112- MENDOAKAN KEPADA ORANG YANG ANDA CACI

230- (( ))

230. Ya Allah, siapa saja di antara orang mukmin yang kucaci, jadikanlah sebagai sarana yang mendekatkan diri-nya kepadaMu di hari Kiamat.[1]

 [1] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 11/171, Muslim 4/2007, dan kalimatnya: Jadikanlah sebagai pembersih dan rahmat.