125- APABILA TAKUT MENGENAI SESUATU DENGAN MATANYA

244- [ ] .

244. Apabila seseorang di antara kamu melihat dari saudaranya, diri atau har-tanya yang mengherankan, maka hen-daklah mendoakan berkah kepadanya. Sesungguhnya ain (kena mata) itu adalah benar.[1][1] HR. Ahmad 4/447, Ibnu Majah dan Malik. Dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami 1/212, dan lihat Zadul Maad 4/170, tahqiq Al-Arnauth.