Orang Tua Maksiat, Anak Marah

Pantaskah seorang anak marah kepada orang tuanya apabila perbuatan orang tuanya telah keluar dari al-Quran dan Hadis?
Farah, Jember

 
JAWAB:

Berbuat baik kepada kedua orang tua (birrul-wlidain) merupakan kewajiban seorang anak, begitu pula mentaati keduanya selama tidak menyalahi syariat. Sebab, orang tua merupakan pahlawan yang sangat berjasa dalam kehidupan seorang anak.

Apabila orang tua berbuat hal-hal yang melanggar aturan syariat anak tidak boleh mentaatinya namun juga tidak boleh berbuat kasar kepada keduanya. Anak harus mencari jalan terbaik untuk mengingatkannya.

Lihat: Raudhatut-Thlbn: II/278, al-آdb-asy-Syariyyah: II/36.