46- APABILA TERTIMPA SESUATU YANG TIDAK DISENANGI

144- .

144. Allah sudah menakdirkan sesuatu yang dikehendaki dan dilakukan.[1]

 [1] HR. Muslim 4/2052.