ebook pakdenono


 
MEMBONGKAR WAHABY-SALAFY
Kompilasi & Konversi Ke CHM Oleh Ibnu Isa Elbangkalany
Email : ibnuisa@mecca.com

Layout : Pakdenono.com

<BACK

DEPAN

NEXT>

.

 


Allah SWT Menziarai Makam Imam Ahmad Ibn Hanbal, Sebagai Balas Jasa !

Adalah aneh ketika mazhab Wahabi yang mengklaim berkiblat kepada Ahmad ibn Hanbal, itu mengecam bahkan tidak jarang menghukum dengan syirik atas para peziarah makam para wali, atau bahkan makam suci Nabi Muhammad saw. sementara para pendahulu mereka; pembesar mazhab Hanbali rajin berziarah dan mengambil berkah dari makam Imam Ahmad, imam mereka!

Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa Allah SWT juga setiap tahun menziarai makam Imam Ahmad ibn Hambal sebagai imbal jasa atas pembelaannya terhadap Kalamullah !!

Ibnu Jawzi dalam kitabnya Manaqib Ahmad, hal:454 menukil dari Abu Bakar ibn Makarim ibn Abi Laila al harbi -seorang Syeikh yang saleh-, ia berkata:

“Pada suatu tahun terjadi hujan lebat berturut-turut beberapa hari sebelum masuk bulan Ramadhan, lalu aku bermimpi, seakan aku mendatangi kuburan Imam Ahmad ibn Hanbal untuk berziarah, aku meyaksikan kuburan beliau turun beberapa bata, maka aku berkata, “Mungkin ini dikarenakan banyak hujan turun mengenai kuburan Imam Ahmad, lalu seketika aku mendengar beliau dari dalam liang kubur berkata: ‘Tidak! Tetapi karena wibawa Allah –Dzat yang Maha Haq –Azza wa Jalla-, sebab Dia telah menziaraiku. Lalu aku bertanya kepada-Nya tentang rahasia mengapa Dia menziaraiku setiap tahun, maka Dia menjawab, ‘Hai Ahmad, sebab engkau telah membela kalam-Ku, ia sekarang tersebar-luas dan dibaca di mihrab-mihrab’.
Maka aku menghadap ke liang lahatnya menciumnya, lalu aku berkata: ‘Wahai Tuanku! Apa rahasia mengapa tidak ada kuburan yang dicium selain kuburan Tuan? Ia menjawab, ‘Hai anakku, ini bukan karena kemuliaanku, tetapi kemuliaan Rasulullah saw. sebab bersamaku ada beberapa helai rambut beliau. Ketahuilah, barangsiapa mencintaiku pasti ia menziaraiku setiap bulan Ramadhan. Beliau katakana dua kali.”

Apakah kaum Wahabi juga akan menghukum Allah telah syirik/menyekutukan diri-Nya sendiri karena menziarai kuburan Imam Ahmad ibn Hanbal?!

Apakah Ahmad ibn Hanbal -Imam mereka itu- telah mengajarkan syirik karena menganjurkan pecintanya menziarai kuburannya?!

Dan apakah tokoh mereka yang saleh itu juga syirik sebab menziarai kuburan Imamnya?!

Apakah Ibnu Jawzi -seorang tokoh mazhab Hanbali- itu seorang penganjur kepada syirik dan bid’ah karena menganjurkan umat untuk menziarai kuburan Imam Ahmad, bahkan menjanjikan pahala yang sangat besar; diampuninya dosa?!

Ibnu Jawzi berkata: “Pada tahun 542 H ada seorang bermimpi melihat seorang berkata kepadanya, ‘Barangsiapa menziarai kuburan Ahmad ibn Hanbal pasti ia diampuni. Maka tidak ada seorangpun dari kalangan umum maupun khusus melainkan berziarah ke sana, lalu aku (Ibnu Jawzi) mengadakan suatu majlis maka berkumpullah ribuan orang!

Sumber: (Al Bidayah wa an-Nihayah; Ibnu Katsir,12/323)

 


 

 

 

2

<BACK

DEPAN

NEXT>

2