Pembuka

.:*** MUKADDIMAH *** :.

Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan yang bertugas memberi petunjuk kepada manusia tentang keesaan Allah SWT dan membina mereka agar melaksanakan ajaran-Nya. Ciri-ciri mereka dikemukakan dalam Al-Qur'an, 

"... ialah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan."  (Q.S. Al Ahzab : 39).

Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah : seorang Nabi menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya. Para Nabi dan Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, serta satu sifat jaiz, yaitu :
 

1. Shiddiq (benar), Mustahil ia Kizib (dusta).

2. Amanah (dapat dipercaya), mustahil Khianat (curang).

3. Tabliqh (Menyampaikan wahyu kepada umatnya), Mustahil

    Kitman  (menyembunyikan Wahyu).

4. Fathonah (Pandai/cerdas), Mustahil Jahlun (Bodoh).

5. Bersifat jaiz yaitu Aradhul Basyariyah (sifat-sifat sebagaimana

    manusia).


Di dunia ini  telah banyak Nabi dan Rasul telah diturunkan, tetapi yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah sebanyak 25 Nabi dan Rasul, yaitu :


Kritik, Saran dan Masukan tentang Kisah 25 Nabi dan Rasul ini dapat di sampaikan ke:

Kang Onk Design

Alamat : Nyior Cangka 001/012 Kesambirampak Situbondo

Telpon : 085 258 338 222 081 24 99 55 00 9

email   : ft_hor@yahoo.co.id

Blog    : http://fathur-onk.blogspot.com

Kang Onk © 2011