Kemudian wajib bagi mukallaf untuk mengetahui hal ihwal Rasulullah SAAW, yaitu sebatas ikhtishar (ringkasan) riwayat hidup Rasulullah SAAW.

Inilah ringkasannya.

Rasulullah SAAW dilahirkan di Makkah Al Musyarrifah yang mulya.dengan beberapa tanda dari ﷲﭐTa’ala akan kemulyaan N. Muhammad SAAW sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Beliau SAAW berkulit putih, perangai serta tingkah lakunya sangat baik, begitu pula ibadahnya. Di masa lewat usianya 49 tahun, maka beliau SAAW dikaruniakan Isra` Mi’raj oleh Allah SWT dalam satu malam dari Makkah ke Baitul Maqdis lalu naik ke tujuh lapis langit bersama-sama Jibril as. Untuk menerima segala perintah Allah ‘Azza wa Jalla kepada sekalian manusia dan sekalian jin. Di masa usianya 52 tahun, maka beliau hijrah ke negeri Madinah Al Munawwarah, negeri mulya kedua. Di masa usianya 63 tahun wafatlah Rasulullah SAAW di negeri Madinah, di situlah beliau SAAW dikuburkan. Wajib diketahui pula akan nama ayahanda dan ibunda Rasulullah SAAW dan menurut setengah ulama wajib pula mengetahui nama-nama anak keturunannya.