59- DOA SETELAH MAYAT DIMAKAMKAN

164- .

164. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah teguhkanlah dia. [1]

 [1] Adalah Nabi n apabila selesai memakamkan mayat, beliau berdiri di atasnya lalu bersabda: Mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu, dan mohonkan agar dia teguh dan tahan hati (ketika ditanya oleh dua malaikat), sesungguhnya dia sekarang ditanya. HR. Abu Dawud 3/315 dan Al-Hakim, ia menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi 1/370.