17- DOA RUKU

33- (( )) 3.

33. Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung.(Dibaca tiga kali).[1]

34- .

34. Maha Suci Engkau, ya Allah! Tuhanku, dan dengan pujiMu. Ya Allah! Ampunilah dosaku.[2]

35- .

35. Engkau, Tuhan Yang Maha Suci (dari kekurangan dan hal yang tidak layak bagi kebesaranMu), Maha Agung, Tuhan malaikat dan Jibril.[3]

36- .

36. Ya Allah, untukMu aku ruku. KepadaMu aku beriman, kepadaMu aku menyerah. Pendengaranku, penglihat-anku, otakku, tulangku, sarafku dan apa yang berdiri di atas dua tapak kakiku, telah merunduk dengan khusyuk ke-padaMu.[4]

37- .

37. Maha Suci (Allah) Yang memiliki Keperkasaan, Kerajaan, Kebesaran dan Keagungan.[5]

 [1] HR. Penyusun kitab Sunan dan Imam Ahmad, lihat Shahih At-Tirmidzi 1/83.

[2] HR. Al-Bukhari 1/99 dan Muslim 1/350.

[3] HR. Muslim 1/353 dan Abu Dawud 1/230.

[4] HR. Muslim 1/534, begitu juga empat imam hadis, kecuali Ibnu Majah.

[5] HR. Abu Dawud 1/230, An-Nasai dan Ahmad. Dan sanadnya hasan.