SUNNAH SYIAH BERSATU?

MUNGKINKAH?

TIDAK MUNGKIN

MENGAPA?

SEMUA KITAB SYIAH SHAHIH DAN MUTAWATIR

  Al-Musawi (tukang gombal) berkata dalam al-Muraja’at (h. 3140: Semua kandungan kitab standar Syiah yang empat, al-Kafi, al-Istibshar, al-Tahdzib dan Man la Yahdhuruhu al-Faqih, mutawatir dan pasti shahih.

SELAIN SYIAH ADALAH NAJIS

  Muhsin al-Mu’allim, mengutip fatwa al-Khau’i (Ayatullah Syiah), dalam al-Nashbu wa al-Nawashib bahwa, orang yang bukan Syiah adalah Najis

SELAIN ORANG SYIAH KAFIR

  Mirza al-Tauhidi berkata dalam Mishbahul Faqahah bahwa “SELAIN ORANG SYIAH KAFIR & BOLEH DILAKNAT”

KHUMAINI: “AKU ORANG BODOH”

KHUMAINI MENGAKU KALAU DIRINYA SEORANG YANG BODOH, TIDAK MENGERTI AL-QUR’AN, TETAPI DIIKUTI OLEH ORANG-ORANG SYIAH

AL-KHAU’I: “AL-QUR’AN YG ADA PALSU”

Abu al-Qasim al-Khau’i, Ayatullah Syiah, mengaku bahwa Syiah tidak percaya pada al-Qur’an, karena al-Qur’an yang ada itu palsu, tidak asli.

AL-QUMMI: “AYAT KURSI ITU PALSU”

KHUMAINI: “IMAM SYIAH LEBIH TINGGI DERAJATNYA DARIPADA MALAIKAT NABI DAN RASUL