Onani untuk Hindari Zina

Apakah berdosa orang yang mengerjakan onani? Katanya ada imam yang memperbolehkan apabila untuk menghindari zina?
Ainur Rofik, PPS D-09, rofikcellaluenjoy@ymail.com


JAWAB:

Onani dengan menggunakan tangan sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama, alias haram. Demikian ini karena mengacu pada firman Allah azza wajalla dalam Surah al-Mukminun:

والّذين هم لفروجهم حافظون ، إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم

Dan orang-orang yang menjaga terhadap kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak yang dimilikinya.

Sebenarnya memang ada pendapat dari salah satu Imam Mazhab yang memperbolehkan onani dalam keadaan tertentu, yaitu apabila onani merupakan jalan satu-satunya untuk menghindari perzinahan. Maksudnya apabila seseorang dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan, antara zina dan onani. Jika dia tidak melakukan onani maka akan terjerumus pada perbuatan zina, dan apabila dia melakukan onani maka perbuatan zina bisa dihindari.

Lihat: Hasyiyah Bujairami alal-Khathib, III/282.

==
Abdulloh Munawwir
Editor: A. Qusyairi Isma’iel