Macam-Macam Budak

Profesi kami adalah membaca kitab, tentunya dalam membaca kami selalu mendapat kesulitan dan ketidakfahaman.

Apa yang dimaksud dengan budak qinah, mudarobah, mustauladah, mukatabah, musytarokah, majusyiah, tsaniah, muktadah. (kifayatul akhyar halaman. 44juz 2)

Jawaban:

Yang dimaksud dengan: