Aliran Syiah
Menurut
KH. Muh. Hasyim Asyari
Pendiri Organisasi Nahdlatul Ulama

Aliran Syiah Menurut
KH. Muh. Hasyim Asy
ari

Seluruh umat Islam Indonesia pada mulanya mengikuti Ahlussunnah Wal-Jamaah dengan mengikuti:
1. Imam al-Syafi
i dalam bidang fiqih
2. Imam al-Asyari dalam bidang akidah
3.
Imam al-Ghazali dan al-Syadzali dalam hal Tashawuf

Awal Munculnya Syiah
Di Indonesia

Akidah Syiah ada yang kufur dan zandaqah

Hadits-hadits yang mewajibkan umat Islam menghormati para sahabat

Golongan yang selamat adalah Ahlussunnah Wal-Jamaah

Aliran Rofidhoh (Syiah) termasuk aliran sesat

Aliran sesat ada yang sampai pada tingkatan kufur