KATA PENGANTAR

 

Bismillahirahman rahim, segala puji bagi Allah Azza Wa Jalla, Tuhan seru sekalian alam yang menyeru sekalian hati hamba-Nya untuk selalu turut serta dalam samudera makrifat hingga tenggelam dalam kecintaan kepada-Nya. Shalawat serta salam atas Al-Mustafa Sayyidina Muhammad saw jadilah abadi padanya, keluarganya dan seluruh sahabatnya.

 

Telah banyak permintaan dari saudara-saudari kita untuk membahas lebih lanjut seputar permasalahan khilafiyah semacam kegiatan Maulid, Tahlil, Ziarah Kubur, Dzikir, Yassin dan beberapa hal ubudiyah lainnya yang menurut sebahagian dari saudara kita dipungkiri kebenarannya.

 

Buku yang diberi judul “Kenalilah Akidahmu 2”. Pada akhirnya adalah kewajiban bagi kita untuk selalu menyeru dan menyeru atas mereka siapapun mereka selama mereka keturunan Adam as untuk terus mengenal indahnya keagungan islam sebagai akhlaq, pedoman hidup dan aqidah. wallahu a’lam.

 

Dengan segala kerendahan hati, saya berharap agar kehadiran buku ini turut serta memperkaya khazanah keislaman kita.

 

Walillahitaufiq,

(Munzir Almusawa)