109- APABILA ORANG KAFIR MENGUCAPKAN SALAM

227- : .

227. Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu, jawablah: Wa alai-kum. [1]

 [1] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 11/42, Muslim 4/1705.