, , 2

¡ ¡ ¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡


 

 


{ }

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ .


{ }

,

{ }

, 3 3 3 .

{ }

. . 2 . 7. 11. 7
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ .¡ .

¡ ¡ ¡ ¡

. 3
¡

3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

.

.

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

40

7


{ }

,

{ }

. . 3 3 3 .

 

*****

 

 

 

 

 


{ }

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ .

{ }

,

{ }

.
. ,3 3 3 .


{ }

. . . 2 7 . 11 . 7
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ .¡ .

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ .

¡ ¡

3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

.

.

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

40

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 3 .

.

.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 5 ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 5 ¡ 5 ¡ ¡ ¡ ¡

 

*****


 

 

 

 

 

 


{ }

7

] 7 7 [


{ }

. . 2 . 7

.

3 - 3 - 3

11

7
.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡ .

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ .

¡ ¡

3

{ }

,


{ }

. . 3 3 3

, ,

, .

.

.

.

, .

, , .

, , , , ,

.

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 2

.

7 .

.

3 - .

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 5 ¡ 5 ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ .

, e , 2 , 2 , 2 , , , , , , , e 2 , 2 , . , , , , 2 , .

7

2

( , 7 )

¡ ¡ 5 ¡
¡ ¡

40

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 3 ¡ 3 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3

 

 

 

 

 

11

- -

 

*****


 

 

 


{ }

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

{ }

,

{ }

3 3 3

{ }

. . 2 . 7. 11. 7
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ .¡ .

¡ ¡ ¡ ¡

. 3
¡
3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

.

.

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

40

{ }

,

{ }

, 3 3 3

{ }

.

{ }

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 5 ¡

. . , 2 .

7 . 11. 7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

, , , , , e , 2 , 2 , 2 , , , , , e , , , .

, , e , 2 , 3 , .

99

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3 .

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ 7

7

3


{ }

: .

: .

{ }

11

- 7 - .


{ }

,

:

¡ ¡ ¡ ¡

:

¡ ¡ .


{ }

, , 2 .

7

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

7

, , , , , , . , . .


2-

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

, , .


3-

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

, , .


4-

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

, , .


5-

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

, , .


6-

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

, , .


7-

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

, , . .


 

 

 


{ }

7

] 7 7 [

7

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ , , , ¡

2 - - 2- - 2 -

-


{ }

,

{ }

, 3 3 3 .

{ }

 


{ }

, . , 2 .

11

.

3 - 3 - 3

100 - 7

( 7 21 30 )

, ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

.

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

11
.

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡

3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

- 7 - .

.

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

40

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3 .

.

.

100 :


] [

: 1000

: 1000

: 1000

: 1000

: 1000

: 1000

: 1000

 

****


{ }

.

{ }

11

{ }

.

{ }

¡ ¡ .... ¡

{ }

.

*****

 


 

 


{ }

, . , 2 .

11
100
100 - 100

¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

100
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

7 .

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

.

, , , , .

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡¡

.

¡ ¡ ¡
¡ ¡
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡

, , , , , , ¡

100

114,115

 

*****

 

 


{ }

,

:

. , .

:

. .


{ }

, . , 2 .

, , 2 , , , , , ............

3 - 5 - 7 - 9 ( )

. 99

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3 .

.

 

 

 


{ }

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

, . , 2 .

3

.

, .

.

.

.

.

. , , .

, , , , ,

¡ ¡ 3 ¡ 3

,

,

,

,

,

, , 2

3

.

¡ ¡ ¡ ¡ 3


¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3

.

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

. 7 . .

( , 2 , )

: , , 2 , , , , . , , .

.

11 - 21 - 41 - 71 - 113 - 114 - 115

.

11
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

2 .¡ 3

3

, . , 2 .

3

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 5 ¡


¡ ¡ ¡ ¡,

 

:

44

, , , 2 .

¡

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

¡

, .

 

*****


 

 

 


{ }

.

{ }

{ }


{ }

{ }

{ }

,

{ }


{ (2) }

,

{ }

:

:

:

:

:

:

:

:

: |

{ }

|

{ }

{ }


{ }

:

: ()

: ()

: ( )


{ }

{ }

{ }

: ( )

: ( )

{ }

{ }

{ }

3


{ }

{ }

{ }


{ }

:

: .

:

:

:

:


{ }

, , .

¡ ¡ 5 ¡ ¡ ¡

- b -

 


 

PERHATIAN !!!!

 

Kepada para pembaca, para Sesepuh/Kiyai, para ahli, saya mohon turut mengoreksi atas kesalahan yang terdapat dalam buku ini.

Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

BUKU INI HANYA KOLEKSI PRIBADI

Namun demi tujuan beribadah kepada Allah SWT, bagi pembaca yang turut memanfaatkan buku ini, semoga Allah meridhoi keberadaan buku ini.

Semoga amal ibadah kita diterima oleh-Nya, Amiiin.

 

 

 

 

 

 

EDISI REVISI KE III .

20 2006