122- BACAAN KETIKA KAGUM TERHADAP SESUATU

240- .

240. Maha Suci Allah.[1]

241- .

241. Allah Maha Besar.[2]

 [1] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 1/210, 390 dan 414, Muslim 4/1857.

[2] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 8/441, lihat pula Shahih At-Tirmidzi 2/103, 2/235, dan Musnad Ahmad 5/218.