Amalkan Wirid, Tak Tahu Maknannya

Bagaimana hukumnya mengamalkan wiridan yang maknanya tidak kita pahami?
L-Chalis, L-Chalis@yahoo.co.id


JAWAB:

Di antara model amalan wirid:

· Amalan wirid tidak diketahui arti dan tujuannya, model seperti ini tidak diperbolehkan untuk diamalkan, sebagaimana difatwakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam salah satu kumpulan fatwanya, Fatawa al-Hadîtsiyyah.
· Amalan wirid yang secara bahasa maknannya tidak dipahami oleh orang yang mengamalkan. Model wirid semacam ini boleh diamalkan asalkan didapat dari orang yang dapat dipercaya, seperti orang saleh dan teguh memegang agamanya. Apalagi wiridan yang memang warid dari Rasulullah Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

Lihat: al-Fatawa al-Haditsiyah, I/254

==
Abdulloh Munawwir
Editor: A. Qusyairi Isma’iel