RUMUSAN FMTT 09 KOMISI B

A. Apakah wajib kita menabung sejak dini agar bisa berangkat melaksanakan haji meskipun dalam jangka waktu yang lama?

Jawaban :

Tidak ada kewajiban menabung untuk menunaikan ibadah haji. Dengan alasan mencari biaya (tahshilus sabab) untuk haji tidak wajib dan masih belum dianggap istithoah. Akan tetapi dalam pandangan Malikiyah hal itu wajib.

:

( )

- ( 7 / 73)

* () () ()

- ( 14 / 263)

- ( 14 / 273)

( ) . ( ) .

 

- ( 8 / 459)

( : ) .

.

Madzhab Malikiyah

- ( 7 / 119)

( ) :

 

 

B. Ketika kita mempunyai sejumlah uang yang hampir cukup untuk menunaikan haji, bolehkah kita mempergunakan untuk acara yang lain seperti acara selametan dan lain-lain?

Boleh, sebab jelas masih belum istithoah.

 

- ( 8 / 467)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 

- - ( 5 / 474)

( ) ( )

Pertanyaan:

a. benarkah yang dilakukan oleh Iqbal tersebut?

Jawaban:

Tidak benar

.

- ( 4 / 137)

( : ) : .( : ) :

 

b. Kalau tidak benar, adakah ulama yang memperbolehkan shalat tahajud sebelum tidur?

Untuk sementara musyawirin tidak menemukannya.

 

Deskripsi Masalah

Di kota-kota besar sering kita jumpai musholla-musaholla bertingakat yang digunakan untuk shalat berjama'ah oleh masyarakat. Dalam shalat berjamaah yang dilakukan masyarakat di musholla tersebut masih menyisakan beberapa kejanggalan. Diantaranya adalah ketika jamaah membeludak terpaksa harus berada dilantai dua, ternyata tangga penghubungnya berada dibelakang.

Pertanyaan:

Bolehkah melakukan shalat berjamaah dilantai dua meskipun tangga penghubungnya berada di belakang?

Tidak boleh

 

- (1 / 146)

) : ( ) : ( ) .

 

- (1 / 147)

( : ) : .

 

 

Kalau tidak boleh adakah qaul yang memperbolehkantentang shalat bewrjamaah yang tidak mensyaratkan untuk sampai kepada imam?

Jawaban:

Belum ditemukan qaul yang memperbolehkan

Sail: KAFFAH (Kaderisasi Fuqaha Tsanawiyah) PP. Sidogiri