Kloning Manusia

Rekayasa genetika telah memasuki era "teknologi kloning". Reaksi telah bermunculan mulai dari keberatan:

Bolehkah pemanfaatan teknologi kloning manusia menurut norma dan etika agama Islam ?

Jawaban

Pemanfaatan tenaga teknologi kloning pada manusia menurut norma dan etika agama Islam tidak dibenarkan (haram).

Dasar Pengambilan

  • مقــررة مجلــس مجمــع الفقــه الإسلامى ، جدة ، ص. 1997

  • الحلال والحــرام فى الإســلام , يوسف القــرضاوي ص. 219

  • تفســير المنــير جزء 1 ص. 174

  •