Ibn Baz: Sahabat Nabi SAW melakukan kesyirikan

 

 

 

 

 

 

Al-Albani berpandangan bahwa Allah ada tanpa arah dan tanpa tempat

 

 

 

 

 

Ibn Taimiyah Mencabut Madzhabnya dan mengikuti madzhab Asyari

 

Al-Utsaimin: Imam al-Nawawi dan al-Hafizh Ibn Hajar bukan Ahlussunnah Wal-Jamaah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tawil antara Ibn Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal

 

Tahrif Kitab Wahhabi

Tahrif Wahhabi

Al-Hafizh al-Lalikai bermadzhab al-Asyari