116- BERTAKBIR PADA SETIAP DATANG KE RUKUN ASWAD

234- .

234. Nabi n melakukan tawaf di Bai-tullah, di atas unta, setiap datang ke rukun aswad (tiang Kabah yang terdapat hajar aswad), beliau memberi isyarat dengan sesuatu yang dipegang-nya dan bertakbir. [1]

 [1] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 3/476, maksud sesuatu adalah tongkat. Lihat Al-Bukhari dengan Fathul Bari 3/472.