42- DOA MENGHILANGKAN GANGGUAN SETAN DALAM SHALAT ATAU MEMBACA AL-QURAN

138- . (3)

138. (membaca: Audzu billahi minas syaithanir rajim), lantas meludahlah ke kirimu, tiga kali.[1]

 [1] HR. Muslim 4/1729. Aku membacanya apabila ada setan yang menggangguku, lantas gangguan terse-but dihilangkan.