12- DOA PERGI KE MASJID

19- ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ . [ ] [ ǡ ǡ ] [ ].

19. Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatan-ku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku, per-besarlah cahaya untukku, agungkanlah cahaya untukku, berilah cahaya untuk-ku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Ya Allah, berilah cahaya kepadaku, ciptakan cahaya pada urat sarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya di rambutku, dan cahaya di kulitku[1] [Ya Allah, ciptakan-lah cahaya untukku dalam kuburku dan cahaya dalam tulangku][2], [Tam-bahkanlah cahaya untukku, tambahkan-lah cahaya untukku, tambahkanlah cahaya untukku][3], [dan karuniakan-lah bagiku cahaya di atas cahaya][4][1] Hal ini semuanya disebutkan dalam Al-Bukhari 11/116 no.6316, dan Muslim 1/526, 529, 530, no. 763.

[2] HR. At-Tirmidzi no.3419, 5/483.

[3] HR. Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, no. 695, hal.258. Al-Albani menyatakan isnadnya shahih, dalam Shahih Al-Adab Al-Mufrad, no. 536.

[4] Disebutkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dengan menisbatkannya kepada Ibnu Abi Ashim dalam kitab Ad-Dua. Lihat Fathul Bari 11/118. Katanya: Dari berbagai macam riwayat, maka terkumpullah sebanyak dua puluh lima pekerti.