39- DOA APABILA TAKUT KEPADA SUATU KAUM

132- .

132. Ya Allah, cukupilah aku dalam menghadapi mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. [1]

 [1] HR. Musliim 4/2300.