7- DOA KELUAR DARI WC

11- .

11. Aku minta ampun kepadaMu.[1]

 [1] HR. Seluruh penyusun kitab Sunan, kecuali An-Nasai yang meriwayatkan dalam Amalul Yaumi wal Lailah, lihat Takhrij Zaadul Maaad 2/387.