Hukum Orang Fasiq Menikahkan

Orang yang fasik boleh menikahkan manten.

Dasar Hukum

Bughyatul Mustarsyidin 203

وأفتى به المتأخرون وصححه إبن عبد السلام والغزالى وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وجمعات أن الفاسق يلى مطلقا.