Titipkan Daging Kurban kepada Pedagang

 

Ada seorang tokoh masyarakat menerima seekor sapi kurban. Setelah disembelih sebagian dagingnya dibagikan kepada yang berhak, dan sebagian lagi dititipkan kepada pedagang, dua bulan kemudian daging tersebut diambil untuk keperluan pribadinya, bolehkah hal tersebut?

H. Muhammad Sulthan, Glenmore Banyuwangi
 
JAWAB:

Apabila tokoh tersebut termasuk orang faqir (mustahiq) maka boleh, sebab statusnya adalah sebagai pemilik. Karena sudah menjadi hak milik maka terserah dia penggunaannya, termasuk boleh ia titipkan kepada pedagang seperti yang Saudara tanyakan. Apabila tokoh tersebut bukan mustahiq maka dia tidak boleh mengambilnya. Status dia hanya sebagai wakil dari orang yang berkurban.

Lihat: Bughyatul-Mustarsyidin: 257, Syarhul-Bahjah al-Wardiyyah 19/159.