ebook pakdenono


 
MEMBONGKAR WAHABY-SALAFY
Kompilasi & Konversi Ke CHM Oleh Ibnu Isa Elbangkalany
Email : ibnuisa@mecca.com

Layout : Pakdenono.com

<BACK

DEPAN

NEXT>

.

 


Siapa Menziarahi Kuburan Imam Ahmad ibn Hanbal Pasti Diampuni Dosanya !

Sungguh besar dan agung keberkahan makam kuburan Imam Ahmad ibn Hanbal. Ampunan Allah menanti setiap peziarah. Ibnu ‘Asâkir dalam “Tarikh Damaskus”: 2/46, meriwayatkan dari Abu Bakar ibn Anzawaih, ia berkata: “Aku bermimpi melihat Rasulullah saw. bersama Ahmad ibn Hanbal, lalu aku berkata: “wahai Rasulullah, siapakah orang ini?” Beliau menjawab: ‘Dia adalah Ahmad, seoranmg waliyullah (kekasih Allah) dan waliyurasulihi (kekasih Rasul-Nya) yang sejati, ia menginfakkan 1000 dinar hanya untuk mendapatkan sebuah hadis saja. Kemudian beliau bersabda: “Barangsiapa menziarainya pasti Allah mengampuninya, barangsiapa membenci Ahmad berarti membenciku, dan barangsiapa membenciku berarti ia membenci Allah.”
Mengapa ya kaum Wahabi di Arab Saudi dan lainnya anti ziarah kuburan para wali Allah?!
Apa mereka tidak ingin mendapat ampunan Allah dengan berziarah ke makam Imam mereka di Baghdad sana?!
Apa mereka takut syirik?! Mungkin! Kok beda ya ajaran guru dan muridnya (baca pengikutnya)?

 


 

 

 

2

<BACK

DEPAN

NEXT>

2