102- TAKBIR DAN TASBIH DALAM PERJALANAN

214- : ǡ .

214. Dari Jabir z, dia berkata: Kami apabila berjalan naik, membaca takbir, dan apabila kami turun, membaca tasbih.[1]

 [1] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 6/135.