Menerima Zakat Fitrah Dobel ?
 
Bolehkah satu orang menerima lebih dari satu zakat fitrah?
Anonim

 
JAWAB:

Boleh, sebab tujuan zakat diberikan adalah agar orang yang menerima tercukupi kebutuhannya.

Lihat: Mughnil-Muht‚j, I/552\