Wiridan dan Mujahadah

Setelah Sholat Maghrib

1.    SETELAH SALAM (berilah jeda waktu jamaah bersalam-salaman)

2.                ISTIGHFAR

.... 3X

3.    AT-TAUHID

- ...3X

4.    SHOLAWAT ANTA SALAM

- -

5.    FATIHAH BITTAAAWUZD

...

6.    AYAT KURSI BIBASMALAH

...

... . 33X

... . 33X

.... .33 X

7.    AT-TAUHID DAN HAUQOLA

. .

8.    TAHLILAN (11/17/21/40/70/100)

. ...40

9.       DOA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Mujahadah Bada Maghrib

ILA HADLOROTI

1.    KANJENG NABI Muhammad S.a.w

2.    Kanjeng syaih Abdul Qodir Jaelani

3.    Waliyyulloh Syaih Abdul kariim

4.    Waliyyulloh Syaikh Abdurr Rohim

5.    Waliyyulloh Abdur Rosyid

6.    Waliyyulloh Abdul Jalil

7.    Jamiul Muminiin

8.    Khusus Kyai Khudlori

9.    Khusus Kyai Masduqi

BACA AL-QURAN 1 JUZ

1.    ( ) 9 X

2.    49X

3.    41X

4.    313X

5.    100X

6.    100X

.........

( )

 

Mujahadah Malam

(cari sendiri..)