38- DOA TERHADAP MUSUH

131- .

131. Ya Allah, yang menurunkan Kitab Suci, yang menghisab perbuatan manu-sia dengan cepat. Ya Allah, cerai berai-kanlah golongan musuh dan goncang-kan mereka. [1]

 [1] HR. Musliim 3/1362.