11- BACAAN APABILA MASUK RUMAH

18- ǡ ǡ ǡ .

18. Dengan nama Allah, kami masuk (ke rumah), dengan nama Allah, kami keluar (darinya) dan kepada Tuhan kami, kami bertawakkal. Kemudian mengucapkan salam kepada keluarga-nya.[1][1] HR. Abu Dawud 4/325,dan Al-Allamah Ibnu Baaz berpendapat, isnad hadits tersebut hasan dalam Tuhfatul Akhyar, no. 28. Dalam Kitab Shahih: Apabila seseorang masuk rumahnya, lalu berdzikir kepada Allah ketika masuk rumah dan makan, syaitan berkata (kepada teman-temannya), Tiada tempat tinggal dan makanan bagi kalian (malam ini). Muslim, no. 2018.