Buku 6

(Suluk Malang Sungsang)

Konflik

dan

Penyimpangan

Ajaran Syaikh Siti Jenar

Oleh: Agus Sunyoto

Di print Ulang, Ramadhan 1429H

Antara Bontang – Taiwan, Sept-Oct 2008