Dalil-dalil Bacaan Tahlil

 

 

: ( )

 

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: Berkumpullah kalian, maka sesungguhnya aku akan membacakan sepertiga Al-Quran kepada kalian. Maka berkumpullah orang-orang. Kemudian Nabi Saw keluar dan membaca Qul huwaLlohu Ahad, kemudian ia masuk, maka sebagian di antarama kami berkata kepada yang lainnya: Sesungguhnya aku diperlihatkan berita ini didatangkan dari langit

 

 

( )

 

Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Apakah kamu tidak memperhatikan ayat-ayat yang diturunkan pada suatu malam yang orang tidak melihat semisal dengannya saja, (yaitu) Qul A'udzu Birobbil falaq dan Qul A'udzu birobbinnas. (HR Muslim)

 

. ( )

" " ( )

( )

( )

( )

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadhan. Lalu datang kepadaku

( )

Abdurrahman bin Abi Laila berkata, Kaab bin Ujrah menemuiku lalu berkata: Perhatikanlah, akan aku tunjukkan kepadamu sebuah petunjuk, (yaitu) sesungguhnya Nabi SAW keluar kepada kami lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana cara menyampaikan salam kepadamu, maka bagaimana kami bershalawat kepadamu?. Rasul menjawab: Ucapkanlah oleh kalian, Allahumma shalli alaa Muhammad wa alaa Muhammad kamaa shallayta alaa aali Ibrahim, innaka hamiidun majiid. Allahumma baarik alaa Muhammad wa alaa aali Muhammad kamaa baa-rakta ala aali Ibrahim, innaka hamiidun majiid. [HR Bukhari]

( )

Dari Ibnu Shamit, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, ia bersabda: Dua kalimat yang ringan diucapkan lisan (tapi) berat di timbangan amal, dan disukai oleh Allah dzat Maha Pengasih (ialah) Subhanallahil Azhim, Subhanalli wabihamdihi. [HR Muslim]

( )

Bahwasanya Rasulullah SAW (pernah) ditanya, Ucapan apa yang paling utama?. Rasul menjawab, (Yaitu) ucapan yang dipilih Allah kepada malaikatNya atau kepada hambaNya: SubhanaLlahu wabihamdiHi. [HR Muslim]

( )