Adakah doa untuk memudahkan rizki dan atau jodoh?

 

Jawab : saya sarankan pada anda untuk memperbanyak doa : "Rabbi Inniy limaa anzalta ilayya min khairin faqiir" (Wahai Tuhan, sungguh aku sangat faqir atas pemberian anugerah Mu), doa ini adalah doa Nabi Musa as, kemudian Nabi Musa as didatangi calon istrinya dan sekaligus mendapat pekerjaan. doa ini tercantum pada QS Al Qashash 24).

Guru Mulia kita mengajarkan doa ini untuk mempermudah jodoh dan rizki/pekerjaan boleh dibaca berapa saja dan kapan saja tanpa batas hitungan

b>u oT) !$yJ9 |M9tRr& n<) `B 9yz )s

"Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku".