syarhil Manhaj Juz II 462)

&&&

 

 

MULOSORO MAYIT

 

Sak wise mayit nyoto-nyoto mati, lan sak wise ngelakone penggawean sing disunatake naliko lagi mati, mongko inggal-inggal ngelakoni kewajiban mulosoro mayit kanti ndisiaken ngedusi.

 

HUKUME MULOSORO MAYIT

Hukume molosoro mayit iku fardlu kifayah.

·      Songko arah penggawean, dadi kewajiban saben-saben wong mukallaf sing ngerti utowo nyono anane kematian, utowo wong mukallaf sing taqsir (ora ngerti anane kematian ananging kerono ora tanggap utowo peduli marang lingkungan.

·      Songko arah pembiayaan, dijupuk utowo dadi kewajibane limang golongan[34] :

1.    Tirkah (bondo warisan).

2.    Wong sing wajib nafaqohi mayit.

3.    Bondo waqof kanggo mulosoro mayit.

4.    Baitul mal.

5.    Wong sugih sing Islam.

Ananging kewajiban sing wis kasebut iku biso gugur sebab olehe nandangi wong siji[35].

 

PENGGAWEAN MULOSORO SING HUKUME FARDHU KIFAYAH

Hukume mulosoro sing hukume fardlu kifayah iku ono papat[36] :

1.    Ngedusi.

2.    Ngulesi.

3.    Nyolati.

4.    Ngubur.

 

I. NGEDUSI MAYIT

 

1.1 HUKUME NGEDUSI MAYIT

Hukume ngedusi mayit iku ono telu :

1.    Wajib, yen mayit muslim, ora syahid kerono perang musuh wong kafir, lan ora bayi mati keluron sing ora ono rupo bakal menungso.

2.    Mubah, yen mayit kafir utowo bayi keluron sing ora ono rupo bakal menungso.

3.    Harom, yen mati syahid kerono perang musuh wong kafir.

 

1.2 PERSIAPAN KANGGO NGEDUSI MAYIT

Supoyo lancar lan sampurno naliko ngedusi mayit mongko sak durunge tumandang ngedusi dianjurake nyiapake keperluan lan merhatekake penggawean ing ngisor iki :

1.    Nyiapake panggonan ngedusi sing sepi, ketutupan lan ora ono payone[37].

2.    Nyiapake banyu[38] sak wadahe[39], godhong doro utowo sabun, sampo lan kapor barus.

3.    Nyiapake suri sing arang-arang, anduk lan kain utowo jarit sing garing[40].

4.    Nyiapake kain kanggo belebet tangan[41].

5.    Mangeni panggonan ngedusi[42].

6.    Ndeleh Mayit ono panggonan sing rodhok duwur[43].

7.    Mayit ditutupi kain utowo jarit sing tipis, lemes lan teles[44].

8.    Mayit dilumahake mujur ngetan-ngulon, kanti sirah ono ing wetan lan luwih duwur[45] tinimbang awake.

9.    Noto Ules lan panggonane, supoyo naliko rampung ngedusi biso langsung diulesi lan disholati.

 

1.3 PELANGGERANE NGEDUSI MAYIT

Pelanggerane ngedusi mayit iku podo karo adus jinabat utowo adus sunat. Ateges paling ora kudu ngeratani awake mayit kelawan banyu sing nyucikake (sing sekaligus biso ngilangake najis yen mayit ono najise).

 

1.4 PERTIKELE NGEDUSI MAYIT

Pertikele ngedusi mayit sing sampurno yoiku :

1.    Sak wise rampung kabeh nyiapake keperluan kanggo ngedusi kanti posisine mayit ngelumah, sirah ono ing wetan lan rodho’ duwur, mayit nuli dilungahake[46] (kelawan rodho’ ndoyong mengguri) kanti sendenan dengkul tengene wong sing ngedusi. Tangan tengeni wong sing ngedusi ono ing gulu lan bahu burine mayit, kanti jempolane ono ing ledhok cengele (sirah burine) mayit[47]. Dene tangan kiwo tansah ngurut-ngurut wetenge mayit (songko njobo kain tutupi mayit) kanti rodho’ metek supoyo kotoran podo metu.

2.    Sekirane cukup, mayit digeletakake maneh (podo karo posisi naliko sak durunge dingelumahake), nuli dicewoki dalam ngarep-mburine kelawan tangan kiwo[48] sing wis diblebet (dibungkus) kain utowo kaos tangan, kanti ngakehake banyu supoyo kotoran lan ambu biso cepet ilang.

3.    Sak wise rampung nyewoki nuli blebet ono ing tangan kiwo dicopot (tangan dibasuh lan diresiki), lan diganti kelawan blebet anyar sing wis ditelesi, kanggo ngeresiki reget utowo blonggot awak[49], gidhal untu[50], upel irung[51], blobok mripat, curek kuping[52], lan ireng-irenge kuku[53], sing kabeh mau dilakone kelawan alus lan sing sering ngumbah blebet skirane katon reget.

4.    Sak wise rampung ngeresiki nuli mayit diwudloni[54] kelawan wudlu sing sempurno (podho karo wudlune wong urip). Ananging naliko ngemoni lan ngisepake banyu irung supoyo sirahe mayit diiringake supoyo banyu ora mlebu weteng.

5.    Sak wise rampung mudloni nuli mayit dibasuh (disiram) nganggo banyu telong werno :

a.    Banyu sabun, utowo sing dicampur godhong doro.

b.    Banyu murni, kanggo mbilasi banyu sabun.

c.    Banyu kapur barus[55] (banyu sing dicampur sethithik kapur barus).

Kanti ngurut ndisikake mbasuh kelawan banyu sabun, nuli banyu murni kanggo mbilas lan banyu kapur barus. Ugo kanti ndisikake mbasuh sirah, wajah, janggut, lan bagian anggotane mayit sisih tengen.

 

Dene Sempurnane urutane mbasuh, yoiku :

1.    Mbasuh kelawan sabun.

-      Kanti posisi mayit isih melumah, lan sirah rodhok duwur (sak wise diwudloni), nuli dibasuh sirah (songko arah nduwur), rahi lan jenggote kanti disureni[56] rambut lan jenggote (yen nduwe jenggot) kelawan suri sing arang-arang.

-      Dibasuh awake sing tengen, songko gulu nganti pucuke deriji sikil tengen.

-      Dibasuh awake sing kiwo, songko gulu nganti pucuke deriji sikil kiwo.

-      Mayit diiringake ngiwo (sehinggo bagian awak sisih tengen ono nduwur), nuli dibasuh bagian awak sing ono nduwur mulai songko gulu nganti pucuke deriji sikil.

-      Mayit diiringake nengan (sehinggo bagian awak sing kiwo ono nduwur), nuli dibasuh bagian awak sing ono nduwur mulai songko gulu nganti pucuke deriji sikil.

-      Sak wise rampung nuli mayit dingelumahake maneh.

2.    Mbasuh Kelawan Nganggo Banyu Murni Kanggo Bilasan Lan Banyu Kapur Barus

-      Sak wise rampung dibasuh kelawan banyu sabun, kanti posisi mayit ngelumah, nuli mayit dibasuh kelawan banyu murni kanggo bilasan, lan diterusake kelawan banyu kapur barus, sing pertikile (karo-karone) podo karo naliko mbasuh kelawan banyu sabun, mulai songko ndisikake mbasuh sirah, ndisikake anggota sisih tengen, nganti naliko mbasuh kelawan ngiringake awake mayit.

 

1.5 KESIMPULAN KANGGO URUTANE NGEDUSI MAYIT

·      Kesimpulan kanggo urutane ngedusi mayit, yoiku : nyewoki-ngeresiki-mudloni-mbasuhi.

·      Lan kesimpulan kanggo urutane mabsuh, yoiku : banyu sabun-banyu bilasan-banyu kapur barus.

·      Dene sing paling utomolan sempurno, yoiku kanti mbaleni kaping telu, lan ngakhirake kabeh basuhan sing nganggo kapur barus. Dadi wilangane basuhan nganti songo, yoiku : banyu sabun-banyu bilasan-banyu sabun-bayu bilasan-banyu sabun-banyu bilasan-banyu kapur barus- banyu kapur barus- banyu kapur barus.

 

JADWAL WILANGANE MBASUH MAYIT

NO

Wilangane

Basuhan

Wilangane

Sabun

Wilangane

Bilasan

Wilangane

K. Barus

Keterangan Uruta-

ne Mbasu

1

3

1

1

1

Sabun-Bilasan-K. Barus

2

5

1

1

3

Sabun-Bilasan-K. Barus 3x

3

5

2

2

1

(Sabun-Bilasan) 2x-K. Barus

4

7

2

2

3

(Sabun-Bilasan) 2x-K. Barus 3x

5

7

2

3

2

Sabun-Bilasan-K.Barus-Sabun-Bilasan-K. Barus

6

7

3

3

1

(Sabun-Bilasan) 3x-K. Barus

7

9

3

3

3

(Sabun-Bilasan-K. Barus) 3x (Sabun-Bilasan) 3x-K. Barus 3x

 

Keterangan :

1.    Nomer urut sing paling ngisor (nomer 7) iku luwih utomo katimbang nomer sing ing nduwure (nomer 6), lan sak teruse.

2.    Ruju’an :

1.    Al Hawasyi Asy Syarwani Juz III Hal. 105

2.    At Taqrirot As Sadidah Hal. 375

3.    Al Hadits riwayat Imam Bukhori lan Imam Muslim

أنه صلى الله عليه وسلم قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها   واغسلنها  ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور قالت أم عطية منهن فمشطناها ثلاثة قرون وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها.

3.    Ngeluwihi songko sangang basuhan iku dihukumi isrof, kejobo ojo hajate, umpamane ono najis sing ora biso ilang-ilang.

 

WIGATI

1.    Mbasuh kelawan “banyu sabun-banyu bilasan-banyu kapur barus” itu senajan wis oleh kesunatan ngapeng teloni (sebab jumlahe basuhan wis ono telu), anangin disawang songko arah paling sempurno mung diwilang sak basuhan, sehinggo disunatake maneh ngapeng teloni nganti dadi sangang basuhan.

2.    Sejatine (miturut keterangan sing ono kitab kuning), anane basuh kelawan “banyu sabun” lan “banyu kanggo mbilasi” iku ora dituju, yoiku banyu kapur barus (banyu murni sing dicampur sethithik kapur barus) sing ora nganti owah (isih tetap biso nyucikake). Mulo songko iku kudu ngati-ngati kerono kebiasaan ing masyarakat anane banyu kapur barus iku owah (ora nyucikake). Dadi umpomone telong basuhan (banyu sabun-banyu bilasan-banyu kapur barus) utowo ditikelake nganti sangang basuhan iku ora ono sing owah (podo ugo owah sak durunge dibasuhake utowo owah naliko ono ing awake mayit). Mongko kudu nambahi basuhan kanggo bilasan kanti ngganjili basuhan lan ngakherake basuhan kapur barus.

(Bujairimi Manhaj Juz I Hal. 455)

 

1.6 KESUNATAN SAK WISE NGEDUSI MAYIT

Sak wise rampung ngedusi mayit lan sak durunge mayit diangkat saperlu diulesi, mongko penggawean sing disunatake, yoiku :

1.    Sirahe mayit diiringake kanti alus supoyo banyu sing ono cangkeme mayit biso metu.

2.    Ngelemesake ros-rosan awake mayit (pertikele podo karo naliko lagi meti) supoyo tetep lemes sehinggo gampang diulesi.

3.    Nganduki mayit supoyo ora nelesi ules (kafan) sehinggo cepet rusak.

4.    Ngganti tutup kain kelawan sing garing.

5.    Masang sumpel kapuk ing dalan ngarep-mburine mayit lan sak mblebete bokong (yen ora mongko biso dilakoni ono ing panggonan ngulesi).

 

Keterangan

Yen kabeh kesunatan iki wis ditandangi nuli mayit diangkat lan digowo menyang panggonan ngulesi kanti ngati-ngati, ndisikake sirah lan tetep njogo supoyo awake mayit (khususe aurot) ora kabukak.

 

WIGATI

1.    Wong sing ngedusi mayit iku wajib lanang yen mayite lanang. Lan wajib wadon yen mayite wadon utowo banci[57]. Kejobo yen sing ngedusi mahrom utowo bojone mayit, utowo mayite bocah cilik sing durung tumeko bates disyahwati.

2.    Wong sing ngedusi mayit iku sing luwih patut lan utomo keluargane mayit sing luwih ngerti masalah ngedusi mayit sing bener, senajan luwin enom.

3.    Wong sing ngedusi iku yen biso paling ora wong loro, sing siji ngesokake banyu lan sing sijine ngeresiki awake mayit lan ngeratakake banyu. Lan biso ditambah miturut kebutuhan, ananging sing luwih utomo ganjil.

4.    Sunate iku ora melebu pangonan ngedusi kejobo wong sing ngedusi lan wong sing mbantu, kejobo waline mayit, malahan waline mayit iku disunatake nunggoni senajan ora melu utowo mbantu ngedusi.

5.    Nyawang anggotane mayit naliko ngedusi iku makruh. Lan yen sing disawang aurote[58] mayit mongko hukume harom[59], kejobo yen mayit bocah cilik utowo sing nyawang mahrom utowo bujune mayit kanti ora syahwat.

6.    Naliko ngeresiki utowo ngosoki anggotane mayit iku disunatake ngenggo blebet tangan. Lan yen sing diresiki iku aurote mayit (khususe dalan ngarep-mburi) mongko blebet tangan hukume wajib[60], kejobo yen mayit bocah cilik, utowo sing ngeresiki mahrom utowo bujune mayit, kanti ora syahwat.

7.    Ngesokake banyu naliko ngedusi mayit iku cukup songko jabane kain sing digawe nutupi mayit. Yen kangelan mongko keno kelawan mbukak kain ananging tetep kudu njogo songko kebukake aurote mayit.

(Rangkuman songko Bujairimi Khotib, Jamal Manhaj, lan Syarwani)

8.    Ngetok rambut utowo kukune mayit iku makruh, kejobo ono hajat. Umpamane kelete rambut sebab ono gethihe (regete), sing angel ilangane utowo biso ngalangi tumekane banyu marang kulit.

9.    Ngedusi mayit nganggo banyu zam-zam, iku hukume ora sunat, ananging nulayani kang luwih utomo (خلاف الأولى), kerono mulyaake banyu zam-zam (kanti nyawang pendapate sebagian ulama’ sing ngarani najise nayit).

(Hasyiyah Al Bujairimi Alal Manhaj Juz I Hal. 454)

 

WERNO-WERNO MASALAH NGEDUSI MAYIT

1.    Mayit sing isih ihrom (muhrim[61]), iku carane mulosoro podho karo naliko isih urip. Ateges podho ugo lanang utowo wadon ora keno diwenehi wewangian (umpamane lengo wangi, kapur barus, sabun, lan sepadane, podho ugo sing diwenehi wewangian anggota awake mayit, kapuk utowo ulese mayit), ora keno dikethok rambut utowo kukune lan ora keno disureni naliko didusi yen khawatir rontoke rambute mayit (kejobo dlorurot). Khususe sing lanang mongko naliko ngulesi ora keno ditutupi sirahe lan ora keno dikelambeni. Lan yen wadon mongko ora keno ditutupi rahine. Dene masalah naleni ules ono khilaf antarane ulama’ (semono ugo ora keno diwangeni, mayit wadon sing isih iddah kerono ditinggal mati bojone)

(Al Jamal Al Manhaj Juz I Hal. 462)

(Al Mahalli Juz I Hal. 381 Darul Fikr)

2.    Wajibe ngedusi lan sunate mudloni mayit iku mung sepisan senajan mayit langsung hadats gedhe sak durunge mati. Lan yen sak wesi didusi mayit dijima’ mongko mayit ora wajib didusi maneh. Utowo ngetokake kotoran mongko ora sunat diwudloni maneh (sebab mayit dihukumi ora mukallaf). Ananging mung wajib diresiki najise (miturut pendapat sing kuat) luweh-luweh yen durung disholati. Sebab syarate sholat iku kudu suci.

(Syarwani, Juz III Hal. 98)

(Bujairimi Khothib, Juz II Hal. 268)

3.    Yen ora ono banyu, utowo ono banyu ananging khawatir rontoke utowo protole anggotane mayit (sebab mayit kobong, utowo kecelakaan, utowo keno penyakit) mongko mayit cukup ditayammumi (kanti ngilangi najise disek) lan tetep kanti mbasuh anggota sing keno dibasuh, umpomo ono lan tayammum minongko gantine anggota sing ora keno dibasuh (podo karo tayammumi wong urep naliko adus jinabat lan sebagian anggota awake ono sing ora wani dibasuh sebab catu)

(I’anatut Tholibin, Juz II Hal. 111)

(Bujairimi Khothib, Juz II Hal. 267)

4.    Mayit sing kilup (durung dikhitan) iku yen njerone kilup ono najise lan ora biso dibasuh (diilangi) mongko miturut Imam Ibnu Hajar iku wajib didusi lan ditayammumi (tayammum minongko dadi ganti anggota sing ora keno dibasuh), lan ugo tetep disholati (najis sing ono jero kilup dihukumi ma’fu[62] (dlorurot).

5.    Mayit sing mati sebeb kerem iku miturut pendapat sing kuat iku tetep kudu didusi, sebab gugure kewajiban ngedusi iku anane penggaweane wong mukallaf.

(Kifayatul Akhyar, Juz I Hal. 164 Darul Ihya’)

&&&

 

II. NGULESI MAYIT

 

2.1 HUKUME NGULESI MAYIT

Hukume ngulesi mayit iku ono telu :

1.    Wajib, yen mayit muslim utowo kafir dzimmi, sakliyane bayi keluron sing ora ono rupo bakal menungso.

2.    Sunat, yen mayit bayi keluron sing ora ono rupo bakal menungso.

3.    Mubah, yen mayit kafir harbi.

 

2.2 PELANGGARANE NGULESI MAYIT

Pelanggerane ngulesi mayit iku paling ora ules sing biso nutupi aurote mayit naliko sholat[63]. Dene sing luwih sempurno yoiku :

1.    Mayit lanang, kelawan telong lapis[64] sing werno putih[65].

2.    Mayit wadon utowo banci, kelawan rong lapis, ditambah izar (kain sing digawe nyarungi utowo njariti), qomis (kain sing digawe ngelambeni utowo kelambi kurung), lan khimar (kain sing digawe ngudungi), sing kabeh werno putih.

 

2.3 PERTIKELE NGULESI MAYIT

1.    Ules ditoto. Yen ora podo mongko ules sing luweh jembar lan apik dibeber disik, diawur-awuri kapur barus lan wewangian, nuli lagi mbeber ules sing kaping pindo lan kaping telu sing karo-karone ugo diawur-awuri kapur barus lan wawangian podho karo ules sing kawitan[66].

2.    Mayit diangkat songko panggonan adus, dideleh ono ing dhuwure ules sing ditoto kanti kahanan koyo naliko didusi (sirah ono ing wetan), lan luwihan ules sing ono ing dhuwur sirah iku luwih akeh tinimbang luwihan sing ono ngisor.

3.    Dalan ngarep-mburi diwenehi (disumpeli) kapuk  sing rodhok ombo (sing sak durunge diwenehi kapur barus lan wewangian) lan di deleh ono ing antarane pungkasane pupu loro, sing sak teruse bokong ditaleni (diblenet) mubeng kelawan kain sing rodhok ombo[67], supoyo kapuk  ora gampang geser.

4.    Kabeh bolongan yoiku cangkem, irung, meripat, kuping lan kabeh panggonan sujud[68] ugo diwenehi kapuk sing sak durunge wis diwenehi kapur barus lan wewangian.

5.    Awake mayit dilurusake kanti tangan tengen ono ing nduwure tangan kiwo (koyo naliko sholat)[69].

6.    Pucuk loro ules sing paling nduwur lan sing ono ing kiwone mayit diangkat lan diulesake mayit. Nuli ngangkat pucuk lorone ules sing paling nduwur sing ono tengene mayit lan diulesake. Sak teruse nuli lagi ngulesake ules sing ono bagian tengah lan bagian ngisor dhewe kanti urut sing pertikele podho karo ngulesake ules sing paling nduwur.

Catetan Khusus Kanggo Mayit Wadon :

1.    Naleni utowo belebet susune (kanggo mayit wadon sing wis montok susune), supoyo ora obah-obah naliko diusung, sehinggo ulese gampang mbukak.

2.    Sak durunge ngulesake rong lapis (sing pertikele podho karo ngulesi mayit lanang), mayit disarungi, dikelambeni, lan dikudungi, kanti urut.

7.    Naleni ules (pocongan[70]) kelawan limo utowo telong talinan.

-  Yen limo :

1.    Nduwur sirah.

2.    Bahu.

3.    Bokong.

4.    Dengkul

5.    Ngisor sikil.

-  Yen telu :

1.    Nduwur sirah.

2.    Sekitare dhodo.

3.    Ngisor sikil.

 

KETERANGAN :

Sak wise rampung diulesi nuli mayit di deleh ing penduso lan diangkat, diusung menyang panggonan nyolati, kanti ndisikake sirahe mayit.

 

WIGATI :

1.    Ules sing wenang kanggo mayit yoiku ules sing wenang dienggo mayit naliko isih urep. Ateges mayit lanang ora keno diulesi nganggo sutero.

(Thoriqoh  Sadidah, Hal. 379)

2.    Nambahi kelambi kurung lan serban[71] kanggo mayit lanang iku hukumi nulayani keutamaan (خلاف الأولى). Lan yen dadi wasite mayit ugo ono tirkah lan ora ngeluwihi sepertelune mongko kudu dilaksanaake. Dene luwih songko iki mongko hukume makruh. Lan dihukumi harom yen biaya ules songko tirkah lan ora ono ridlo songko ahli waris utowo ahli waris ono sing isih cilik.

(Syarwani, Juz III Hal. 118)

3.    Sing dikarepake ;

1.    Sarung : Kain sing nutupi anggotane mayit, antarane udel lan dengkul.

2.    Kelambi Kurung : Kain sing digawe kelambi jubbah, sing ora ono lengene lan ora ono belekan bagian dhodhone. Dene sisih kiwo-tengene iku biso dijahit utowo ora.

3.    Kudung : Kain sing biso nutupi sirah.

4.    Serban : Kain sing diubel-ubelake ono ing sirah.

(Syarwani, Juz II Hal. 120-121)

 

WERNO-WERNONE MASALAH NGULESI MAYIT

1.    Mayit sing tansah ngetokake najis lan ora biso mampet, iku carane pado karo mulosoro wong sing beser. Ateges kudu disumpeti rapet (supoyo ora metu) lan kudu enggal-enggal disholati (kecuali yen ngundure nyolati kanggo kemaslahatane sholat, umpamane ngenteni akehe wong sing nyolati, yen tetep ora biso mampet mongko dihukumi ma’fu, lan ora kuwatir owahi mayit).

(Bujairimi Khothib, Juz II Hal 237)

2.    Nulisi ulese mayit kelawan ayat-ayat Al Qur’an utowo asmo-asmo sing dimulyaken (umpamane asmane Gusti Alloh, malaikat utowo nabi) iku hukume harom, kerono bakale campur karo nanah utowo gethihe mayit sing hukume najis.

(Fatawi Kubro, Juz II Hal. 6)

&&&

 

III. NYOLATI MAYIT

 

3.1 HUKUME NYOLATI MAYIT

Hukume nyolati mayit iku ono limo :

1.    Wajib, yen mayit muslim, ora mati syahid kerono perang musuh wong kafir lan ora bayi keluron sing ora ono tondo-tondone urip.

2.    Harom, yen mati syahid kerono perang musuh wong kafir utowo bayi keluron sing ora ono tondo-tondoe urip.

3.    Sunat, nikelake nyolati mayit (sing wajib disholati), kanggo wong sing durung nyolati[72].

4.    Mubah, nyolati mayit (sing wajib disholati), kanggo wong sing wis nyolati[73] (sa’ wenehe ulama’ ono sing ngukumi khilaful aula senajan jama’ah).

5.    Makruh, nyolati mayit (sing wajib disholati) sing durung dikafani.

(Hasyiyah Bujairimi ‘Alal Manhaj, Juz I Hal. 478)

(Toriqoh Sadidah, Hal. 478)

 

 

 

3.2 WAKTUNE NYOLATI MAYIT

Waktune nyolati mayit iku awit rampunge (sempurnane) ngedusi utowo nayamumi mayit.

 

3.3 SYARATE NYOLATI MAYIT

Syarate nyolati mayit iku ono loro :

1.    Syarat umum, yoiku podho karo sholat biasa (dudu sholat mayit) ing antarane mayit lan sing nyolati kudu suci, wong sing nyolati kudu nutup aurot lan madep qiblat.

2.    Syarat khusus, yoiku wong sing nyolati kudu wong lanang[74] (yen ono wong lanang), mayit kudu ono ing ngarepe wong sing nyolati[75] (yen mayit hadlir utowo ono ing panggonan nyolati senajan olehe nyolati ono ing kuburan), tur antarane wong sing nyolati lan mayit ora ono aling-aling[76].

 

3.4 RUKUNE NYOLATI MAYIT

Rukune nyolati mayit iku ono pitu :

1.    Niat.

2.    Petang takbiran.

3.    Ngadek kanggo wong sing kuwoso.

4.    Moco Al Fatihah sak wise takbir sing kawitan.

5.    Moco sholawat sak wise takbir sing kaping pindo.

6.    Ndungaake mayit sak wise takbir sing kaping telu.

7.    Salam sing kawitan sak wise takbir sing kaping papat.

 

3.5 RINCIAN KANGGO RUKUN-RUKUNE NYOLATI MAYIT

 

3.5.1 NIAT

Niat nyolati mayit iku kudu bebarengan karo takbir. Lan niat na’yin (nentokake utowo ngususake) mayit sing disholati iku hukume wajib. Ananging cukup kelawan ta’yin sing biso njelasake lan mbedakake antarane mayit sing disholati lan liyane.

Contoh niat :

أصلي على زيد / على هذا الميت / على هذه الميتة / على من صلى عليه الإمام / على من مات من المسلمين في هذه السنة أربع تكبيرات فرض كفاية مأموما / إماما لله تعالى، الله أكبر.

 

3.5.2 PETANG TAKBIRAN

Petang takbiran iku kelawan milang takbirotul ihrom.

 

3.5.3 NGADEK KANGGO SING KUWOSO

Dadi umpomo ora kuwoso mongko cukup kelawan lungguh.

 

3.5.4 MOCO FATIHAH SAK WISE TAKBIR SING KAWITAN

Moco Fatihah iku sejatine ora kudu sak wise takbir sing kawitan. Ananging biso diwoco sak wise takbir sing kaping pindo (bareng karo moco sholawat), kaping telu (bareng karo ndungaake mayit) utowo kaping papat.

Ananging moco Al Fatihah iku kudu diwoco sak wise takbir sing kawitan, selagi wong sing sholat dadi ma’mum masbuq utowo wis kadong moco Al Fatihah.

 

3.5.5 MOCO SHOLAWAT SAK WISE TAKBIR SING KAPING PINDO

Moco sholawat iku sing paling ora moco : اللهم صل على محمد. Lan sunate nambahi : الحمد لله sak durunge moco sholawat serto nggabungake lafadh salam. Dene sempurnane yoiku :

 الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين

 

3.5.6 NDUNGAAKE MAYIT SAK WISE TAKBIR KAPING TELU

Ndungaake mayit iku kudu kelawan dungo sing khusus ndungaake mayit sing disholati. Dadi umpomo dungoe umum mongko ora nyukupi. Umapamane :

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارحمهم وعافهم واعف عنهم

Dene ndungo sing nyukupi tur diriwayatake songko kanjeng nabi Muhammad saw. ing antarane yoiku :

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

Lan yen mayite bocah cilik mongko dungane :

اللهم اغفر له وارحمه اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره واغفر لنا وله ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 

 

Keterangan :

1.    Umpamane naliko ndungo mung ngucap : اللهم اغفر له  mongko dianggep cukup.

2.    Dlomir biso diganti, dicocokake kelawan kahanane mayit (lanang-wadone, ijen-orane).

 

3.5.7 SALAM KAWITAN SAK WISE TAKBIR KAPENG PAPAT

Dene salam sing kaping pindo iku hukume sunat. Lan disunatake sak durunge salam sing kawitan kanti ngucapake :

اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولجميع المسلمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة   وقنا  عذاب النار، ربنا لا   تزغ  قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. (إهـ. الطريقة السديدة : 383)

 

KETERANGAN :

Sak wise rampung nyolat nuli mayit diangkat lan diusung menyang kuburan sing pertikele diterangake ono buri.

 

WIGATI :

1.    Nyolati mayit iku sunate ono ing masjid kanti berjamaah lan digawe telong shof[77] utowo luwih yen sing nyolati ono wong enem utowo luwih.

 

Pertikele Noto Shof :

NO

Wilangane nyolati

Posisi Wong Sing Nyolati

1

7 Orang

I

Imam

II

II

II

Makmum

2

6 Orang

II

Imam lan makmum jejer

II

II

II

Makmum

3

5 Orang

I

Imam

II

II

Makmum

4

4 Orang

I/II

Imam lan makmum jejer

III/II

Makmum

5

3 Orang

I/I

Imam

II/I

  /I

Makmum

6

2 Orang

I

Imam

I

Makmum

 

Keterangan :

Yen wilangane shof wis ono telu lan wilangan wong sing nyolati luwih songko pitu mongko shof sing kawitan iku sing luwih utomo.

 

2.    Posisi mayit naliko disholati iku sing paling luwih utomo (kanggo ukuran Indonesia) yoiku yen mayit lanang, mongko sirah ono ing kidul. Lan yen mayit wadon, mongko sirah ono ing lor.

(Al Bujairimi Alal Manhaj, Juz I Hal. 484)

3.    Posisi Imam utowo wong sing nyolati ijen, iku sing luwih utomo yoiku :

-      Yen mayit lanang : ono kencenge pundake mayit (sirahe mayit ono ing kiwane).

-      Yen mayit wadon : ono kencenge bokonge mayit (sirahe mayit ono ing tengene[78]).

4.    Naliko nyolati mayit iku disunatake ngelonake wacan (podo ugo Fatihah utowo liyane) senajan ono ing wektu bengi.

5.    Ono ing sholat mayit iku ora disunatake moco dungo iftitah sak durunge moco Al Fatihah. Lan ora disunatake moco surat[79] sak wise moco Al Fatihah. Anannging cukup moco ta’awwudz sak durunge moco Al Fatihah.

6.    Miturut Imam Romli, iku naliko nyolati mayit sunate madep marang mayit, yen nayit hadlir (ono ing panggonan sholat).

7.    Ngakhirake nyolati mayit iku ora sunat, kejobo ngenteni wilangane wong sing nyolati nganti petang puluh utowo satus[80] selagi ora kuwatir owahe mayit.

8.    Makmum sing kari songko imam kelawan rong takbiran (tanpo ono udzur), mongko sholate makmum batal[81].

9.    Makmum sing lagi takbir kawitan lan durung semppat moco Al Fatihah nuli imam takbir sing kaping pindo, mongko makmum ora wjib moco Al Fatihah kerono makmum kawilang makmum masbuq lan Fatihahe ditanggung imam.

10.  Salam naliko nyolati mayit iku miturut pendapat sing kuat ora disunatake nambah kalimat : وبركته.

11.  Makmum masbuq sing menangi sak takbiran, rong takbiran, utowo telung takbiran songko takbire imam mongko kudu nambahi takbir sehinggo takbire dadi jangkep papat (sak wise salame imam).

 

WERNO-WERNO MASALAH NYOLATI MAYIT

1.    Mayit sing rusak jasade utowo ajur iku yen biso kudu dipulosoro kanti sempurno (didusi utowo ditayammumi, diulesi, disholato, lan dipendem). Yen ora biso didudi utowo ditayammumi, mongko ono bedo pendapat antarane ulama’. Miturut pendapat sing mu’tamad cukup diulesi (dibungkus) lan dikubur. Miturut muhaqqiqin ugo wajib disholati.

(Busyrol Karim, Hal. 408-409)

(Qolyubi, Juz II Hal. 345, lan 347)

2.    Mayit sing dikethok-kethok jasade lan sing ditemu lagi sebagian anggotane (tangan, umpamane) mongko kudu tetep dipulosoro kanti sempurno. Dene sholate iku mung diniati nyolati anggota sing ditemu (sing wis dipulosoro), yen nduweni keyakinan anggota liyane durung didusi. Niate yoiku : أصلي على هذا العضو اربع تكبيرات إلخ.

Lan yen nduweni keyakinan anggota liyane ugo wis didusi mongko niate nyolati kanggo kabeh anggotane mayit. Niate yoiku :

أصلي على جملة هذا الميت أربع تكبيرات إلخ.

(Al Majmu’, Juz V Hal. 253)

(Qolyubi, Juz I Hal. 337)

3.    Mayit sing diyakini matine ananging ora ditemuake jasade iku miturut pendapat sing mu’tamad wajib disholati, yen ono keyakinan wid didusi. Lan yen ora ono keyakinan mongko keno disholati ananging niate nyolati digantungake yen mayit wis didusi. Niate yoiku :

اصلي على ميت زيد إن كان قد غسل أربع تكبيرات إلخ.

Dene miturut muhaqqiqin iku tetep wajib disholati senajan ora ono keyakinan anane mayit wis didusi. Kerono perkoro sing isih biso ditandangi (nyolati) iku ora biso gugur sebab perkoro sing ora biso ditandangi (ngedusi), لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.

(At Turmusi, Juz III Hal. 340-443)

(I’anatut Tholibin, Juz II Hal. 131)

4.    Batesi jarak kanggo wenange ngelakoni sholat ghoib iku ono khilaf antarane ulama’. Miturut Imam Ibnu Hajar iku selagi ono ing njobo deso. Lan miturut Imam Romli iku ora dibatesi jarak. Ananging selagi kengelan utowo ono udzur nekani nyolati mayit (sholat hadlir) mongko wenang ngelakoni sholat ghoib.

(I’anatut Tholibin, Juz II Hal. 132, lan 133)

(Busyrol Karim, Hal. 405)

5.    Batese waktu kanggo wenange ngelakoni sholat ghoib iku ono khilaf. Ono ulama’ sing ngarani telong dino, sewulan, selagi mayit isih ono jasade. Lan malah ono sing ngarani sak lawase.

(Al Mahalli, Juz I Hal. 335)

6.    Wong sing ngelakoni sholat ghoib iku kudu ahli ngelakoni sholat naliko matine mayit. Dadi umpomo ono wong sing ngelakoni sholat ghoib kanggo mayit sing matine naliko deweke iseh kafir, cilik, gendeng, utowo haidl, umpamane mongko sholate ora sah.

(Hasyiyah Syeh Sulaiman Al Jamal, Juz II Hal. 182)

7.    Sholat ghoib kanggo mayit akeh (kanti bareng) sing sebagian wenang (sah) disholati (kerono sing nyolati ahline naliko matine mayit), lan sebagian orah sah, mongko sholate kudu dikhususake marang mayit sing sah disholati, kanti moco niat : أصلي على من تصح عليه الصلاة أربع تكبيرات إلخ

(Al Jamal Alal Manhaj, Juz II Hal. 181-182)

8.    Mayit sing luwih songko siji iku keno disholati bareng-bareng (kanti mung sholat sepisan).

(Al Jamal, Juz II Hal. 189)

&&&

 

KETERANGAN TAMBAHAN

 

NGUSUNG LAN NGIRING MAYIT

1.    Upacara pemberangkatan mayit menyang kuburan sing biasane diisi kelawan :

-      Ndungaake mayit lan keluarga sing ditinggal.

-      Njalukake pengapuro kanggo mayit lan dilunasane tanggungan-tanggungane.

-      Njalukake pesaksen (pujian) ngenani baguse kelakuane mayit[82] (yen mayit memang ahli lan disekseni utowo dipuji).

Iku diwilang penggawean bagus. Ananging yen mayit ora ahli dipuji (umpamane mayit kafir utowo fasiq sing ngedeng anggone ngelakoni maksiat), mongko sing bagus disebutake kealanane yen ono maslahah.

(Nihayatuz Zain, Hal. 148)

(Al Mathori Syarkh As Sittina Masalah, Hal. 112)

(Al Ibda’, Hal. 108-109)

(Al Adzkar Lin Nawawi, Hal. 151)

2.    Ngusung mayit iku sing luwih utomo wong lanang senajan mayit wadon.

3.    Ngusung mayit mareng endi wae tujuan iku kudu ngati-ngati. Lan sing utomo sirahe mayit ono ngarep, senajan ora melaku marang arah qiblat.

(At Turmusi, Juz III Hal. 429)

(Asy Syarwani, Juz III Hal. 130)

4.    Ngusung mayit nganggo penduso iku pertike ono loro :

1.    Diusung dening wong papat (genep), sing saben-saben wong sijine mikul pundake usungan penduso (loro ono ngarep, loro ono mburi) lan biso ditambah kelawan enem utowo wolu lan sak teruse, kelawan kira-kirane kebutuhan.

2.    Diusung dening wong telu (ganjil). Wong siji ono ing ngarep (kanti pikulan ono ing pundak kiwo tengene), lan wong loro ono ing mburi (kanti mikul siji-siji pikulan loro sing ono mburi).

Dene sing luwih utomo kanti nggabungake pertikel loro. Ateges kadang nggenepi lan kadang ngganjili.

5.    Ngusung mayit dening wong loro utowo siji iku makru, kejobo dlorurot utowo mayit bocah cilik.

6.    Ngusung mayit menyang kuburan iku sunate melaku (ora ditumpakake kendaraan[83]) lan rodhok cepet[84] (kanti tansah ngati-ngati[85]).

7.    Ngiring mayit menyang kuburan iku hukume sunat. Lan luwih utamane melaku cidhek karo mayit, ndisike utowo ngarepe mayit lan nganti rampunge ngubur[86].

8.    Ngusung lan ngiring mayit menyang kuburan iku sunat meneng (ora guneman[87]), cukup dzikir kelawan ati[88] (kanti ngakehake moco tasbih), tafakkur ngenani anane pati, lan kahanane mayit sak wise mati.

9.    Wong wadon melu ngiring mayit iku hukume makruh. Lan biso harom yen nganti ono ikhtilath sing harom.

10.  Ngalap barokah kelawan melu ngusung mayit wong sholeh iku sunat. Ananging yen nganti desekan iku makruh, lan biso harom yen nganti ngelarakake liyane.

11.  Wong sing ngiring mayit iku teko ndisiki ing kuburan iku sunate ora lungguh nganti tekone mayit lan dideleh ono ngisor.

12.  Yen ono mayit liwat (mayit muslim) mongko kanggo wong sing ora melu ngiring disunatake ngadek lan moco :

سبحان الملك القدوس utowo : سبحان الذي لا يموت

الله أكبر صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله

اللهم زدنا إيمانا وتسليما

(Hasyiyah Jamal Alal Syarkhil Manhaj, Juz II Hal. 165)

&&&

 

IV. NGUBUR MAYIT

 

4.1 HUKUME NGUBUR MAYIT

Hukume ngubur mayit iku ono telu :

1.    Wajib, yen mayit muslim, kafir dzimmi[89] utowo bayi keluron sing ono rupo bakale menungso (senajan ora ono tondo-tondo urip)

2.    Sunat, yen mayit bayi keluron sing ora ono rupo bakal menungso.

3.    Mubah, yen mayit kafir harbi[90].

 

4.2 BATESANE NGUBUR MAYIT

Batesane ngubur mayit sing wajib iku paling ora kedukan (luwangan) sing biso nyimpen gandane (ambune) mayit, lan biso njogo songko kewan galak sehinggo ora gampang dikeduk lan dipangan jasade.

Dene luangan kuburan sing luwih sempurno yoiku[91] :

1.    Jerune : 4,5 dziro’ (+ 216 cm) utowo sak pengadek-pengawene wong sing mejono (sedengan).

2.    Dawane lan ambane : Sekirane nyukupi (ora ngerupekake) wong sing nampani lan noto mayit ing kuburan.

Catetan : 1 dziro’ = 48 cm, miturut aktsarunnas. Dene miturut Imam Nawawi 44,700 cm.

 

KETERANGAN

Model luangan kuburan sing disunatake iku ono loro :

1.    Luang landak (lahd)[92], yoiku luangan kuburan sing pinggir ngisor arah qiblat (kulon) digrowoki (koyo goa) sing biso amot jasade mayit.

2.    Luang cempuri[93], yoiku luangan kuburan sing tengah ngisor digawe koyo kalenan kanggo ndeleh mayit.

 

4.3 PERTIKELE NGUBUR MAYIT

1.    Sak wise teko ing kuburan mayit (sing isih ono ing penduso) dideleh ono ing pinggire luang kuburan siseh kidul, kanti mujur ngalor-ngidul lan bagian sirahi ono lor.

2.    Wong sing bagian nampani lan noto mayit[94], modhon dhisik ing luang kuburan.

3.    Penduso dibukak, mayit diangkat, dithoake, ditarik songko penduso (songko arah sirahe) lan didhunake laon-alon ing kuburan nganti ndisikake sikile mayit[95].

4.    Mayit ditoto, diadepake qiblat[96] (sisih awak tengen ono ing ngisor[97] lan rodhok koyok wong rukuk[98]) kanti rahi lan sikile mayit ditempelake marang pinggire luang kuburan.

5.    Taline pocongan diuculi[99] len ules sing ono pipi tengen dibukak, supoyo biso nemplek lemah[100] utowo bantalan songko lemah (gelu).

6.    Mayit dibantali (bantal songko lemah) lan diganjel gegere karo lemah (yen dibutuhake) supoyo mayit ora gampang nggoling utowo melumah.

7.    Masang papan (tlisip) sing kanggo ngaling-ngalingi mayit songko urukan lemah.

8.    Nguruk nganggo lemah songko kedukan nganggo pacul utowo sejenise kanti nyepetake nyempurnakake nguruke.

9.    Nduwurake urukan kiro-kiro sak kilan kanti ngeratakake lan ora ngundukake koyo punuke unto.

10.  Masang tetenger (pathok) songko watu utowo kayu ono ing nduwure sirah lan sikile mayit[101].

11.  Nyirami banyu (selagi ora udan).

12.  Menehi utowo ndelehi[102] kethokan wit-witan sing isih teles[103], utowo kembang ono ing nduwure kuburan (khususe nduwure sirah).

13.  Nalqin lan ndungaake mayit.

 

WIGATI

1.    Naliko ngubur, wong sing ono kiwo-tengene kuburan dianjurake njupuk telong cawukan, sing saben-saben cawukane didungani lan dileboake luang kuburan[104].

-      Cawukan sing kawitan diwacaake :

منها خلقناكم، الله لقنه عند المسئلة حجته

-      Cawukan sing kaping pindo diwacaake :

وفيها نعيدكم، اللهم افتح أبواب السماء لروحه

-      Cawukan sing kaping telu diwacaake :

ومنها نخرجكم تارة أخرى، الله جاف الأرض عن جنبه

Sak liyane iku, dianjurake njupuk sak cawukan maneh, diwacaake surat إنا أنزلناه x7 (kaping pitu)[105], ugo dilebokake ing luang kuburan.

2.    Ngadzani lang ngomati mayit ing kuburan (sak durunge diuruki) iku miturut pendapat sing kuat hukume ora sunat. Dene dipadaake (diqiyasake) marang sunate ngadzani lan ngomati bayi naliko lahir iku dianggep qiyas sing apes.

(Al Fatawi Al Kubro, Juz II Hal 17)

3.    Ngowahi kalimat qomat (قد قامت الصلاة) diganti (قد قامت القيامة) naliko ngomati mayit iku hukume harom.

(Asy Syarwani, Juz I Hal. 468)

4.    Wong sing podho ngiring mayit ing kuburan iku disunatake netep sediluk (sak wise mayit ditalqin) ono ing sandingi kuburan, saperlu moco tatsbit[106] (ndungaake mayit supoyo tetep imane) kanti moco :

اللهم ثبته على الحق، اللهم لقنه حجته, sing diterusake kelawan nyuwunake rohmat lan pengapuro marang Gusti Alloh.

 

WERNO-WERNO MASALAH NGUBUR MAYIT

1.    Nulisi pathok iku hukume makruh, kejobo kerono dadi tenger supoyo gampangake zairoh. Utowo pathok kuburane wong sholeh. Ananging miturut penemune Imam Zarkasyi ora makruh.

(Al Bajuri, Juz I Hal. 257)

2.    Lungguh, Ngideki utowo ngeliwati nduwure kuburane wong Islam iku makruh. Kejobo yen jasade wis ajur kabeh, utowo ono hajat (umpamane kangelan nggelak dalan kejobo nduwure kuburan.

(Thoriqoh Sadidah, Hal. 139)

3.    Kuburan iku kudu rupo kedukan (luangan). Dadi ora keno ngubur mayit kelawan ndeleh ono nduwure lemah (tanpo ngeduk) nuli diuruki. Kejobo dlorurot (umpomo lemahe gembur, lan ora mungkin dikeduk).

(Syarwani, Juz III Hal. 167)

4.    Ngubur mayit nganggo peti iku hukume makruh, kejobo ono hajat. (umpomo tanahe gampang longsor utowo nyumber).

(I’anatut Tholibin, Juz II Hal. 117)

5.    Ngubur mayit ono kuburan sing nyumber iku hukume harom, mongko kudu diwenehi peti.

(I’anatut Tholibin, Juz II Hal. 117)

6.    Ngubur mayit ono ing waktu bengi utowo waktu makruh kanggo ngelakoni sholat (wektu metune serngenge, istiwa’, lan surupe serngenge) iku mubah selagi ora sengojo ngepasake ing wektu sing makruh kanggo ngelakoni sholat. Yen sengojo ngepasake mongko hukume khilaf. Lan pendapat sing kuat ngukumi harom. (khusus wektu bengi tetep mubah senajan sengojo ngepasake).

(Hawasyi Syarwani, Juz III Hal. 194-195)

7.    Ngumpulake kuburane keluargo ono ing sak panggonan (lingkungan) iku hukume sunat kanggo nggampangake ziaroh.

(Hamisy Syarwani, Juz III Hal. 199)

8.    Ari-ari sing sambung karo bayi (dudu ari-ari sing dadi wadahe bayi) iku wajib dikubur yen bayine mati. Lan sunat dikubur yen bayine ora mati.

(Hamisy Syekh Al Jamal Alal Syarhil Manhaj, Juz II Hal. 190)

(Bujairimi Alal Khothib, Juz II Hal. 246)

9.    Yen ngeduk nggawe kuburan lan iseh nemu jasade mayit mongko kudu diuruk (dibalekake) maneh. Lan yen sing ditemu mung balunge mayit, mongko :

-      Yen wis sempurno kedukane (wis nyukupi kanggo ngubur), mongko balung disisihake lan dikubur mane bareng karo mayit sing anyar.

-      Yen durung sempurno kedukane mongko kudu diurukake maneh.

(I’anatut Tholibin, Juz II Hal. 118)

10.  Wong sing mati ono perahu ing tengah segoro (adoh songko daratan) lan kuwatir rusak yen ora cepet-cepet dipulosoro mongko ora wajib dipendem. Ananging wajib didusi, diulesi, lan disholati. Nuli diapit kelawan papan (opo wae sing sekirane kambang) supoyo mayit ora kelem lan digowo ombak menyang pinggir (supoyo dipendem dening wong sing nemu ing daratan). Lan ugo keno diwenehi (taleni) bot-botan supoyo kelem (ndasar).

11.  Mbangun kuburan (ngecor, ngijing, utowo nyungkup) sing ono tanah pribadi iku hukume makruh. Lan yen ono ing tanah umum iku hukume harom. Kejobo kuburane poro nabi, wali, lan wong sholeh. Utowo kerono dlorurot (umpamane kuwatir longsor sebeb banjir).

(Asy Syarqowi, Juz I Hal. 344)

(I’anatut Tholibin, Juz II Hal. 120)

(Hasyiyah Bujairimi Khothib, Juz II Hal. 297-298)

&&&

 

BAYI KELURON

 

1. ARTINE BAYI KELURON

Artine bayi keluron yoiku bayi sing lahir sak durunge sempurnone jangkep enem wulan.

 

2. WERNONE LAN PERTIKELE MULOSORO BAYI KELURON

Wernone bayi keluron iku ono telu :

a.    Bayi sing lahir lan ono tondo-tondo urep (umpamane : ambekan, njerit utowo obah-obah). Bayi iku pertikele mulosoro pado karo mayit sing ora bayi. Ateges wajib didusi, diulesi, disholate, lan dikubur.

b.    Bayi sing lahir lan ora ono tondo-tondoe urip. Ananging ono rupo bakal menungso (umpamane: sirah, tangan, utowo sikil) senajan durung ono umur petang wulan (ing kandungan). Bayi iki pertikele mulosoro ono khilaf antarane ulama’ :

-      Miturut Imam Ibnu Hajar Al Haitami (pendapat sing kuat) wajib didusi, diulesi, lan dikubur. Ananging ora wajib disholati.

-      Miturut Imam Syamsuddin Muhammad Ar Romli, diperinci :

·      Yen lahire sak durunge umur nem wulan, mongko wajib didusi, diulesi, lan dikubur. Ananging ora wajib disholati.

·      Yen lahire sak wise umur nem wulan mongko podo karo mayit ora bayi. Ateges wajib didusi, diulesi, disholati, lan dikubur.

c.    Mayit sing lahira ananging durung ono rupo bakal menungso (umpomo  mung rupo cuwilan daging). Bayi iki ora ono kewajiban opo-opo. Ananging didusi, lan sunat dibungkus kain lan dipendem.

&&&

 

WONG MATI SYAHID

 

1. ARTINE SYAHID

Syahid iku songko kalimat syahadah, sing artine nyawang utowo nyekseni. Wong mati syahid iku diarani syahid kerono olehe nyawang swargo naliko matine. Lan olehe Gusti nekseni Alloh lan Rosule yen bakale mlebu swargo.

 

2. WERNONE WONG MATI SYAHID

Wernone wong mati syahid iku ono telu :

1.    Syahid ndunyo lan akhirat.

2.    Syahid ndunto.

3.    Syahid akhirat.

 

3. RINCIAN LAN PERTIKELE MULOSORO WONG MATI SYAHID

3.1 Syahid Ndunyo Lan Akherat

Syahid Ndunyo Lan Akherat yoiku wong Islam sing mati sebab perang musuh wong kafir[107], lan niate kerono ngeluhurake agamane Gusti Alloh. Syahid iki ora keno didusi lan disholati[108]. Cukup dikafani[109] lan dikubur.

Dene sebabe ora keno didusi[110] yoiku kerono netetpake labete (bekase) kesyahidan. Ateges supoyo getih sing gandane (ambune) podho karo minyak misik (ono ing akherat) ora ilang sebab didusi.

Lan sebabe ora keno disholati yoiku kerono sejatine sholat iku ndungaake mayit. Padahal wong mati syahid iku wis dingapuro kabeh dusone (kejobo haqqul adami).

 

3.2 Syahid Ndunyo

Syahid ndunyo yoiku wong sing mati sebab perang musuh wong kafir, ananging matine kerono dunyo (umpamane supoyo oleh rampasan utowo dipuji menungso). Syahid iki pertikele mulosoro podho karo syahid ndunyo lan akherat.

 

3.3 Syahid Akhirat

Syahid akhirat yoiku wong sing mati ora sebab perang. Ananging derajate luhur ono ngersane Gusti Alloh lan bakale kumpul karo poro nabi lan syuhada’ ono ing akherat.

Syahid iki wernone akeh banget. Lan miturut sebagian ulama’ ono pitung puluh (70), ing antarane, yoiku : wong sing mati sebab ngelindungi awak, kehormatan utowo bandane, loro weteng, klelep, kobong, kerubuhan, ngelarani manak, dianioyo, luru ilmu, lan liya-liyane.

Syahid iki pertikele mulosoro podo karo wong sing ora mati syahid. Ateges wajib didusi, diulese, disholati, lan dikubur.

&&&

 

 

 

 

TA’ZIYAH (NGELAYAT)

 

1. ARTINE TA’ZIYAH

Artine ta’ziyah yoiku ngelipur utowo ngayem-ngayem wong sing keno musibah, sing dibarengi kanti :

·        Nganjurake netepi kesabaran (mbetahi cubo) lan ninggal ngersulo.

·        Ndungaake supoyo oleh ganti nikmat sing luwih bagus. Lan ndungaake supoyo diterimo kabeh amal baguse lan disepuro kabeh dosane (khusus kanggo mayit muslim, lan yen mayit kafir ora perlu didungaake).

 

2. HUKUME TA’ZIYAH

Hukume ta’ziyah iku sunat[111] (luwih-luwih na’ziyahi wong sing sholeh, bocah cilik, utowo wong sing apes mbetahi cubo) senajan marang wong sing keno musibah bandane, selagi wong sing dita’ziyahi ora wadon, sing isih nom lan sing na’ziyahi ora mahrome utowo bojone.

 

3. WEKTUNE TA’ZIYAH

Wektune ta’ziyah kanggo wong sing ora nduwe udzur yoiku wiwit sak wise dikubure[112] mayit nganti telong dino[113]. Dene kanggo wong sing udzur iku diwilange telong dino wiwit songko ilange udzur.

 

4. TOTO KROMONE TA’ZIYAH

Toto kromone ta’ziyah iku meh podho karo tata kramane sambang wong loro. Ing antarane yoiku wong sing ta’ziyah tansah ngetingalake roso welas, ndungaake mayit lan wong sing dita’ziyahi, lan ora ngakeake omong sing ora perlu. Lan naliko salaman, wong sing ta’ziyah sunat moco lafadh : أعظم الله أجرك وأحسن عزاك [114]وغفر طيك. Lan wong sing dita’ziyahi jawab: جزاك الله خيرا.

&&&

 

 

 

ZIAROH KUBUR

 

1. HUKUME ZIARAH KUBUR

Hukume ziarah kubur iku sunat[115] kanggo wong lanang, lan makruh kanggo wong wadon. Kejobo sing diziarohi kuburane poro nabi, wali, utowo wong sholeh[116].

Dene zairohe wong wadon menyang kuburane wong tuwo utowo keluargane iku ono khilaf antarane ulama’. Ono sing ngukumi sunat, lan ono sing ngukumi makruh[117].

 

2. TUJUANE ZIAROH

Tujuane ziaroh kanggo wong sing ziaroh yoiku ngalap pitutur[118] yen kabeh menungso bakale mati, ngadep sowan mareng Gusti Alloh, sehinggo mundak semangat olehe ibadah lan ninggal maksiat.

Tujuane ziaroh kanggo mayit sing diziarohi yoiku ngalap manfaat dungone wong sing ziaroh[119]. Mulo songko iku kanggo wong sing ziaroh ojo lali (naliko ziaroh) ndungo utowo menuwun marang Gusti Alloh kanggo awake lan mayit.

 

3. TOTO KROMONE ZIARAH KUBUR

Adabe ziaroh kubur yoiku :

1.    Kanti suci songko kahanan najis lan hadats.

2.    Ulu’ salam[120] marang mayit naliko arep mlebu kuburan sing disambung kelawan dungo, kanti ngucap[121] :

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أنزل عليها رحمة منك وسلاما مني.

3.    Kanti adep-adepan karo mayit. Ateges madep ngetan (yen biso).

4.    Nydek mayit, koyo nyedek naliko iseh uripe mayit (sekirane mayit kerungu).

5.    Moco Al Qur’an[122] sing ganjarane dihadiahake marang mayit.

6.    Ndungo utowo menuwun marang Gusti Alloh kanggo awake wong sing ziaroh lan kanggo mayit.

 

TAMBAHAN WERNO-WERNONE MASALAH

1.    Nyumet lampu utowo lilin ono ing sekitare mayit naliko mayit durung dipendem iku hukume ora sunat, malah makrus selagi ora ono hajat. Umpamane kanggo madangi yen nyumete bengi, ngilangi ambune mayit utowo supoyo mayit ora dirubung laler.

(Al Mahalli, Juz I Hal. 347, darul fikr)

(Nihayatul Muhtaj, Juz III Hal. 23)

(Asy Syarwani, Juz III Hal. 188)

2.    Masang lampu ono ing pendemane ari-ari iku hukume wenang (ora sunat) selagi tetep ono i’tiqod yen kabeh perkoro iku kersane Alloh. (ateges ora ono kemantepan yen ora masang lampu mesti oleh mushibah, utowo kelangan kebagusan). Yen ora ono i'tiqod mongko biso harom.

(Fatawi Syar’iyah Lisy Syaikh Muhammad Makhluf, Juz I Hal. 180)

(Ghoyatut Takhlish, Hal. 206, darul fikr)

3.    Nyelameti mayit iku ora kudu ono dino ing kaping telu, pitu, petang puluh, utowo dino kaping satus songko dino matine mayit. Yen sengojo dikhususake ono ing dino-dino iki mongko hukume makruh (senajan ora biso ngerusak ganjarane shodaqoh), selagi biso nyebabake penyanane wong awam yen ngususake iku minongko penggawe sunat, utowo ora kerono ngindari pemaidone wong awam.

(Fatawi Kubro, Juz II Hal. 7)

(Nihayatuz Zain, Hal. 281)

(I’anatut Tholibin, Juz II Hal. 145-146)

(Ahkamul Fuqoha’, Juz I Hal. 15-18)

4.    Nyugoh tamu sing podo ta’ziyah utowo nyelameti mayit songko bondo tirkah (warisan) sing durung dibagi iku hukume harom, selagi ora oleh ridlo songko kabeh ahli waris utowo ahli waris ono sing mahjur ‘alaih (isih cilik utowo gendeng).

(Bujairimi Manhaj, Juz I Hal. 503)

5.    Sumbangan naliko ta’ziyah iku dadi milike wong sing dituju dening wong sing ta’ziyah (yen ono sing dituju). Yen ora ono mongko dadi milike wong sing dituju miturut kebiasaane masyarakat. (masalah iki dipadaake sumbangan naliko khitanan).

(Hamisy I’anatut Tholibin, Juz III Hal. 154)

(Qolyubi darul ihya’, Juz III Hal. 114)

6.    Ngadlani sholate mayit (senajan ditinggal kelawan ora ono udzur) iku ora wajib. Ananging ono ulama’ sing ngukumi wenang lan biso nggugurake tanggungane mayit ono ing akherat. Lan ono ulama’ sing ngarani ora wenang.

Semono ugo masalah ngadlani poso. Ananging carane ngadlani biso kelawan bayar fidyah, yen mayit nduweni tirkah, sing kanggo saben-saben dinone sak mud beras. (1 mud = 679,79 gr. miturut Imam Nawawi)

(Hamisy I’anatut Tholibin, Juz II Hal. 244)

7.    Mindah mayti sak wise dikubur lan sak durunge ajure jasade mayit iku hukume harom, kejobo dlorurot (umpomone keno banjir utowo longsor). Dene mindah kerono njembarake dalan iku ono khilaf antarane ulama’. Lan ono sing ngukumi wenang yen dlorurot.

(Al Mahalli, Juz I Hal. 352)

(Nihayatul Muhtaj, Juz III Hal. 39-41)

(Fiqhul Islam, Juz II Hal. 529)

8.    Mbongkar kuburan kerono ngoutopsi mayit iku ono ulama’ sing menangake, ananging kelawan piro-piro syarat. Ing antarane :

a.    Dlorurot, ateges kudu mbongkar kuburan.

b.    Ora ngeluwihi kiro-kiro sing dibutuhake, ateges yen cukup ono ing jero kuburan, mayit ora perlu diangkat.

c.    Haq-haqe keluargane ora dilirwakake.

d.    Naliko mbongkar kanti anane dokter sing ahli.

e.    Ono izin songko pihak sing berhak aweh izin.

(Qolyubi, Juz I Hal. 352, darul fikr)

(Al Fiqhul Islami, Juz III Hal. 521-522)

(Minhajul Qowim, Hal. 103)

(Fiqhul Mawazil, Juz II Hal. 46-47)

9.    Ngeduk kuburan lan mayit durung ajur iku hukume harom, kejobo ono ing piro-piro kahanan, ing antarane :

a.    Mayit durung didusi (selagi durung ajur), dikeduk sak perlu didusi lan disholati.

b.    Mayit ora madep qiblat.

c.    Mayit nggowo bondo sing mbejaji lan dijaluk karo sing nduwe.

d.    Dikubur ono ing tanah gasaban, lan ora oleh ridlo song sing nduwe.

(At Thorioh As Sadidah, Hal. 390)

(Qolyubi, Juz I Hal. 352)

10.  Mindah mayit songko panggonan mati iku miturut pendapat sing kuat hukume harom (ora makruh) kejobo :

a.    Mindah marang panggonan (kuburan) sing isih sak daerah (sak deso).

b.    Mindah marang panggonan sing luwih cidhek.

c.    Mindah marang panggonan sing luwih cedhek karo Mekkah, Madinah, Baitul Maqdis, utowo kuburane wong sholeh.

d.    Selagi anane mindah ora kuwatir rusake mayit lan sak wise mayit didusi, dikafane, lan disholati.

(Nihayatul Muhtaj, Juz III Hal. 37-38)

(Al Madzahibul Arba’ah, Juz I Hal. 537)

11.  Mayit sing muslim sing campur kelawan mayit kafir lan ora biso dibedhaake iku kabeh kudu dipulosoro (didusi, dikafani, disholati, dikubur). Ananging naliko sholat kudu niat nyolati mayit sing sah disholati (mayit sing Islam).

(Al Mahalli, Juz I Hal. 347)

12.  Nyebar beras kuning utowo duwit recehan naliko ngusung mayit menyang kuburan iku hukume harom, sebab mubadzirake bondo lan nyerupani penggaweane wong jahiliyah.

(Sirojul Arifin, Hal. 57)

(Al Bajuri, Juz I Hal. 366)

13.  Wong sing gandeng lan mati salah sijine mongko kudu dipisah (yen biso utowo ora mbahayani sing isih urip). Yen ora biso mongko kudu dipulosoro sak kuwasane, lan ora wajib dikubur dhisik, anannging dienteni rontoke. Lan yen mati kabeh iku dirinci :

-      Yen podo jenise, mongko diulese dadi siji, lan naliko ngubur salah sijine diadepake qiblat.

-      Yen ora podo jenise mongko yen biso kudu dipisah. Yen ora biso mongko diulesi dadi siji lan naliko ngubur sing lanang diadepake qiblat.

(Nihayatul Muhtaj, Juz II Hal. 474)

14.  Ngubur mayit luwih songko siji ono ing sak luwangan iku hukume makruh, yen mayit podo jenise (podho lanange utowo wadone) utowo ora podho jenise ananging ono hubungan mahrom.

Yen ora podho jenise lan ora ono hubungan maharom, mongko hukume harom selagi ora dlorurot (umpamane : banget akehe wong mati lan rupek lan ciute panggonan ngubur)

(Al Bajuri, Juz I Hal. 259)

(Jamal Manhaj, Juz II Hal. 201-203)

15.  Mayit sing akeh banget wilangane lan kangelan mulosoro kanti sempurno mongko tetep wajib dipulosoro kanti sak kuwosone.

Dene mulosoro mayit, podho karo naliko ono gempa bumi utowo tsunami (kanti tanpo ngedusi, ngulesi, nyolati, lan ngubur mayit akeh ono ing sak luangan, tanpa ngadepake qiblat, tanpo mbedaake lanang wadone lan tanpo mbedaake muslim lan kafir), iku yen bener-bener dlorurot (ateges ora biso dipulosoro kanti sempurno, ing antarane sebab angele panggonan, terbatese tenogo mulosoro lan kuwatir selak nyebabake penyakit) mongko dianggep wis nyukupi. Ananging tetep kelawan milang kira-kirane dlorurot (ateges umpamane yen biso nandangi sa’ luangan kanggo mayit sepuluh ora keno kanggo mayit luwih songko sepuluh). Opo maneh yen nilik pendapate ulama’ madzhab maliki sing ngarani sunate adus, ngulesi, lan madepake qiblat (senajan ora dlorurot).

Khususe masalah sholat tetep ono khilaf (senajan mayit ora biso suci)

(Qowa’idul Ahkam Fii Masholihil Anam, Juz I Hal. 192-193)

(Syarkhus Shoghir, Juz III Hal. 43)

(Fathul Bari, Juz III Hal. 161, Darussalam Riyadl)

(Syarakh Mukhtashor Kholil, Juz II Hal. 113-114)

(Al Majmu’, Juz VI Hal. 348, 404, darul kitab al ilmiyah)

(Al Jamal Muhtaj, Juz II Hal. 201-203)

(I’anatut Tholibin, Juz II Hal. 131)

&&&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NALQIN MAYIT

 

1. HUKUME NALQIN MAYIT

Hukume nalqin mayit iku sunat[123], selagi mayit wong Islam sing mukallaf[124] (senajan matine klelep, enthek, utowo ajur ora ono jasade babar pisan).

 

2. TOTO KROMONE NALQIN MAYIT

Toto kromone nalqin mayit yoiku :

1.    Nalqin sak wise ngeratakake lemah kuburan.

2.    Wong sing nalqin kanti suci saking hadats lan najis.

3.    Wong sing nalqin ahli kebagusan utowo wong sholeh (luwih utomo yen saking keluargane mayit).

4.    Wong sing nalqin kanti lungguh, nyedek ono sirahe mayit lan madep ngetan[125]. Dene liyane podho ngerungokake kanti ngadek.

5.    Kanti bahasa arab utowo bahasa sing dingerti mayit.

6.    Ngaping teloni nalqin.

 

TALQIN MAYIT

 

بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي دائم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيئ قدير، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أحوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

يا عبد[126] الله ابن أمة الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعيمه حق وأن عذابه حق وأن سؤال منكر ونكير حق وأن البعث حق وأن الحساب حق وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق وأن الله يبعث من في القبور، فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير فلا يفزعاك ولا يرهباك، فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل.

فإذا سألاك : من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك، فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح : الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني.

وقل رضيت بالله ربـاً وبالإسلام دينـاً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولا وعلى ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله من الأمنين.

ثبتك الله بالقول الثابت

يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الأخرة.

يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

@@@_______________________________________________________

 

بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي دائم لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيئ قدير، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أحوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

 

He, Fulan (Fulanah) bin (binti) ………..! (kanti nyebut jenenge mayit lan ibune).

Ilingo ! Saiki awakmu ono alam kubur, metu songko alam dunyo tumuju marang alam akherat.

Nyeksenono ! Setuhune yen ora ono pengeran sing haq disembah kejobo Gusti Alloh Ta’ala, lan kanjeng nabi Muhammad saw iku utusane Gusti Alloh Ta’ala.

Lan setuhune mati iku haq, nikmat lan sikso kubur iku perkoro haq, pitakone malaikat Munkar Nakir iku perkoro haq, tangi songko kubur lan hisab (katiti periksa amal) iku perkoro haq, syafa’ate (pitulunge) kanjeng Nabi Muhammad saw iku perkoro haq, swargo lan neroko iku perkoro haq, sowan marang Gusti Alloh iku perkoro haq.

Lan setuhune Alloh bakal nangikake kabeh menungso songko kubur. Mulo songko iku, yen awakmu ditekani malaikat loro, yoiku malaikat Munkar Nakir mongko ojo kaget lan wedi kerono kekarone ugo makhluke Gusti Alloh, podo karo awakmu.

Yen karone nakoni awakmu, “Sopo Pengereanmu? Sopo Nabimu? Opo agamamu? Opo Qiblatmu? Opo Imanmu? Sopo dulur-dulurmu?” mongko jawaben marang karone kelawan lisan sing fashih lan i'tiqod sing manteb lan bener, “Gusti Alloh Pengeranku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Ka’bah qiblatku, Al Qur’an imanku, wong Islam lan mu’min dulur-dulurku”.

Lan ngucapo ! “Aku ridlo kelawan anane Gusti Alloh dadi Pengeran, Islam dadi agomo, Muhammad dadi nabi lan utusan”.

Kerono mengkono kabeh awakmu diparingi urip lan pati, serto bakale ditangeake songko kubur (insya Alloh, kelebu golongane wong sing podho sentuso).

Mugi-mugi Gusti Alloh tansah netepake awakmu kelawan ucapan sing tetep, mantep lan bener. Amin.

يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الأخرة.

يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا وفي الأخرة.

يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

&&&
PENUTUP

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

 

PERKORO SING SEMPURNO IKU MESTI ISIH NERIMO KESEMPURNAN. OPO MANEH SING DURUNG SEMPURNO

 

Buku iki namung minongko rangkuman songko sebagian kitab kuning. Nilik akehe wernone masalah sing gegayutan karo mulosoro mayit, mongko banget perlune buku iki kanggo dikembangake.

Nilik terbatese kitab sing digawe rujukan dening penulis mongko ora nutup kemungkinan bedhone penjelasan lan hukum sing wis katulis sebab anane khilaf antarane ulama’, senajan penulis wis usaha mahami lan nampung.

Mulo songko iku, banget arep-arep penulis marang sopo wae supoyo melu mandeng lan neliti. Khususe marang kitab-kitab sing dadi rujukane penulis.

Cukup semene, suwun, sepurane lan pendungane.

 

والله أعلم بالصواب

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Pos Kulon, Ahad Legi, 07 Agustus 2005 M.

Ibnu Abdul Fattah[1] Sebab arane pati wis nyukupi dadi pitutur

لخبر : كفى بالموت واعظا، رواه البيهقي

وقال الشيخ محمد أمين الكردي : اعلم أن الموت من أعظم المصائب والغفلة عنه أعظم منه، (تنوير القلوب ص 201)

[2]  لخبر : الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، (إحياء علوم الدين ج 3 ص 464)

[3] لأية : يأيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، (سورة التحريم 80)

[4] Mantep yen Gusti Allah bakal pareng welas lan ngapuro

لخبر : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى أي يظن أنه تعالى يرحمه ويعفو عنه، (عميرة ج 1 ص 374)

لخبر الشيخين : أنا عند ظن عبدي بي أي جزائي مرتبطة بظنه.

[5] Dungo naliko loro nemen :

اللهم أعني على غمرات الموت، وسكرات الموت، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.

[6] Pertikele ngedepake marang arah qiblat :

1.     Ngiringake nengen, kanti sirah ono ning lor (yen kangelan)

2.     Ngiringake ngiwo, kanti sirah ono ing kidul (yen kangelan)

3.     Ngelumahake, kanti sirah ono ing wetan lan rodho’ diangkat (dibantali)

لخبر : لقنوا أمواتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم.

من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أي مع الفائزين، رواه الحاكم.

[7] Pertikele mulangi syahadat :

1.       Cukup kanti ucapan لا إله إلا الله. Kejobo marang wong kafir mongko ditambah ucapan محمد رسول الله.

2.       Kanti alon-alon, alus lan ora mekso (ateges kanti nyedek kupinge wong sing loro, ngerungokake ucapan syahadat lan tanpo ono ucapan merintah.

3.       kenti let-let (ateges ora terus-terusan) kejobo ono tondo-tondo mengone wong sing loro songso ucapan syahadat utowo kaselanan omongan liyo.

[8] لخبر : اقرأوا موتاكم يس، رواه أبو داود وغيره

وصح في حديث غريب ما من مريض يقرأ عليه يس إلا مات ريانا  وأدخل قبره  ريانا.

فائدة سورة يس : روى الحرث بن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي دميري. (حاشية البجيرمي على شرح المنهج ج 1 ص 449)

[9] Faedahe biso gampangake metune ruh

كما قال سيدنا جابر بن عبد الله : إنها تهون خروج الروح.

[10] كما في موهبة ذي الفضل

[11] Hukume wajib yen ono tondo-tondo putus asane wong sing loro

[12] وقد قيل إن الشيطان يأتيه بماء ويقول له قل لا إله إلا أنا حتى أسقيك فإن قال ذلك مات على غيرالإيمان ا هـ. حج

  (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج 1 ص 449)

[13] وذكر جماعة أن السواك يسهل خروج الروح   لاستياكه  صلى الله عليه وسلم عند موته،

(إعانة الطالبين ج 2 ص 145)

[14] لخبر : لا تمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل : الله أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتفني إذا كان الوفاة خيرا لي.

[15] Kejobo olehe sambang supoyo gelemake ninggal ma’siat, mongkoh ora makruh.

[16] Kejobo olehe sambang kerono anane hajat syar’i utowo dlorurot.

[17] Kanggo njogo menowo wong sing disambangi durung siap nerimo tamu.

[18] Umpomo ditakoni, “Sopo iku?”, ora jawab, “Aku”. Ananging njawab kelawan nyebutake jenenge.

[19] لخبر من عاد مريضا لم يحضر أجله، فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات عافاه الله من ذلك المرض، رواه أبو داود والترمذي.

[20] لخبر : الصبر ثلاثة صبر على المصيبة وصبر على الطاعة وصبر على المعصية، فمن صبر على المعصية حتى بردها بحسن عزائمها كتب الله له ثلاثمأئة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، ومن صبر على الطاعة كتب الله ستمائة درجة ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى منتهى الأرضين، ومن صبر عن المعصية كتب الله ستمائة درجة ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين. (الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي ج 2 ص 9)

[21] لخبر : إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة، رواه ابن ماجه

[22] Kejobo keduwe wong sing ndadekake ayeme wong sing disambangi, utowo keduwe wong sing dialap barokahe (wong sholeh).

[23] لخبر : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجر الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها، رواه مسلم

[24] Klawan moco : باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال الشهاب البرلسي كأن المعنى والله أعلم أن سبب   انفتاح العين  أن الشخص إذا أحس بقبض الروح وانتزاعها يفتح بصره ناظرا إلى ما ينزع منه، (حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج 1 ص 450)

[25] Supoyo ora kebukak cangkeme sehinggo katon olo.

[26] Kanti ngangkat lan nemplekake lengen marang bahu, wentis marang pupu, pupu marang weteng, nuli dibalekake maneh supoyo awake mayit tetep lemes ora kaku sehinggo gampanggake ngedusi lan ngulesi.

[27] Kanti kain sing pucuk nduwur ditlangkupake ing ngisor sirah, sing pucuk ngisor ditlangkupake ing ngisor sikil, lan sing ono sisih kiwo tengene ditlangkepake ono ing sisi kiwo tengene awake mayit.

[28] Biso kursi, amben, utowo mejo supoyo ora langsung nemplek bumi sehinggo gampan owahe mayit lan sunate antarane mayit lan amben ora diwenehi lemek.

[29] Kelawan wesi utowo sepadane sing bobote kurang luweh setengah kilo luweh tithik lan sing luwih utomo dideleh ono sak jabane kain.

[30] Ndungaake husnul khotimah, nyuwunake pengapuro lan rohmat.

[31] Kanti tujuan supoyo akeh sing nyolati lan ndungaake mayit.

[32] لخبر : نفس المؤمن أي روحه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي

[33] لخبر : إذا مات أحدكم فلا تحبسوه واسرعوا به إلى قبره، رواه الطبري

[34] Kanti wajib ndisikake nomor urut siji (ngurut) yen kabeh golongan ono. (Al Bajuri : I/361)

[35] Olehe mulosoro malaikat, wong wadon utowo bocah cilik sing durung tamyiz iku durung biso nggugurake kewajiban mulosoro, kejobo ora ono menungso maneh sak liyane wong wadon utowo bocah cilik. (At Thoriqoh As Sadidah Fii Masaa’il Mufidah Hal. 367)

[36] Kejobo mayit mati syahid, bayi keluron, lan mayit kafir, sing bakal dijelasake.

[37] Supoyo awake mayit (luwih-luwih aurot) ora gampang disawang wong sing ora melu ngedusi, kanti ora ono perlune.

[38] Banyu adem luwe utomo tinimbang banyu anget, kejobo ono hajat kanggo ngilangi najis.

[39] Sing dideleh ono panggonan sing ora gamang kecipratan. Sing utomo nyediaake wadah werno telu :

1.       Wadah gedhe (sing bakale diisi banyu sabun, banyu murni kanggo mbilasi, lan banyu sing dicampuri sethithik kapur barus.

2.       Wadah sedengan.

3.       wadah cilik.

Wadah cilik digawe nyiduk banyu songko wadah gedhe, lan disok menyang wadah sedengan sing bakale digawe grujuki mayit. Yen ora biso kelawan nambahi wadah gedhe nganti telu sing siji-sijine diisi banyu sabun, banyu murni lan banyu sing dicampur kapur barus. Yen ora biso kelawan selang lan banyu sabun utowo banyu kapur barus diwadahi wadah sing nyukupi. (At Thoriqoh As Sadidah Hal. 373)

[40] Sing bakale digawe nganduki lan nyelimuti mayit naliko rampung ngedusi.

[41] Biso kelawan kain, sapu tangan, utowo kaos tangan, biso loro utowo telu.

Yen loro sing siji digawe ngereseki dalan ngarep lan mburi lan sing siji digawe ngeresiki awak lan bolongan-bolongan sing tembus marang wetenga lan meripat.

Yen telu sing siji digawe ngeresiki dalan ngarep-mburi, sing siji digawe ngeresiki awak lan sing siji maneh digawe ngeresiki bolongan-bolongan sing tembus marang wetenga lan meripat.

[42] Biso kelawan ngobong kayu garu, ngawur-ngawurake kapur barus utowo wewangian supoyo naliko mayit ngetoake kotoran ora mambu. Miturut sawenehe ulama’ mangeni panggonan mayit iku disunatake mulai matine lan dideleh ono sekitare mayit.

[43] Kanggo njogo songko nyiprate najis. Lan sing utomo ono ing kursi, amben utowo mejo sing rancang-rancang supoyo banyu ora ngembeng nyiprat.

[44] Supoyo nggampangake tembuse banyu marang awake mayit lan kain tutup paling ora sing nutupi auro. Ananging sunate sing nutupi kabeh awak.

[45] Supoyo banyu ora gampang melebu ing cangkeme mayit sing hukumi harom yen disengojo lan ora ono hajat (umpamane ngeresiki najis).

[46] Ngelumahake mayit iku yen kangelan (umpamane mayit ora didusi ono amben utowo mayit wis kaku) mongko sukup kelawan ngelumahake mayit.

[47] Supoyo sirahe mayit ora ndeglek.

[48] Kanti ngelebokake ono ing ngisor kain lan ora kelawan mbukak kain sehinggo katon aurote.

[49] Kanti ngelebokake ono ing ngisor kain lan ngeratani kabeh awake mayit.

[50] Kelawan deriji penuduh tangan kiwo sing blebetan, sing carane podho karo siwakan lan ora perlu kelawan mbukan cangkem. Kerono khawatir mlebune banyu menyang weteng sing hukumi harom yen disengojo. Kejobo yen ono hajat, umpamane cangkeme mayit ono najise mongko kudu dibukak lan disuceni. (Hasyiyah Jamal Juz II Hal. 146)

[51] Kelawan deriji jentian tangan kiwo.

[52] Kelawan deriji penuduh tangan kiwo.

[53] Kelawan kayu lemes sing dilencipi supoyo ora ngelaraake mayit.

[54] Mudloni mayit iku sunat, ananging niate wajib Ateges yen ora ono niat songko sing mudloni mongko wudlune ora sah. Bedo karo ngedusi mayit, iku hukume sunat sebab tujuan ngedusi mayit iku dudu sesuci (thoharoh) ananging bebersih (nadhofah).

Dene niate mudloni mayit yoiku : نويت الوضوء المسنون لهذا الميت لله تعالى

Lan naite ngedusi mayit yoiku : نويت غسل هذا الميت لاستباحة الصلاة عليه فرض كفاية لله تعالى

[55] (فائدة كافور) يطيب رائحة الموضع لمن يحضره من الملائكة وغيرهم، إن فيه تخفيفا وتبريدا وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من العضلات ومنع إسراع الفساد إليه.

[56] Kanggo ngeratakake lan ngeresiki reget. Dene nyureni naliko mbilasi iku kanggo ngeresiki sabun utowo gondho doro.

[57] Banci yoiku wong sing nduweni alat lanang lan wadhon. Dadi umpamane ora ono wong lanang yen mayit lanang utowo sewalike (ugo ora ono bojo utowo mahrome mayit utowo mayit bocah cilik) mongko mayit wajib ditayamumi kanti nganggo blebet tangan lan yen tetep didusi mongko hukume harom, senajan biso nggugurake kewajiban ngedusi.

[58] Sing dikarepake aurot ning kene yoiku antarane udel lan dengkul, kejobo yen sing ngedusi mayit lanang iku wong wadon utowo sewalike (sing ora bujune, mahrome, utowo mayit ora bocah cilik) mongko sing dikarepake aurot yoiku aurote mayit naliko sholat.

[59] Kejobo dlorurot, umpamane ora biso ngeresiki najis kejobo kelawan nyawang.

[60] Kejobo dlorurot, mongko ora wajib.

[61] Sing dikarepake muhrim ing kene yoiku wong sing ngelakoni ibadah haji utowo umroh lan durung tahallul (khususe ibadah haji durung tahallul awal)

[62] Muturut Imam Romli, yen ora biso suci mongko ora perlu ditayammumi lan ora perlu disholati. Dene sing luwih kuat pendapate Imam Ibnu Hajar. (I’anatut Tholibin, II/109)

[63] Dadi antarane wong lanang lan wadon iku bedho. Ananging miturut pendapat sing mu’tamad yoiku pendapate Imam Ibnu Hajar yoiku paling ora ules sing nutupi kabeh awak, senajan mayit rupo bocah cilik. (Hasyiyah Syekh Sulaiman Al Jamal, II/157)

[64] Sing podho ombo lan dawane, lan sing saben-saben lapis biso nutupi kabeh awak.

[65] لخبر الشيخين : قالت عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب  يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة

[66] Pertikele kanggo ulese mayit lanang. Dene kanggo mayit wadon iku sak wise noto rong lapis nuli noto izar (sarung), qomis (kelambi kurung), lan khimar (kudung). Urutan iki (sarung, kelambi kurung, kudung) iku yen sisih kiwo-tengene kelambi kurung ora dijahit. Lan yen dijahit mongko kelambi-kelambi ditoto utowo dienggoake mengko sak wise mayit disarungi lan sak durunge dikudungi.

[67] Sing utomo (yen biso), nyumpeli dalam ngarep-mburi dilakoni ono ing panggonan ngedusi (sak durungi diangkat menyang panggonan ngulesi).

[68] Yoiku bathok, tapak tangan loro, dengkol loro (kapok dideleh dengkol ngisor) lan pucuk-pucukr deriji. Lan sewenehe ulama’ ono sing milang utomo :

-    Menehi kapok ono ing antarane deriji tangan, deriji sikil loro, lan catu utowo borok.

-    Blebet wajah kelawan kain supoyo kapok sing ono cangkem, irung, lan meripate mayit ora gampang geser.

[69]Biso ugo tangan dilurusaken, dideleh kiwo-tengene awake mayit. Ananging sing luwih utomo tingkah sing kawitan, miturut Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim.

[70] Talenan bisoho rapet. Ananging gampang diudari naliko ing kuburan.

[71] كما فعله ابن عمر رضي الله عنهما لولده

[72] Kudu niat kefardluan sebab sholate tetep dadi sholat fardlu senajan mayit wis disholati.

[73] Ora wajib niat kefardluan sebab sholate wis dadi sholat sunat. (At Thoriqoh As Sadah Hal. 381, Bujairimi Alal Manhaj, I/481)

[74] Olehe nyolati bocah cilik sing wis tamyiz iku wis biso nggugurake kewajiban senajan ono wong lanang sing wis mukallaf.

[75] Sebab ono ing masalah nyolati mayit anane mayit iku podo karo imam. Dadi yen jejer mongko hukume makruh. Lan sing dadi ukuran yoiku tungkake wong sing nyolati karo sirahe mayit.

[76] Sebagian ulama’ ono sing ngarani yen ora anane aling-aling iku dadi syarat sehinggo yen nyolati mayit sing ono penduso sing ditutup mongko diwilang sah.

[77]لخبر : ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له، رواه الحاكم وغيره

[78] Kejobo olehe nyolati mayit ono ing masjid nabawi mongko sirahe mayit (senajan wadon) ono ing kiwane wong sing nyolati kerono taadduban marang maqome Kanjeng Nabi Muhammad saw.

[79] Kejobo kanggo makmum sing wis rampung moco Al Fatihah sak durunge rampunge imam mongko disunatake moco surat kenggo ngenteni imam.

[80] وفي مسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم  يشفعون  له إلا شفعوا فيه، رواه مسلم، قال في التحفة وفيه أي مسلم مثل ذلك في الأربعين اهـ. وعبارة المغني وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يؤخر الصلاة للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي وحكمة المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم  اهـ. إعانة الطالبين، 2/132

[81] Sebeb takbir ono ing sholat mayit iku minongko rukun fi’li. Dadi kari rong takbiran iku hukume podo karo kari rukun fi’li loro. (Thoriqoh As Saadah, 385)

[82] لا تذكروا موتاكم إلا بخير، فإنهم إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا، وإن يكونوا من أهل النار فحسبهم ما هم فيه، أخرجه ابن أبي الدنيا

[83] Hukume makruh yen ora ono hajat.

[84] Antarane melaku biasa lan melayu, selagi ora kuwatir rontoke mayit. Yen kuwatir kudu alon-alon.

[85] Lan harom sekirane nguwatiraken cebloke mayit.

[86] لخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله على وسلم :  من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط  ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.

(فرع) يتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها وحضور دفنه، نهاية ومغني قال ع ش ولعل وجه التأكد أن موته في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له فيستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختير له الموت في تلك الأوقات وظاهره وإن عرف بغير الصلاة اهـ. (الشرواني ج 2 ص 191)

[87] Guneman iku hukume makruh yen ora ono hajat. Semono ugo makruh naliko ngedusi, ngulesi lan ndeleh mayit ing kuburan.

[88] Ananging miturut Imam Ibnu Al Yamani dzikir kelawan banter iku diwilang utomo supoyo wong sing podo ngiring ora podo guneman ngenani perkoro dunyo utowo perkoro sing ora maedahi.

[89] Kafir sing ono Indonesia iku dudu kafir dzimmi utowo kafir harbi. Ananging hukume podo karo kafir dzimmi.

[90] Kejobo yen ngelarakake wong Islam (sebab ambune, umpamane) mongko hukume mendem dadi wajib.

[91] لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد : أحفروا وأوسعوا وأعمقوا، رواه الترمذي

[92] Luwih utomo tinimbang luang cempuri, yen lemahe atos (ora gampang longsor).

[93] Luwih utomo tinimbang luang landak, yen lemahe gampang longsor.

[94] Wong sing noto sunate ganjil, telu utowo luwih kelawan kira-kirane kebutuhan. Lan sing luwih berhak yoiku keluargane sing luwih cedek lan luwih tuwo.

[95] Naliko ngedonake lan noto mayit disunatake nutupi kuburan karo kain, kanggo njogo yen kebukak wadine mayit, lan ndungo :

بسم الله  وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له قبره. لما ورد أنه أمان من العذاب أربعين سنة، (إسعاد الرفيق ج 1 ص 107)

[96] Hukume wajib.

[97] Hukume sunat. Dadi umpomo siseh awak kiwo ono ngisor (sirah ing kidul) kanti madep qiblat, mongko cukup. Ananging hukume makruh.

[98] Yen biso (umpamane mayit durung kaku), supoyo ora gampang ngguling.

[99] Hukume sunat, lan yen ora diuculi hukume makruh.

[100] Hukume nemplekake pipi ono ing lemah hukume sunat.

[101] Yen pathoke mong siji mongko sing luwih utomo dideleh ono ing nduwure sirah.

[102] Ora nanduri. Sebab nanduri kuburan umum miturut pendapat sing kuat iku hukume harom. Lan hukume makruh yen nanduri kuburan khusus (kuburan ono tanah pribadi), selagi oyote wit-witan nganti biso tumeko marang mayit. (Tuhfatul Muhtaj -Hamisy Syarwani-, III/198, Bughyatul Mustarsyidin, 98)

[103] Faedahe biso ngentengake sikso kubur, sebab olehe moco tasbih.

ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شق الجريد نصفين ثم غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، رواه الشيخان.

Lan disunatake menehi kerikil ono ing nduwure kuburan. (Asy Syarwani, III/199)

[104] لما ورد أنه أمان من العذاب أربعين سنة، (إسعاد الرفيق ج 1 ص 107)

[105] (فائدة) وجد بخط شيخنا الإمام تقي الدين العلوي وذكر أنه وجد بخط ولده --- إلى أن قال --- أن رسول الله صلى الله وسلم قال : من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال إرادته وقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات وجعله مع الميت في كفنه أو قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر، (حاشية الجمل على شرح المنهج ج 2 ص 202)

[106] لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن  الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، إعانة الطالبين ج 2 ص 139)

[107] Jabakake wong sing mati sebab perang musuh podho karo wong Islam.

[108] لخير البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى بدر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم

[109] Sunate diulese kelawan pakean sing dienggo perang. Lan yen ora nyukupi ditambah kelawan ules tambahan.

[110] Kejobo yen ono najise (sak liyane getih bekas catune perang), mongko kudu diilangi senajan nganti ngilangi getih.

[111] لحديث : ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، أخرجه ابن ماجه. من عزى مصابا فله مثل أجره، أخرجه الترمذي واين ماجه.

Dene hukume ta’ziyah ditilik songko kahanane wong sing dita’ziyahi (muslim, fasiq utowo kafir) iku hukume podo karo sambang wong loro.

[112] Ananging kanggo sopo wae (khususe tonggo, dulur utowo konco) iku diwilang utomo yen ta’ziyah sak durunge dikubure mayit selagi biso ndadeake ayeme wong sing dita’ziyahi.

[113] Ta’ziyah sak wise telung dino kanggo wong sing ora udzur iku hukume makruh,  kejobo kanggo sopo wae sing ndadeake ayeme wong sing dita’ziyahi.

[114] Kanggo mayit kafir iku ora keno ditambahi : وغفر طيك.

[115] Ihya’ Ulumuddin, II/506 (darul fikr) :

لخبر : كنت نهيتكم  عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير أن تقولوا هجرا، رواه أحمد

-    من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي

-    من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برا، أخرجه الطبري.

[116] Selagi oleh izin songko wali utowo bojone lan ora ono fitnah. Yen ora mongko harom. Contone fitnah yoiku campure lanang wadon ora mahrom, sing miturut kebiasaane ngawatirake tumibane maksiat. (Fatawi Kubro, II/125, Jamal Manhaj, II/24)

[117] Selagi oleh izin songko wali utowo bojone lan ora ono fitnah.

[118] لخبر : كفى بالموت واعظا، رواه الطبري زالبيهقي

[119] وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما الميت في قبره إلا كالغريق المغوث ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، (إعانة الطالبين ج 2 ص 142)

[120] Ulu’ salam ugo disunatake keduwe wong sing liwat kuburan wong Islam senajan ora ziaroh (kelawan ulu’ salam sing umum).

[121] Lan sing disunatake ulu’ salam khusus marang mayit sing arep diziarohi naliko cedek kuburane. Umpamane kanti ngucap : السلام عليك يا ولدي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. Dene yen kepengen luwih ringkes kelawan salah sijine mongko sing luwih apik kelawan salam sing khusus.

[122] Biso kelawan moco surat Yasin, Ikhlas, tahlil utowo liyane.

(فائدة) ورد عن السلف أن من قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وأهدى ثوابها لجنابه غفر له ذنوبه بعد الموتى فيها.

وروي عن السلف عن علي رضي الله عنه أنه يغطى من الأجر بعد الموتى،

والتحقيق أن القراءة تنفع الميت بشرط واحد من ثلاثة أمور : إما خضوره عنده، أو قصد له ولو مع بعد، أو دعاء له ولو مع بعد أيضا، (الجمل على المنهج ج 2 ص 21)

[123] لخبر : أنه صلى الله عليه لما دفن ولده إبراهيم وقف على قبره وقال : يا بني إن القلب يحرن والعين تدمع ولا نقول ما يسخط الرب إنا لهه وإنا إليه راجعون، يا بني قل الله ربي والإسلام ديني ورسول الله أبي.... الحديث، (البجيرمي ج 2 ص 298)

قال صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة ... الحديث، (نهاية الزين ص 162)

[124] Dadi bocah cilik senajan murohiq (nyedeki baligh) utowo wong edan sing ora tahu waras iku ora sunat ditalqin. Dene nalqin wong mati syahid sebab perang musuh kafir iku ono khilaf pendapat antarane ulama’. (Qolyubi Wa Umairoh, I/414, darul fikr)

[125] Kanggo ukuran Indonesia.

[126] Kanti nyebut jenenge mayit lan ibune, lan nyocokake dlomir kelawan kahanane mayit (lanang-wadone, ijen akehe).