49- DOA APABILA BERKUNJUNG KEPADA ORANG YANG SAKIT

147- .

147. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insya Allah.[1]

148- . (7)

148. Aku mohon kepada Allah Yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arasy yang agung, agar menyembuhkan penyakitmu[2]

 [1] HR. Al-Bukhari dengan Fathul Bari 10/ 118.

[2] Tidaklah seorang hamba Muslim mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya, lalu membaca sebanyak tujuh kali: (Al-Hadits) kecuali ia pasti disembuhkan, HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan lihat Shahih At-Tirmidzi 2/210 dan Shahihul Jami 5/180.