106- BACAAN APABILA ADA SESUATU YANG MENYENANGKAN ATAU MENYUSAHKAN

218. Rasulullah n apabila ada sesuatu yang menyenangkan, beliau membaca:

(( ))

(Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya segala amal shalih sempur-na.)

Apabila ada sesuatu yang tidak disukai, beliau membaca:

(( ))

(Segala puji bagi Allah, atas segala keadaan.)[1]

 [1] HR. Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Al-Hakim, menurut pendapatnya, hadits tersebut adalah sahih 1/499. Al-Albani menyatakan, hadits terse-but sahih dalam Shahihul Jami 4/201.